Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3384 Друге індивідуальне завдання, реферування статей за запропонованими темами, Національна економіка

Друге індивідуальне завдання, реферування статей за запропонованими темами, Національна економіка

« Назад

2. Друге індивідуальне завдання, реферування статей за запропонованими темами

Як виконати це завдання:

  1. Обирається тема і за цим напрямком знаходиться 3 статті 2013 – 2015 року видання (електронні версії).

  2. Студент передає короткий зміст статті, роблячи акцент на головних тезисах. Об’єм роботи 5-7-стор.

  3. Приклад оформлення статті, що розглядається.

Як оформити:

1. Прийма І., Організація забезпечення безпеки кредитної діяльності банків [ Текст] / І.Прийма, А. Толстошеєва // Ринок цінних паперів України. – 2014.- № 8 – С. 25-30. Дар.

Метою статті є побудова структури організації забезпечення безпеки кредитної діяльності банків на основі захисту інтересів всіх суб’єктів кредитних відносин та виокремлення проблем, з якими вона стикається.

Прийма І. визначає  кредитну діяльність банків як певну сукупність взаємовідносин різних суб’єктів, кожен з яких має в ній свою мету. Тобто, ефективною кредитна діяльність банку може бути лише за умов дотримання балансу інтересів всіх її учасників.[2,с.26]З цього випливає, що об’єктом безпеки кредитної діяльності банків є корпоративний інтерес її учасників. Безпека кредитної діяльності банків має являти собою відповідну систему гарантій дотримання балансу інтересів, які спираються на спільні можливості та зусилля її учасників.

Однією з найбільш суттєвих проблем забезпечення безпеки кредитної діяльності банків є відсутність правового її регулювання, що звужує можливості банків і не створює для формування ними повноцінної системи власної безпеки. Кредитна діяльність є необхідною умовою функціонування економічної системи країни , а отже питання забезпечення її безпеки є завданням держави, яка має утворювати сприятливі умови для такої діяльності. [2,с.27]

2. Калиневич Г. Особливості здійснення державного фінансового контролю закладів освіти [ Текст] / Г. Калиневич // Ринок цінних паперів України. – 2014.- № 8 – С. З1-38. Дар.

Метою статті є визначення елементів системи освіти та місця освітніх закладів у ній, обгрунтування особливостей державного фінансового контролю в закладах освіти.

Раціональне, цільове та ефективне використання бюджетних коштів на утримання освітніх закладів в Україні багато в чому залежить від організації контролю за їх діяльністю. Особливе місце в системі державного контролю належить державному фінанансовому контролю, метою якого є виявлення відхилень від прийнятих законів, стандартів, ефективності, доцільності й економності управління ресурсами.

Калиневич Г. Зазначає, що заклади освіти це організації, що на постійній і безоплатній основі здійснюють освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Вони є ланкою системи освіти і засновуються на державній, комунальній чи приватній формі власності. Вони є юридичними особами і діють на підставі статуту. [3, с. 32]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!