Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3382 Карта самостійної роботи студента з вибіркової навчальної дисципліни Національна економіка

Карта самостійної роботи студента з вибіркової навчальної дисципліни Національна економіка

« Назад

Карта самостійної роботи студента з вибіркової навчальної дисципліни Національна економіка

для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво»

заочної форми навчання 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Потенціал національної економіки.

Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Робота в малих групах з виконання практичних завдань

3

2.

Тема 2. Структура національної економіки.

Тема 3. Фінанси національної економіки.

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Робота в малих групах з виконання практичних завдань

3

3.

 

Тема 4. Роль держави в національній економіці.

Тема 5. Організація державного управління національної економіки.

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

3

Виконання розрахункових завдань

3

4.

 

Тема 7. Регіональний розвиток національної економіки.

Тема 10. Соціальна спрямованість національної економіки.

Тема 11. Взаємодія національної економіки з екологією.

Тема 12. Національна економіка у глобальному середовищі.

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

3

Робота в малих групах з виконання практичних завдань

3

5.

 

Тема 6. Розвиток національної економіки.

Тема 8. Прогнозування національної економіки.

Тема 9. Програмування національної економіки.

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – «мозковий штурм»

3

Виконання розрахункових завдань

3

Сума

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторнасамостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль у тестовій формі

20

Усього балів за контактні заняття

40

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Підготовка звіту про виконання розрахункового (аналітичного завдіння) завдання.

Електронна

За тиждень до початку сесії на електронну пошту викладача

Контрольна робота,обговорення результатів.

20

Виконання індивідуального завдання (реферату есе).

Письмова

Подання на кафедру за тиждень до початку сесії.

Презентація.

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором [за темою аналітичного завдання або темою реферату (есе, перекладу тексту з іноземної мови)]

1. Переклад тексту з іноземної мови.

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій.

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри.

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

60

Разом*

100

Довідкова інформація: 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Сабадош Ганна Олександрівна к.е.н., доцент

sabadosh@i.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 257, тел. 456-51-58,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд. 245, тел. 371-61-81,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 


* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!