Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3366 Варіант 7 Політичний режим як функціональна характеристика політичної системи суспільства, Політологія, НАУ

Варіант 7 Політичний режим як функціональна характеристика політичної системи суспільства, Політологія, НАУ

« Назад

Варіант 7 Політичний режим як функціональна характеристика політичної системи суспільства 

План

  1. Поняття, сутність політичного режиму. Типологія політичних режимів.

  2. Характеристика автократичних (тоталітарного і авторитарного) політичних режимів.

  3. Перехід до демократії як напрям трансформації недемократичних режимів. 

Основні поняття: політичний режим, диктатура, автократизм, авторитаризм, тоталітаризм, етатизм, абдикція. 

Методичні рекомендації

Розгляд першого питання розпочніть із визначення поняття політичного режиму та розкриття його сутності. Зауважте, що політичний режим є сукупністю засобів і методів здійснення державної влади, способом функціонування політичної системи. Будь-який політичний режим визначається, перш за все, застосовуваними процедурами та способами організації установ влади і врядування, стилем прийняття суспільно-політичних рішень, відносинами між державою та громадянами. Слід усвідомити, що політичний режим, на відміну від політичної системи, складається спонтанно, внаслідок заінтересованих зусиль багатьох учасників політичного процесу і тому формально не встановлюється конституціями чи іншими законодавчими актами. Політичний режим характеризує певний політичний клімат, існуючий у тій чи іншій країні в конкретний період її історичного розвитку. Відзначте, що поняття політичного режиму містить ряд критеріїв та назвіть їх. Необхідно мати на увазі, що у сучасній політичній науці існують різні підходи до класифікації політичних режимів. Кожний з них має свої позитивні та негативні боки. Однак більшість сучасних підходів так чи інакше враховують два чинники: ступінь розвитку політичної демократії і реальний політико-правовий статус особи. Зауважте, що найбільш поширеною є класифікація, згідно з якою всі режими поділяються на автократичні (авторитарні, тоталітарні) та демократичні.

У другому питанні слід розглянути особливості недемократичних режимів – тоталітарних та авторитарних. Розпочати слід із пояснення терміна “тоталітаризм”, відзначивши, що це феномен ХХ ст. Назвіть головні особливості тоталітарних режимів та усвідомте, що характерними ознаками тоталітарного режиму є: визнання керівної ролі однієї партії в політичній сфері і здійснення її диктатури; панування офіційної ідеології в духовній сфері і примусове нав’язування її членам суспільства; здійснення загального контролю за поведінкою індивідів у соціальній сфері із застосуванням методів насильства і терору; загальний контроль за всіма засобами масової комунікації; централізоване керівництво і управління економікою; мілітаризація усіх сфер суспільного життя; активна несвобода особи.

Проаналізуйте відмінності між двома різновидами тоталітарних режимів: фашистськими та комуністичними і наведіть приклади відповідних режимів. Розглядаючи сутність і ознаки тоталітарних режимів, визначте причини їх встановлення. Дайте визначення авторитарного режиму. Зазначте, що характерними ознаками авторитарного режиму є: політична влада в руках правлячого угруповання (правлячої партії); повноваження виконавчої влади перевершують повноваження законодавчої влади; політичні права і свободи громадян значною мірою обмежені; в країні можуть бути кілька партій, але вони не мають можливості впливати на прийняття політичних рішень; існує цензура над усіма засобами масової інформації; поліція, армія, спецслужби виконують функції не тільки забезпечення правопорядку, але й функції каральних органів держави; у суспільстві домінує офіційна ідеологія, але допускаються й інші ідейні течії, які лояльно ставляться до правлячого режиму; державний сектор жорстко регулюється державою. Режим зазвичай уживається з вільним приватним підприємництвом і ринковою економікою.

Назвіть різновиди авторитарних режимів та наведіть приклади відповідних режимів. Зауважте, що авторитарний політичний режим займає проміжне місце між тоталітарним і демократичним та поясність чому. Зробіть порівняльний аналіз тоталітарного і авторитарного режимів.

Розгляд третього питання слід розпочати з усвідомлення того, що трансформація, тобто перетворення політичних режимів може відбуватися як у напрямі переходу від тоталітаризму до демократії, так і зворотному напрямі. Демократія не дається раз і назавжди. Але провідною тенденцією світового політичного розвитку у другій половині ХХ ст., особливо в останні десятиліття, є перехід від тоталітаризму та авторитаризму до демократії. Наведіть приклади, що підтверджують цю тенденцію. Сучасна політична наука розглядає й аналізує закономірності трансформації тоталітарних і авторитарних режимів у сучасні демократії. Розкрийте сутність трьох форм найбільш імовірної мирної трансформації недемократичних режимів у демократичні Є.Вятра: реформи згори; швидкого розпаду; реформи, узгодженої між владою та опозицією. Усвідомте основні проблеми, що виникають під час переходу від тоталітаризму до демократії: стан економіки, радикалізація опозиції, багатонаціональний характер держави тощо. Проаналізуйте проблеми трансформації сучасного українського політичного режиму. 

Література: 13[260-268]; 14[231-270]; 16[398-428,434-467]; 17[563-565]; 19[771-790]; 20[377-394].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!