Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3369 Варіант 10 Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи, Політологія, НАУ

Варіант 10 Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи, Політологія, НАУ

« Назад

Варіант 10 Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи

План

  1. Сутність, функції та типологія політичних партій.

  2. Партійні системи: сутність, типи.

  3. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, їх сутність та роль у політичному житті суспільства. 

Основні поняття: політична партія, партійна система, опозиція, групи інтересів, групи тиску, лобі, артикулювання інтересів, агрегування інтересів. 

Методичні рекомендації

Розкриваючи перше питання, з’ясуйте, що зумовило виникнення партій, коли саме вони виникли. Прослідкуйте еволюцію становлення та розвитку політичних партій, звернувши особливу увагу на трактування цієї проблеми М.Вебера, Р.Міхельса, М.Дюверже. Проаналізуйте критерії класифікації політичних партій. На основі отриманих знань розкрийте сучасне тлумачення політичних партій, покажіть їх роль у політичному житті суспільства. Розкрийте основні функції політичних партій: внутрішні (формування партійного бюджету; вибори керівництва; залучення нових членів до організації та ін.), зовнішні (боротьба за засвоювання і використання політичної влади; забезпечення інституціаналізації політичної участі громадян; вибір і рекрутування політичних лідерів та еліт; політична соціалізація та ін.). Покажіть це на прикладі програми і статуту будь-якої впливової сучасної української політичної партії.

Друге питання необхідно розпочати із з’ясування сутності партійної системи, яка залежить від політичного режиму кожної країни. Розкрийте типологію партійних систем за М.Дюверже та Дж.Сарторі, з’ясуйте їх переваги та недоліки. Прослідкуйте еволюцію сучасної української партійної системи від однопартійної до багатопартійної та дайте її характеристику.

Розглядаючи третє питання, слід виходити з того, що на політичній арені, крім політичних партій, діють і інші політичні інститути, які відрізняються між собою цілями і методами діяльності, ресурсами впливу на владу та іншими характеристиками. Значна роль серед них належить групам інтересів. Найчастіше в політичній науці поняття «групи інтересів» використовується для позначення добровільних об’єднань людей у їх стосунки із владою і співвідноситься з поняттям «громадська організація». Дайте визначення поняття «групи інтересів» та вкажіть їх відмінності від політичних партій. Враховуючи, що поняття «групи інтересів» корелюється з такими однопорядковими з ним поняттями, як «групи тиску», «лобі», «громадські організації», «суспільні рухи», «латентні політичні сили», розкрийте зміст кожного з них. Визначте і розкрийте функції груп інтересів у політичній системі суспільства. Вкажіть, які впливові громадські організації і рухи діють в Україні. 

Література: 1[191-201], 9[163-186]; 13[269-298]; 14[337-352]; 16[204-238]; 18[207-230]; 19[559-586]; 21[213-232]; 24[325-376].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!