Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3352 Оформлення роботи та списку використаної літератури, Фінансовий облік, УБПУ

Оформлення роботи та списку використаної літератури, Фінансовий облік, УБПУ

« Назад

3. Оформлення роботи та списку використаної літератури

Орієнтовний обсяг курсової роботи – 15-20 сторінок друкованого тексту.

Таблиці в тексті будують відкритими і закриті (при виконанні роботи за допомогою комп’ютера).

При написанні тексту число рядків на кожному листі – 28-30, а поля зліва, зверху, знизу – 20 мм, справа – не менше 10 мм.

Усі сторінки нумеруються – від титульної до останньої, цифри проставляють у правому верхньому куті листа. Цифри не пишуться на  завданні, титульному листку, змісті (орієнтовні зразки оформлення показані в додатках 1, 2).

Для нумерації розділів і підрозділів використовують арабські цифри. Вступ, висновки, список використаних джерел, додатки не нумеруються.

Кожен розділ роботи розпочинають з нової сторінки, а підрозділи в межах розділу продовжуються на тій же сторінці.

Посилання на літературні джерела слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад, [6,82], де „6” – порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а „82” – сторінка, з якої взята інформація.

Нумеруються таблиці та додатки послідовно арабськими цифрами.

При посиланні в тексті на таблиці чи додатки слова „таблиця”, „додаток” пишуться повністю.

Список використаної літератури рекомендується наводити в такій послідовності:

  • закони по роках прийняття (з найдавнішого по теперішній час);

  • накази міністерств і відомств України по роках прийняття;

  • постанови по роках прийняття;

  • інструкції;

  • положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

  • монографії (в алфавітному порядку);

  • навчальна література;

  • наукові статті;

  • матеріали підприємства.

Законодавчі акти та інструктивні матеріали записують у такій послідовності: назва, номер, дата затвердження.

За кожним літературним джерелом слід вказати прізвище, ініціали автора, повну назву роботи, видавництво, рік видання, обсяг роботи (сторінок).

Якщо у списку літератури вказується стаття, опублікована у періодичних виданнях (газетах, журналах), потрібно записувати спочатку прізвище, ініціали автора, назву статті, назву газети чи журналу, рік, номер газети чи журналу і сторінки, на яких була надрукована ця стаття.

Літературні джерела розміщують в алфавітному порядку за прізвищами авторів. До списку потрібно включати ту літературу, яка безпосередньо використана студентами.

Зразок оформлення списку використаної літератури поданий у Додатку 6.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!