Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3345 Оформлення списку використаних джерел, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

Оформлення списку використаних джерел, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

« Назад

Оформлення списку використаних джерел

Оформлення списку використаних джерел здійснюється із додержанням вимог згідно із ДСТУ (ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»). Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в Бюлетені ВАК України, №3, 2008 (http://www.krok.edu.ua/download/fakhovi-vidannya/vimogi_lit_VAK.pdf). Наприклад,

2. Gemius SA – дослідження Інтернет – ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.gemius.com.ua/ua/ru_about_company

3. Офіційний інформаційний портал «Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/

Посилання подаються по тексту у квадратних дужках; на кожне використане джерело, зазначене у розділі Список використаних джерел, по тексту повинно бути як мінімум одне посилання.

Оформлення додатків

Кожен додаток повинен мати номер та назву, які розміщуються перед самим додатком.

Додатки послідовно нумеруються прописними літерами українського алфавіту (за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), у форматі "Додаток [номер додатку]" (наприклад: Додаток В). Номер додатку вирівнюється вправо, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

Назва додатку розташовується після номеру, вирівнюється по центру, текст напівжирний, абзацний відступ відсутній.

Кожен додаток повинен починатись з нової сторінки.

Береги

Верхній та нижній береги — 2 см, лівий — 3 см, правий — 1 см.

Нумерація сторінок

Всі сторінки нумеруються послідовно, починаючи з номера 1. Номер розміщується у правому нижньому куті аркуша. На першій сторінці (титульному аркуші) номер не ставиться.

Колонтитули

На парній сторінці розміщено прізвище автора, на непарній – назва звіту (наприклад, Звіт с навчальної практики). Колонтитул на титульному аркуші не розміщується.

Текст колонтитулу – шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, напівжирний, курсивний, одинарний інтервал.

Презентації

Презентація доповіді для захисту завдань практики розробляється засобами програми MS Power Point (або іншої програми для розробки комп’ютерних презентації).

За структурою повинна вміщувати:

- титульний слайд (назва завдання, автор),

- слайди з переліком виконаних завдань та основних отриманих результатів

- заключний слайд (висновки, рефлексія).

За рішенням студента презентація може вміщувати інші слайди.

Кількість слайдів повинні відповідати 10-хвилиній доповіді.

Структура презентації повинна бути логічною, з помірним використанням анімаційних та кольорових ефектів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!