Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3344 Оформлення тексту звіту, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

Оформлення тексту звіту, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

« Назад

Оформлення тексту звіту

Оформлення тексту звіту повинно базуватись виключно на використанні стильового оформлення текстових елементів.

Всі елементи — шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, одинарний інтервал.

Заголовки 1 рівня — вирівнювання по центру, текст напівжирний, всі прописні. Абзац починається з нової сторінки, абзацний відступ відсутній.

Заголовки 2 рівня — вирівнювання по ширині, текст напівжирний. Абзацний відступ 1,25 см.

Абзаци тексту — вирівнювання по ширині, текст звичайний. Абзацний відступ 1,25 см.

Елементи змісту 1-го рівня — текст напівжирний.

Елементи змісту 2-го рівня — текст звичайний.

Текст у таблицях — абзацний відступ відсутній, шрифт Times New Roman, розмір не менше 10 пунктів, одинарний інтервал. 

Оформлення рисунків

Рисунки в звіті повинні мати підписи типу "Рис. [номер рисунку]. Назва рисунку" (наприклад: Рис. 2. Приклад блок-схеми алгоритму). Підпис розташовується під рисунком і не може від нього відриватись (переноситись на нову сторінку).

Рисунки та підписи до них вирівнюються по центру, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

В тексті звіту повинно бути зроблено посилання на рисунок (наприклад: Приклад блок-схеми алгоритму зображено на рис. 2).

Оформлення таблиць

Таблиці повинні мати номер та назву.

Номер таблиці зазначається таким чином: "Таблиця [номер]" (наприклад, Таблиця 4). Номер таблиці вирівнюється вправо, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

Назва таблиці розташовується після номеру таблиці перед самою таблицею, вирівнюється по центру, текст звичайний, абзацний відступ відсутній.

Номер таблиці та назва таблиці не можуть відриватись від самої таблиці (знаходитись на різних сторінках).

Таблиця повинна мати заголовочну частину, яка містить назви стовпчиків. Текст комірок заголовочної частини вирівнюється по центру, текст напівжирний, абзацний відступ відсутній. Якщо частина таблиці переноситься на нову сторінку, заголовочна частина повинна повторюватись на кожній сторінці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!