Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3363 Варіант 4 Ідеологічні виміри політики, Політологія, НАУ

Варіант 4 Ідеологічні виміри політики, Політологія, НАУ

« Назад

Варіант 4 Ідеологічні виміри політики 

План

  1. Сутність, структура та функції політичної ідеології.

  2. Ідеологічні течії у сучасному світі: лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм, націоналізм.

  3. Державотворення в Україні та національна ідея.

Основні поняття: ідея, ідеологія, ідеологічна доктрина, лібералізм, неолібералізм, соціальний лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм, фашизм, комунізм. 

Методичні рекомендації

Політика як практична діяльність із здобуття, використання та утримання влади завжди має ідеологічне обґрунтування. Тому виклад першого питання розпочніть із з’ясування поняття “ідеологія”. Розкрийте сутність ідеології та покажіть наявні підходи до розуміння ідеології як феномена суспільно-політичного життя. Дайте визначення політичної ідеології. Поясніть, як співвідносяться ідеології і групові інтереси. Доведіть, що політична ідеологія є однією з найвпливовіших форм політичної свідомості і найтісніше пов’язана з політичною культурою. Розкрийте сутність основних функцій політичної ідеології.

Розгляд другого питання розпочніть із з’ясування сучасних різновидів ідеології, маючи на увазі, що відмінності між різними типами ідеологічного обґрунтування політики й самої політики стосуються організації економічної та інших сфер суспільного життя, місця і ролі держави в суспільстві, взаємодії особи, суспільства і держави, шляхів та засобів суспільних перетворень та досягнення політичних цілей тощо. Відповідно до таких відмінностей виокремлюють основні ідейно-політичні доктрини сучасності: лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм, націоналізм. Проаналізуйте ліберальну ідеологію. Дайте визначення лібералізму і вкажіть на його джерела та теоретичні засади, розкрийте соціальне підґрунтя лібералізму. Охарактеризуйте історичні різновиди лібералізму: класичний лібералізм, неолібералізм, сучасний соціальний лібералізм. Дайте визначення консерватизму. Розкажіть про його виникнення та основні засади. Охарактеризуйте доктринальні різновиди сучасного консерватизму: неоконсерватизм, традиціоналізм, лібертаризм. Розкажіть про причини виникнення та сутність соціалістичної ідеології. Охарактеризуйте соціал-демократичну ідеологію. Розкрийте причини виникнення і сутність ідеології націоналізму. Охарактеризуйте доктринальні різновиди націоналізму: демократичний націоналізм, національний екстремізм, шовінізм. Розкрийте сутність ідейно-політичних доктрин фашизму та неофашизму.

Виклад третього питання розпочніть з нагадування того, що політична ідеологія є певною сукупністю взаємопов’язаних ідей, цінностей, символів, призначених об’єднувати людей заради спільних політичних дій. Уточніть, що політичні ідеології поділяються на загальні, або всеохоплюючі чи тотальні, і на часткові, або ж партійні. До перших належать саме ті, які поділяються всією нацією, країною, державою і кожним її громадянином. До других належать ті, які віддзеркалюють особливості свідомості різних груп людей. Важливо усвідомити, що два типи ідеології в демократичних суспільствах є взаємодоповнювальними. Виходячи з цього, з’ясуйте, що таке національна ідеологія. Поясніть, що складає її основу, назвіть основні принципи формування національної ідеї. Дайте визначення терміна – національна ідея. Поясніть, що сьогодні складає українську національну ідею? У цьому питанні важливо також проаналізувати найважливіші обставини і чинники впливу на відображення політичних інтересів ціннісних орієнтацій громадян. Необхідно з’ясувати тенденції формування політичної свідомості, складнощі та суперечності політичних орієнтацій, зумовлених як історичними передумовами, так і сучасними трансформаційними процесами. 

Література: 3[73-94]; 8[263-319]; 13[319-331]; 14[410-449]; 16[277-306]; 17[271, 307, 268-269, 617-618]; 18[413-435]; 20[434-464]; 22[9-24]; 24[540-566].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!