Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3360 Варіант 1 Політика і наука про політику, Політологія, НАУ

Варіант 1 Політика і наука про політику, Політологія, НАУ

« Назад

Варіант 1 Політика і наука про політику 

План

  1. Поняття політики. Політика як соціальне явище.

  2. Об’єкт, предмет і структура політології. Методи дослідження політології та її основні функції. 

Основні поняття: політика,політична наука, предмет політології, функції політології, методи політології, політична соціологія, політичні відносини, політичні явища, політична філософія, етнополітологія. 

Методичні рекомендації 

Оскільки термін “політологія” походить від двох грецьких слів – politike і logos – і в конкретному розумінні означає вчення про політику або політичну науку, то розгляд першого питання слід розпочати зі з’ясуванням сутності політики як суспільного явища та причин її виникнення. Розкрийте етимологію та зміст терміна “політика”, акцентуючи увагу на тому, що політика є необхідним і специфічним видом людської діяльності, соціальним призначенням якої є досягнення загального блага через узгодження інтересів окремих індивідів і соціальних груп.

Зверніть увагу на багатогранність і багатоаспектність політики і у зв’язку з цим на різноманітність визначень цього поняття. Усвідомте, що політика є і наукою, і мистецтвом. Наукою вона стала з того часу, коли людство пізнало тенденції політичного розвитку, методи, технології, заходи, за допомогою яких можливо цілеспрямовано впливати на політичне життя. Водночас політика є й мистецтвом, оскільки має справу з суб’єктивною стороною політичних процесів і передбачає використання досвіду, інтуїції тощо. Проаналізуйте, порівняйте і вивчіть найбільш поширені підходи до визначення політики. З’ясуйте, які чинники здійснюють вплив на політику та дайте характеристику суб’єктів політики за характером і місцем, яке вони посідають у суспільній структурі (соціальні, інституціональні, функціональні суб’єкти). Проаналізуйте основні функції політики, зосередившись на тих, без яких сучасні суспільства не можуть нормально розвиватись. Це функція забезпечення цілісності та стабільності суспільства, функція мобілізації і забезпечення ефективності суспільної діяльності, управлінська і регулятивна функція, функція політичної соціалізації, інноваційна функція. Зупиніться на взаємодії політики з іншими сферами суспільного життя, зокрема економікою, мораллю, правом.

Розгляд другого питання розпочніть із визначення об’єкта, предмета та інструментарію політичної науки. Назвіть і охарактеризуйте об’єкт дослідження політології, розкрийте сутність найбільш поширених визначень її предмета. Покажіть, як змінювались його бачення і розуміння в процесі розвитку пізнання об’єктивної реальності світу політики, розкрийте тенденції, історію і напрями розвитку політології як науки. Розкрийте структуру політології та вкажіть найбільш важливі проблеми, що розробляються і вивчаються сучасною політичною наукою. Оскільки зміст будь-якої науки розкривається в її понятійному апараті, назвіть і охарактеризуйте основні поняття та категорії політології. Назвіть та проаналізуйте методи дослідження політичної науки. Оскільки теоретичне і політичне значення політології визначають її функції, то охарактеризуйте основні: теоретико-пізнавальну, прогностичну, прикладну, просвітницьку, функцію політичної соціалізації. 

Література: 1[87-131]; 8[6-34]; 13[11-38]; 14[6-34]; 16[11-15, 34-45]; 18[9-19, 95-116]; 19[6-34]; 20[7-19]; 24 [8-32, 150-170].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!