Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3367 Варіант 8 Держава в політичній системі суспільства, Політологія, НАУ

Варіант 8 Держава в політичній системі суспільства, Політологія, НАУ

« Назад

Варіант 8 Держава в політичній системі суспільства 

План

  1. Сутність, походження і функції держави.

  2. Форми державного правління і державного устрою.

  3. Організація державної влади в Україні. 

Основні поняття: держава, суверенітет, форма правління, форма державного устрою, унітарна держава, федерація, конфедерація, республіка, монархія, президент, парламент, імпічмент. 

Методичні рекомендації

Виклад першого питання слід розпочати розкриттям сутності держави як політичної організації суспільства, оскільки саме через державу здійснюється політична влада, управління суспільством. Те, що держава виступає основним засобом здійснення політичної влади, надає їй статусу центрального інституту політичної системи суспільства. Оскільки існує декілька концепцій походження, природи і соціального призначення держави, то необхідно розкрити їх сутність. Охарактеризуйте основні концепції походження держави – теологічну, патріархальну, договірну, марксистську, насильницьку. Зауважте, що не існує єдиної і обов’язкової теорії походження держави та назвіть основні причини її виникнення, що визначає сучасна наука. Враховуючи, що сучасну державу характеризують три найважливіші складові елементи – територія, населення і суверенна (незалежна) влада, розкрийте їх сутність та дайте визначення держави. Оскільки держава виконує низку функцій, які відрізняють її від інших політичних інститутів, назвіть і охарактеризуйте ці функції (їх традиційно поділяють на внутрішні та зовнішні).

Розгляд другого питання розпочніть із того, що держава являє собою особливу форму організації політичної влади, що має певний устрій. Спосіб організації і здійснення державної влади відображає поняття “форма держави”. Політична наука використовує три основні категорії, що розкривають форму держави: форма державного правління, форма державного устрою, політичний режим. Дайте визначення форми державного правління. Оскільки в сучасному світі існують дві основні форми правління – республіканська та монархічна, дайте визначення республіканської форми та охарактеризуйте її різновиди: президентську, парламентську та змішану республіки. Дайте визначення та розкрийте сутність різновидів монархічної форми правління – абсолютної та обмеженої (конституційної) монархії. Дайте визначення форми державного устрою. Основними формами державного устрою є унітарні держави, федеративні та конфедерації. Детально охарактеризуйте їх, зупинившись на ознаках кожної та причинах, які зумовлюють ту чи іншу форму державної організації.

Для розкриття третього питання слід звернутись до Конституції (Основного Закону) України, де визначено основні засади суспільного і політичного устрою нашої держави. За конституційним визначенням, Україна є демократичною, соціальною, правовою державою. За формою державного правління Україна є республікою. Виходячи з Конституції, назвіть і охарактеризуйте різновид республіканської форми правління в Україні та поясніть, у чому полягає демократичний характер української держави.

Визначте і охарактеризуйте форму державного устрою України, беручи до уваги те, що в сучасній світовій практиці найбільш поширеними є 4 форми: унітарна централізована держава; унітарна децентралізована держава; федеративна централізована держава, федеративна децентралізована держава.

Якою, на Ваш погляд, є оптимальна форма державного правління та форма державного устрою для України? Завершіть виклад питання аналізом сутності і ролі місцевого самоврядування в системі державного устрою. 

Література: 1[177-184], 8[96-110]; 13[241-259]; 14[299-318]; 16[369-392]; 18[158-206]; 19[310-323]; 20[260-265]; 24[246-291].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!