Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3376 Варіант 17 Україна в системі міжнародних відносин, Політологія, НАУ

Варіант 17 Україна в системі міжнародних відносин, Політологія, НАУ

« Назад

Варіант 17 Україна в системі міжнародних відносин 

План

  1. Сутність, особливості та структура міжнародних відносин.

  2. Україна в системі міжнародних політичних відносин. 

Основні поняття: зовнішня політика, міжнародні відносини, міжнародна політика, суб’єкт міжнародних відносин, світовий політичний процес, міжнародна організація, міжнародна неурядова організація. 

Методичні рекомендації

Виклад першого питання розпочніть із з’ясування сутності понять: зовнішня політика, міжнародна політика, світовий політичний процес, міжнародні політичні відносини. Зовнішня політика – це комплекс дій, спрямованих на встановлення і підтримку стосунків з міжнародним співтовариством, захист власного національного інтересу та поширення свого впливу на інших суб’єктів міжнародних відносин. Міжнародна політика – це вся сукупність дій політичних суб’єктів у відносинах між державами. Під світовим політичним процесом розуміють сукупну діяльність народів, держав та їх інститутів, соціальних спільностей та їхніх організацій і рухів, які ставлять певні політичні цілі в царині міжнародного життя. Міжнародні відносини визначаються зазвичай, як система політичних, економічних, соціальних, культурних, правових та інших зв’язків між державами і народами. Розглядаючи сутність міжнародних відносин, зверніть увагу на їх особливості. Слід пам’ятати, що система міжнародних відносин має децентралізований характер; засобом розв’язання суперечностей в міжнародних відносинах є консенсус; у міжнародних відносинах більшу, ніж у внутрішніх, роль відіграє суб’єктивний чинник, особливо діяльність керівників держав і міжнародних організацій. Зауважте, що сучасні міжнародні відносини базуються на певних принципах, зокрема поваги до державного суверенітету, незастосування сили чи погрози силою, непорушність кордонів і територіальної цілісності держав, поваги прав людини і основних свобод, невтручання у внутрішні справи, співробітництва між державами та ін. Запам’ятайте, що з цих принципів випливають провідні ідеї зовнішньо-політичної діяльності сучасних держав: мирного співіснування, колективної безпеки, відповідальності агресора, самовизначення народів тощо.

Основними елементами структури міжнародних політичних відносин є їх суб’єкти. У формально-правовому розумінні існують три групи суб’єктів міжнародних відносин: держава, міжнародні організації і міжнародні рухи. Дайте їх характеристику, звернувши особливу увагу на структуру та основні напрями діяльності ООН та НАТО.

Розглядаючи друге питання, слід виходити з того, що місце України в системі міжнародних відносин визначається її геополітичним становищем, економічним потенціалом і зовнішньою політикою. Проаналізуйте можливі варіанти зовнішньополітичної стратегії України: орієнтація на інтеграцію в Європейський простір; орієнтація на інтеграцію в Європейські та Євроатлантичні структури (ЄС і НАТО); обрання самобутнього шляху розвитку, обмеження впливів Росії і країн Заходу на визначення політики України; балансування між Заходом і Росією, використання переваг співробітництва на європейському і західному просторах. За допомогою періодичних видань спробуйте визначити сутність національних інтересів, розкрити напрями і пріоритети зовнішньополітичної діяльності України. 

Література: 1[271-277]; 9[342-364]; 13[416-444]; 16[551-576]; 18[545-577]; 19[668-693]; 21[380-387]; 24[514-529].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!