Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3378 Список літератури, Політологія, НАУ

Список літератури, Політологія, НАУ

« Назад

Список літератури

 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 2. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К.: МАУП, 1996. – 144 с.

 3. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. Політика, культура, ідеологія, психологія. Навчальний посіб. – Чернівці: Рута, 2002. – 104 с.

 4. Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М.: Логос., 2000. – 360 с.

 5. Воронов И.О. Глобалізація і політика. – К.: Ґенеза, 2004. – 262 с.

 6. Воронов І.О. Політичні теорії XX століття. – К.: Ґенеза, 2004. – 288 с.

 7. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського та політичного виміру. – К.: Ґенеза, 2005. – 288 с.

 8. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация “Логос”, 1997. – 544 с.

 9. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – 426 с.

 10. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності. – К.: МАУП, 2002. – 302 с.

 11. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення. – К.: Логос, 1997. – 184 с.

 12. Кынев А.В.Эффекты «Майдана»: политическая система Украины после кризиса 2004 года // Политические исследования. – 2005. – №1. – С. 20 – 28.

 13. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В.Бабкіної., В.П. Горбатенка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 528 с.

 14. Политология: Учебник для студентов вузов. / Под ред. М.В.Василика. – М.: Юрист, 2000. – 592 с.

 15. Політологія: історія та методологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ф.М.Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2000. – 632 с.

 16. Політологія: Підручник / За ред. А.Колодій. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2002. – 584 с.

 17. Політологічний енциклопедичний словник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.С. Шемчушенка. – К.: Ґенеза, 2004. – 735 с.

 18. Політологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.І. Кулагіна., В.І Полуріза. – К.: Альтпрес, 2002. – 612 с.

 19. Политология: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Н.И. Сазонова. – Харьков: Фолио, 2001. – 831 с.

 20. Політологія: Підручник / За ред. О.І.Семківа. – Львів.: Світ, 1998. – 576 с.

 21. Рудич Ф.М. Політологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2005. – 480 с.

 22. Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей. – К.: Світогляд, 2005. – 186 с.

 23. Рябов С.Г. Політичні вибори. Навчальний посібник. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

 24. Шляхтун П.О. Політологія: теорія та історія політичної науки. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!