Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3343 Структура звіту з практики, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

Структура звіту з практики, Оператор комп’ютерного набору, УЕП КРОК

« Назад

Структура звіту з практики

Структура звіту повинна містити таки елементи (див. Додаток Б):

- Титульний аркуш,

- Зміст,

- Вступ,

- Розділ 1 Опис професії оператор комп’ютерного набору,

- Розділ 2 Результати виконання завдань практики,

- Список використаних джерел,

- Висновки,

- Додатки.

Кожен елемент структури повинен розміщуватися на новій сторінці.

Титульний аркуш оформлюється згідно із зразком (див. Додаток А).

Зміст повинен створюватись спеціальними інструментами текстового редактора шляхом використання відповідного стильового оформлення заголовків структури звіту і повинен містити посилання на структурні елементи звіту (включаючи номери сторінок).

Вступ повинен вміщувати обов’язкові елементи щодо актуальності виконуваних завдань і практики в цілому, мету завдань, предмет дослідження, методичне забезпечення дослідження (які технології було використано дослідником в процесі виконання завдань), короткі відомості про структуру звіту (наприклад, звіт з практики складається зі вступу, двох розділів, що вміщують  __таблиць, __діаграм, __ рисунків, висновків, додатку. Загальний об’єм звіту __ сторінок).

Розділ 1 містить параграф про основні кваліфікаційні характеристики професії оператор комп’ютерного набору.

Розділ 2 містить параграфи з описом результатів виконання завдань з практики.

Висновки повинні містити узагальнення одержаних результатів та авторські підсумки щодо виконаних завдань (за кожним із завданням повинно бути сформовано висновок).

Список використаних джерел містить повні адреси інформаційних ресурсів Інтернет, що було використано під час виконання завдань практики із дотриманням правил оформлення посилань на Інтернет – джерела, інші джерела, які було використано студентом під час розв’язання завдань практики.

Додатки повинні містити:

1) копії отриманих сертифікатів;

2) презентацію доповіді під час захисту завдань практики (друкується засобами Microsoft Power Point в режимі 6 слайдів на аркуш).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!