Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3377 Варіант 18 Глобальні проблеми сучасності та політичні шляхи їх вирішення, Політологія, НАУ

Варіант 18 Глобальні проблеми сучасності та політичні шляхи їх вирішення, Політологія, НАУ

« Назад

Варіант 18 Глобальні проблеми сучасності та політичні шляхи їх вирішення 

План

  1. Загальна характеристика політичної глобалістики.

  2. Способи та підходи вирішення глобальних проблем сучасності. 

Основні поняття: глобальні проблеми сучасності, політична глобалістика, політична екологія, міжнародний порядок, екологізація свідомості людини. 

Методичні рекомендації

Виклад першого питання розпочніть з’ясуванням сутності понять „політична глобалістика” та „глобальні проблеми”. Слід відзначити, що сучасна глобалістика становить систему міждисциплінарних наукових знань про життєво значущі загальнолюдські проблеми, а політична глобалістика вивчає світові проблеми, які мають політичний характер або пов’язані з політичною сферою. Політична глобалістика вивчає феномен глобальних проблем з політологічного погляду і включає в себе такі підходи: дослідження політичних аспектів загальнолюдських проблем загалом; політологічний аналіз окремих планетарних проблем та їх взаємозв’язків як з системою міжнародних відносин, так і з конкретними напрямами світової політики; вивчення проявів глобальних проблем у певних регіонах світового співтовариства і їх вплив на розвиток там політичної ситуації. Глобальними сучасна наука вважає проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього людства, всіх держав і народів; виступають у ролі об’єктивного чинника розвитку сучасної цивілізації; набули надзвичайної гостроти і загрожують не тільки нормальному розвитку людства, але й загибеллю цивілізації, якщо не будуть віднайдені конструктивні шляхи їх подолання; вимагають колективних зусиль світового співтовариства для їх вирішення. Проаналізуйте, чим зумовлені глобальні проблеми сучасності та назвіть причини їх загострення.

У другому питанні слід розглянути класифікацію глобальних проблем сучасності, яку виділяє політична глобалістика. Назвіть і проаналізуйте 3 основні групи глобальних проблем сучасності: проблеми, що стосуються сфери міжнародних відносин; проблеми, що стосуються взаємовідносин людини і суспільства; проблеми взаємодії людини і природи. Поміркуйте, чому у розв’язанні глобальних проблем наголос робиться саме на політичних засобах і методах. Проаналізуйте політичну стратегію світової спільноти у вирішенні глобальних проблем сучасності, яка містить два основні напрямки: науково-технічну політику та політичні реформи світового співтовариства. Зауважте, що вирішення глобальних проблем неможливе без екологізації свідомості людства, і розкрийте сутність цього поняття. Охарактеризуйте роль міжнародних організацій у розв’язанні глобальних проблем, зокрема внесок ООН у пошук політичних шляхів вирішення цих проблем. 

Література: 4[25-128]; 5[7-39,54-120]; 13[433-444]; 14[541-569]; 17[107, 179, 181].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!