Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3365 Варіант 6 Політична система суспільства, Політологія, НАУ

Варіант 6 Політична система суспільства, Політологія, НАУ

« Назад

Варіант 6 Політична система суспільства 

План

  1. Сутність політичної системи суспільства, її структура та функції.

  2. Типологія політичних систем.

  3. Політична система сучасної України. 

Основні поняття: політична система, типи політичних систем, політична стабільність, артикуляція інтересів, агрегування інтересів, політична комунікація.

Методичні рекомендації

Виклад першого питання розпочніть із того, що в сучасній політичній науці поняття “політична система” розроблено як категорію, яка охоплює всі головні сторони й елементи організованої в межах певного суспільства політичної діяльності та політичних відносин. Сутність системного аналізу політики, засновником якого був американський політолог Девід Істон, полягає в тому, що політичне життя суспільства уявляється як цілісна система з притаманними їй закономірностями і особливостями розвитку. Дайте визначення політичної системи, виходячи з того, що вона виступає реальним механізмом формування та функціонування влади в суспільстві. Назвіть і охарактеризуйте структурні елементи або підсистеми політичної системи суспільства: інституціональну, нормативно-регулятивну, інформаційно-комунікативну, духовно-ідеологічну. Розкрийте функції політичної системи, тобто основні напрями її діяльності, виходячи з того, що політична система покликана забезпечувати стабільність суспільства через збалансованість інтересів різних верств населення.

Під час розгляду другого питання слід мати на увазі, що, оскільки кожна політична система має свої ознаки й характеристики, політологія виокремлює різні групи систем, типологізує їх. Залежно від критеріїв, які беруться за основу при розрізненні політичних систем, існують різні їх типології. Розкрийте типологію політичних систем Г. Алмонда, що виходить із критеріїв особливостей політичної культури і характеру взаємодії різних політичних інститутів: англо-американську, континентально-європейську, доіндустріальну або частково індустріальну, тоталітарну. Найбільш поширеною в політичній науці є типологія політичних систем, яка визначається способом їх організації і функціонування, тобто характером політичного режиму. За цим критерієм вирізняють три типи політичних систем: демократичну, авторитарну, тоталітарну. Дайте їх характеристику.

Розкриваючи питання про політичну систему сучасної України, майте на увазі, що вона являє собою перехідну форму, для якої характерні здійснення демократичних перетворень, подолання спадщини тоталітаризму в усіх сферах суспільного життя.

Використовуючи відповідні розділи Конституції, охарактеризуйте політичну систему України на сучасному етапі, обов’язково зупинившись на необхідності, сутності і проблемах її реформування. 

Література: 1[166-173]; 6[7-36]; 8[111-134] ; 9[81-98]; 12[20-28]; 13[220-240]; 14[202-230]; 16[63-74]; 18[145-156]; 19[299-309]; 21[78-95]; 24[220-243]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!