Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3393 Організація виконання курсових робіт, Економіка підприємства, УЕП КРОК

Організація виконання курсових робіт, Економіка підприємства, УЕП КРОК

« Назад

2. Організація виконання курсових робіт

Цикловою комісією розробляється тематика курсових робіт, яка доводиться до відома всіх студентів. Кожний студент самостійно вибирає тему майбутньої курсової роботи. Орієнтована тематика курсових робіт наведена в додатку А.

При виборі теми слід приймати до уваги можливість отримання аналітичної інформації для конкретного дослідження. Студенти, які працюють, можуть вибрати тему, що дає їм можливість використовувати інформацію даного підприємства та вирішувати його конкретні завдання..

Вибравши тему, студент подає до циклової комісії заяву з зазначенням теми роботи. Студентам, які вчасно не використали надану можливість самостійного вибору, тема курсової роботи визначається цикловою комісією.

Голова циклової комісії призначає кожному студенту наукового керівника, що затверджується на засіданні циклової комісії.

Студенти самостійно складають проект плану курсової роботи і обов’язково погоджують його з науковим керівником. План курсової роботи повинен відрізнятися своєю логічністю та послідовністю. Передбачені в ньому питання мають поступово розкривати теоретичні аспекти вибраної теми дослідження з переходом до аналітичної частини, яка виконується на конкретному матеріалі. Закінчується дослідження аналізом шляхів та методів покращання діяльності підприємства по вибраній тематиці.

Курсова робота має бути переплетена, та титульній сторінці роботи повинні знаходитись підписи виконавця та керівника роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!