Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3347 Критерії успішності проходження практики, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

Критерії успішності проходження практики, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

« Назад

Критерії успішності проходження практики

Критерії оцінювання

Оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальний рейтинг кожного студента складається з оцінювання в балах всіх видів завдань і задач, що передбачено практикою. Рейтинг виставляється під час захисту і демонстрації результатів виконання завдань з практики, перевірки викладачем (керівником практики) розроблених студентів матеріалів, отриманих сертифікатів, що передбачено програмою практики і переводиться в оцінку за національною шкалою та за шкалою ECTS відповідно до таких критеріїв:

90–100 балів — «відмінно» / A

80–89 бали — «добре» / B

70–79 бали — «добре» / C

60–69 бали — «задовільно» / D

50–59 балів — «задовільно» / E

Менше 49 балів — «незадовільно» / FX

Критерій

Оцінка

Інші можливі оцінки

   1.           

відвідування занять з практики (формулювання питань, участь в обговоренні завдань, пошук ефективних засобів виконання завдань тощо)

10

0-9

 

Виконання завдань практики

60

0-59

   2.           

якість виконання завдання № 1

8

1-7

   3.           

якість виконання завдання № 2

3

0, 1, 2

   4.           

якість виконання завдання № 3

2

0, 1

   5.           

якість виконання завдання № 4

2

0, 1

   6.           

якість виконання завдання № 5

12

0-11

   7.           

якість виконання завдання № 6

5

1, 2, 3, 4

   8.           

якість виконання завдання № 7

5

1, 2, 3, 4

   9.           

якість виконання завдання № 8

4

1, 2, 3

 10.         

якість виконання завдання № 9

2

0, 1

 11.         

якість виконання завдання № 10

12

0-11

 12.         

якість виконання завдання № 11

5

1, 2, 3, 4

 

Звіт з практики:

30

15-29

 13.         

повнота опису результатів виконання завдань

5

1…4

 14.         

ґрунтовність та самостійність висновків

5

1…4

 15.         

оформлення роботи (форматування, ступінь дотримання вимог)

10

1   9

 16.         

оцінка виступу (поведінка, якість викладу, співвіднесення виступу з презентацією)

5

0…9

 17.         

оцінка презентації (оформлення, структура, інформативність)

5

0…4

 

Всього:

100

50..99

Якщо підсумкова оцінка за звіт з практики менша 15 балів, студент до захисту практики не допускається.

За умови відвідування не менше 75% занять під керівництвом викладача, отримання не менше 45 балів за виконання завдань практики, отримання не менше 20 балів за розробку аналітичного звіту з практики, наявності Сертифікатів Все 10, MS Guru, п’яти пройдених модулів ECDL з кількістю балів не менше 80 студент за результатами проходження практики отримує Сертифікат від Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університету економіки та права «КРОК» про опанування професією «Оператор комп’ютерного набору».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!