Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3356 Методичні рекомендації до написання першого розділу курсової роботи, Фінансовий облік, УБПУ

Методичні рекомендації до написання першого розділу курсової роботи, Фінансовий облік, УБПУ

« Назад

Додаток 5. Методичні рекомендації до написання першого розділу курсової роботи

У розділі 1 „Виробничо-фінансова характеристика господарства” необхідно дати загальну характеристику підприємства. Коротко охарактеризувати місцезнаходження, організаційно-виробничу структуру господарства, відстань його від пунктів збуту продукції та закупівлі матеріальних ресурсів, землекористування, наявність зрошувальних земель.

Також необхідно розглянути показники розміру господарства, що свідчать про рівень концентрації виробництва (табл. 1).

Аналізуючи дані таблиці 1, необхідно визначити, яке за розмірами досліджуване господарство – велике, середнє чи мале.

Ефективність виробництва в аграрних підприємствах залежить не лише від розміру провідних галузей, а й від того, як розвинуті й інші галузі, що мають товарний характер

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає рівень спеціалізації господарства, наскільки він відповідає природнокліматичним умовам, його місцезнаходженню. Основним показником, за допомогою якого визначається спеціалізація господарства, структура його грошових надходжень від реалізації товарної продукції (табл. 2).

Таблиця 2

Розмір та структура грошової виручки від реалізації (тис. грн.) КСП «Колос»

Галузі та види продукції

20_ р.

20_ р.

20_р.

У середньому за три роки

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Продукція рослинництва - всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

Зернові і зернобобові - всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

пшениця озима

 

 

 

 

 

 

 

 

гречка

 

 

 

 

 

 

 

 

кукурудза на зерно

 

 

 

 

 

 

 

 

ячмінь

 

 

 

 

 

 

 

 

овес

 

 

 

 

 

 

 

 

інші зернові

 

 

 

 

 

 

 

 

Насіння соняшника

 

 

 

 

 

 

 

 

Овочі

 

 

 

 

 

 

 

 

 Баштанні

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша продукція рослинництва

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукція тваринництва всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРХ

 

 

 

 

 

 

 

 

Свині

 

 

 

 

 

 

 

 

Молоко

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша продукція тваринництва

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього в сільському господарстві

 

 

 

 

 

 

 

 

Промислова продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація товарів, іншої продукції, робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по господарству

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідно за останні три роки розглянути динаміку та структуру сільськогосподарських угідь, висвітлити причини їх змін (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка та структура землекористування в _______________

Види угідь

20_ р.

20_ р.

20_ р.

В середньому

га

%

га

%

га

%

га

%

Загальна земельна площа

 

-

 

-

 

-

 

-

В т.ч. сільськогосподарських угідь

 

100

 

100

 

100

 

100

З них:

- рілля

- багаторічні насадження

- сінокоси

- пасовища

- інші

 

 

 

 

 

 

 

 

Також слід навести дані щодо середнього вмісту гумусу у ґрунті, середнього балу бонітування земель по господарству, оцінки землі, а також яка частина сільськогосподарських угідь схильна до водної та вітрової ерозії. Охарактеризувати коротко систему сівозмін, що є в господарстві.

Таблиця 4

Показники ліквідності _______________ за 20_ рік 

Коефіцієнт

Норматив

Розрахунок

На початок року

На кінець року

Відхилення

(+, -)

Абсолютної ліквідності

Більше 0,25-0,30

Ф№1 р(220+230+240)/р620

 

 

 

Швидкої ліквідності

0,6-0,8

Ф№1 р(260-(100+110+120+130+140))/

Р620

 

 

 

Покриття

Більше 1,0

Ф№1 р260/р620

 

 

 

Таблиця 5

Показники фінансової незалежності ____________ за 20_ рік 

Коефіцієнт

Норматив

Розрахунок

На початок року

На кінець року

Відхилення

(+, -)

Фінансування

Менше 1,0

Ф№1 р(430+480+620+630)/р380

 

 

 

Автономії (незалежності)

Більше 0,5

Ф№1 р380/р640

 

 

 

Маневреності власного капіталу

Більше 0,1

Ф№1 (р260-р620)/р380

 

 

 

Фінансової стійкості

0,9

Ф№1 р(380+430+480+630)/р640

 

 

 

Фінансової стабільності

Більше 1,0

Ф№1 р380 / р(430+480+620+630)

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!