Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3370 Варіант 11 Правова держава і громадянське суспільство, Політологія, НАУ

Варіант 11 Правова держава і громадянське суспільство, Політологія, НАУ

« Назад

Варіант 11 Правова держава і громадянське суспільство 

План

  1. Основні ознаки та принципи правової держави.

  2. Ідея громадянського суспільства та її вплив на концептуальні засади правової держави.

  3. Проблеми становлення правової держави і громадянського суспільства в Україні. 

Основні поняття: держава, правова держава, громадянське суспільство, імпічмент, етатизм, соціальна держава, соціальний захист, соціальне страхування, соціальна етика. 

Методичні рекомендації

Виклад першого питання розпочніть із розгляду становлення концепції правової держави, оскільки ідея панування закону в житті народу, суспільства, держави має давні традиції. Ще Платон писав, що він бачить близьку загибель тієї держави, де закон не має сили і перебуває під владою. Розкрийте сутність та історію становлення концепції правової держави, виходячи з того, що в найбільш загальному вигляді її можна трактувати як державу, у якій панує закон, право. Назвіть основні ознаки та розкрийте принципи правової держави, зокрема, верховенство права; реальність прав і свобод громадян і взаємна відповідальність держави і громадянина; рівність закону для всіх і всіх перед законом; поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову; наявність ефективної системи захисту прав і свобод громадян; наявність форм контролю за дотриманням законів тощо.

Розглядаючи друге питання, слід мати на увазі, що неодмінною умовою становлення сучасних демократичних держав було становлення і розгортання системи суспільних інститутів, які утворюють громадянське суспільство. Проаналізуйте становлення та розвиток концепції громадянського суспільства, враховуючи, що вона сформувалась у XVII-ХІХ ст. Слід підкреслити, що теорія громадянського суспільства ґрунтується на ідеї автономності та індивідуальної свободи громадян, їх здатності захищати свої інтереси і протистояти сваволі державної влади, обмеженні компетенції останньої політичною сферою. Визначте і охарактеризуйте структуру громадянського суспільства, враховуючи, що воно має таку саму структуру, як і суспільство в цілому. Її утворюють багатоманітні суспільні відносини – економічні, соціальні, політичні, соціокультурні, релігійні тощо та їх суб’єкти, за винятком держави. Вкажіть атрибути громадянського суспільства та визначте його функції. Проаналізуйте відносини і взаємовплив громадянського суспільства і держави, оскільки вони є визначальними у забезпеченні демократичного розвитку країни.

Розглядаючи третє питання, слід мати на увазі, що процеси становлення в Україні правової держави і громадянського суспільства є багатоаспектними, динамічними і багатоманітними за конкретними виявами. На основі відповідних положень Конституції проаналізуйте найважливіші напрями становлення правової держави в Україні відповідно до основних її ознак: забезпечення верховенства права; гарантування прав і свобод людини; здійснення принципу поділу державної влади на правовому рівні та на рівні практичної діяльності. Спробуйте визначити основні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні, оскільки саме нерозвиненість, неструктурованість громадянського суспільства становлять одну з головних загроз демократичному розвитку нашої держави. 

Література: 6[37-96]; 8[195-206]; 11[3-138]; 13[253-256]; 14[319-330]; 16[375-382]; 19[324-334]; 20[277-285]; 21[85-112]; 24[292-323].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!