Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3348 Перелік навчально-методичної літератури, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

Перелік навчально-методичної літератури, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

« Назад

Перелік навчально-методичної літератури

Базова

 1. Бакушевич Я.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Я.М. Бакушевич, Ю.Б. Капаціла. - Львів: Магнолія 2006, 2009. - 312 с.

 2. Брикайло Л.Ф.  Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Л. Ф. Брикайло. - К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2009. - 266 с.

 3. Брикайло Л.Ф. Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН: навчальний посібник/ Л. Ф. Брикайло. - К.: ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2011. - 236 с

 4. Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник/ П. П. Воробієнко, Л. А. Нікітюк, П. І. Резніченко. - К.: Самміт-книга, 2010.

 5. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник/ Л. М. Дибкова. - 3-тє вид.. - К.: Академвидав, 2011. - 464 с.

 6. Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навчальний посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 360 с.

 7. Информатика: Базовый курс: Учебник для вузов/ Под ред. С.В.Симоновича. - 2-е изд.. - СПб.: Питер, 2009. - 640 с.

 8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник/ За ред. Г.А. Шинкаренка, О.В. Шишова. - К.: Каравела, 2011. - 592 с.

 9. Козловський А.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології: Навчальний посібник/ А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - К.: Знання, 2011. - 463 с.

 10. Комп’ютерні технології обробки облікової інформації: навчальний посібник/ В. Є. Ходаков [та інші]. - К.: Ліра-К; Херсон: Олді-плюс, 2012. - 534 с.

 11. Макарова Н. В. Компьютерное делопроизводство. : учебное пособие / Н. В. Макарова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 410 с.

 12. Макарова М.В. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник/ М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара. - 3-тє вид., перероб. і доп.. - Суми: Університетська книга, 2008. - 665 с.

 13. Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Практикум/ С. Д. Мамченко, В. А. Одинець. - К.: Знання, 2007. - 292 с.

 14. Палеха Ю. І. Загальне документознавство : навчальний посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К. : Ліра-К, 2008. - 395 с.

 15. Палеха Ю. І. Організація загального діловодства (зі зразками сучасних ділових паперів) : навчальний посібник / Ю. І. Палеха. - 2-ге вид. перероб і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 458 с.

 16. Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник/ В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. - К.: Знання, 2011. - 718 с.

 17. Скібіцька Л. І. Діловодство : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. - Вид. 2-ге. - К. : Кондор, 2009. - 220 с.

 18. Тітенко Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л.А. Тітенко. - К. : КНЕУ, 2006. - 192 с.

 19. Веверка П. Microsoft Office 2007 для чайников. Полный справочник / Питер Веверка. — М.: Диалектика, 2009. — 768 с.

 20. Вонг У. Microsoft Office 2010 для чайников / Уоллес Вонг. — М.: Вильяме, 2010.— 368 с.

 21. Забродська Л.М. Інформатика (базовий курс): Підручник/ Л.М. Забродська, В.Ю. Савченко. - К.: Дієз-продукт, 2005. - 368 с.

 22. Завадський І.О. Microsoft Eхсel у профільному навчанні: Навч.посібник/ І. О. Завадський, А. П. Забарна. - К.: Видавнича група BHV, 2011. - 272 с.

 23. Інформатика. Комп‘ютерна техніка. Комп‘ютерні технології: Підручник/ За ред. Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишова. - 2-ге вид.. - К.: Каравела, 2008. - 640 с.

 24. Маннинг К.Д. Введение в информационный поиск / Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце. - М.: Вильямс, 2010. - 528 с.

 25. Петров  В. Н. Информационные системы: монография / В.Н. Петров. - СПб. : Питер, 2002. - 688 с.

 26. Попов И.И., Максимов И.В., Партыка Т.Л. Современные информационные технологии. – М.: Инфра - М Форум, 2010. – 512 с.

 27. Попов И.И., Максимов Н.В., Голицына О.Л. Информационные технологии. – М.: Инфра - М Форум,  2011. – 608 с.

 28. Шеховцов В.А. Операційні системи: Підручник/ В.А. Шеховцов. - К.: Видавнича група BHV, 2005. - 576 с. - (Інформатика: За заг. ред. академіка НАН України М.З. Згуровського)

 29. Web Site Pidruchniki. Інформатика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mobile.pidruchniki.ws/informatika/

 30. Офіційний сайт компанії Майкрософт (офісне програмне забезпечення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-ua/

 31. Dmoz. Open directory project. Open Source. (матеріали щодо ПЗ з відкритим кодом) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / http://www.dmoz.org/World/Russian/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B/Open_Source/

 32. Советы по созданию и представлению эффективных презентацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-ru/powerpoint-help/HA010207864.aspx

 33. Компьютерный Ликбез. Блог о компьютерах, компьютерных программах, интернете и всем, что с этим связано. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antonkozlov.ru/kak-sdelat/kak-sdelat-prezentaciyu-na-kompyutere.html

 34. Эффективная презентация товара и услуг. Примеры. Технология презентации для клиентов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smogy.ru/index.php/prodazhi/item/24-effektivnaja-prezentacija-tovara-i-uslug-primery-tehnologija-prezentacii-dlja-klientov

 35. Клавіатурний тренажер Все 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vse10.ru

 36. Українські підручники онлайн. Документознавство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/dokumentoznavstvo/

 37.  Європейська Сертифікація комп’ютерних користувачів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecdl.com.ua/index.php?lang=ukr

 38. Стань Office Guru. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/ukraine/officeguru/

 39. Бесплатные загрузки для настройки, защиты и усовершенствования комп’ютера. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/downloads

 40. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intuit.ru/

 41. Microsoft Digital Literacy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/

Допоміжна

Інформаційні ресурси

programs/up/digitalliteracy/rus/default.mspx

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!