Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3346 Підведення підсумків практики, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

Підведення підсумків практики, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

« Назад

Підведення підсумків практики

Перелік матеріалів, які мають бути здані студентом керівнику практики за результатами проходження практики:

звіт з практики в друкованій формі з підписом студента на титульному аркуші;

звіт з практики в електронній формі;

презентація для захисту завдань практики в електронному вигляді.

Звітування з практики передбачає демонстрацію практичних навичок та результатів виконання завдань, тестів, отриманих сертифікатів. За кожним із завдань викладач (керівник практики) виставляє студенту відповідний бал (оцінку).

На останньому занятті з практики відбувається прилюдний захист практики з демонстрацією результатів і виступом кожного студенту з 10-ті хвилинною презентацією.

Після закінчення практики за виставленими балами (оцінками) формується рейтинг студента, відповідно до якого виставляється підсумкова оцінка з практики із занесенням її до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!