Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3321 Орієнтовний зміст курсового проекту, Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

Орієнтовний зміст курсового проекту, Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

« Назад

Орієнтовний зміст курсового проекту 

1. АНАЛІЗ НАУКОВО – ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

1.1 Види та класифікація об’єктів.

1.2 Будова та принцип дії.

1.3 Схеми.

 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

2.1 Характеристика об’єкту проектування.

2.1.1 Загальна характеристика дільниці по ремонту….. .

До складу АТП входять автомобілі .........– … штук та автомобілі ..... – .... штук.

АТП в своєму складі має такі дільниці:

агрегатна, електромеханічна, акумуляторна, шиномонтажна, шиноремонтна, покрасочна та інші.

На АТП є склади запасних частин, матеріалів, паливно-змащувальних матеріалів. 

2.1.2 Вихідні дані до курсового проекту 

Таблиця 1

Вихідні дані до курсового проекту

Модель рухомого складу

Ум.

Поз.

Од.

Вим.

Марка автомобіля

Марка автомобіля

1

Списочна кількість

АСП

шт

 

 

2

Середньо добовий пробіг

lСД

км

 

 

3

Пробіг з початку експлуатації

Доля LКР

 

 

4

Кількість робочих днів

ДР

дні

 

5

Кількість робочих днів зон ТО і ПР

ДРЗ

дні

 

6

Категорія умов експлуатації

КУЕ

 

7

Природно кліматична зона

ПКЗ

Помірно теплий

8

Дільниця, що проектується

 

Дільниця по ТО та Р…

9

Технологічний процес

 

ПР …

2.2 Розрахунок виробничої програми ТО і Р рухомого складу АТП 

2.2.1 Визначення і коригування періодичності і трудомісткості ТО і Р рухомого складу 

2.2.1.1 Вибір коефіцієнтів коригування 

Нормативи періодичності ТО, пробігу до КР , трудомісткості ТО і ПР коригуються за допомогою спеціальних коефіцієнтів коригування К15 які залежать від :

- категорії умов експлуатації - К1;

- модифікації рухомого складу - К2;

- природно кліматичних умов - К3;

- пробігу з початку експлуатації - К4;

- кількості автомобілів на АТП - К5;

Результуючі коефіцієнти для кожного виду коригування визначаються по формулах:

КLТО13;

КLКР123;

К44;          (2.1)

КtТО=*К25;

КtПР12345; 

де КLТО, КLКР, К4, КtТО, КtПР - коефіцієнти , коригуючи відповідно періодичність ТО , пробіг до КР, час простою в ТО і ПР, трудомісткість ТО, трудомісткість ПР.

Для автомобілів ……: 

Результати розрахунків заносимо в таблицю 2 

2.2.1.2 Вибір і коригування нормативів ТО і Р рухомого складу АТП 

Нормативи ТО і Р рухомого складу встановлені „Положенням про ТО і Р рухомого складу автомобільного транспорту” і відповідають нормальним

умовам експлуатації. До них відносяться :

-   пробіг до ТО-1:            (км);

-   пробіг до ТО-2:            (км);

-   пробіг до КР:               (км);

-   час простою в ТО і ПР:        (дні/1000км);

-   дні простою в КР:                (дні);

-   трудомісткість ЩТО:            (люд*год);

-   трудомісткість ТО-1:            (люд*год);

-   трудомісткість ТО-2:            (люд*год);

-   трудомісткість ПР:               (люд*год/1000км). 

Коригування нормативних значень проводиться з допомогою результуючих коефіцієнтів коригування по формулах :

Для автомобіля .................: Для автомобіля .................... : 

Одержані значення пробігів необхідно скоригувати ще раз, по кратності середньодобового пробігу. Це пояснюється тим , що автомобіль може бути встановленим на обслуговування тільки після завершення робочої зміни, тобто період між сусідніми ТО повинен відповідати цілому числу днів.

Коригування по кратності середньодобового пробігу проводиться в такій послідовності:

Для пробігу до ТО-1:

- кількість днів між сусідніми ТО-1:  (2.3)

округляється до цілого числа і знаходиться:

Для пробігу до ТО-2:

- кількість періодів ТО-1 в періоді ТО-2:  (2.4)

округляється до цілого числа і знаходиться:

Для пробігу до КР:

- кількість періодів ТО-2 в періоді КР:  (2.5)

округляється до цілого числа і знаходиться: 

Для автомобілів …………:

Для пробігу до ТО-1:

Для пробігу до ТО-2:

Для пробігу до КР:

Для автомобілів ………….:

Для пробігу до ТО-1: 

Для пробігу до ТО-2:

Для пробігу до КР:

Результати розрахунків заносимо в таблицю 3 

Таблиця 3

Значення розрахункових нормативів

Розрах.

норм.

Ум.

позн

Один.

вимір

ГАЗ-24

ГАЗ-3110

Норм.

знач

Скор.

по К”

Скор.

по n”

Прийн.

до розр

 

Норм.

знач

Скор.

по К”

Скор.

по „n”

 Прийн. до розр

 

 

Пробіг до ТО-1

LТО-1

км

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробіг до ТО-2

LТО-2

км

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробіг до КР

LКР

км

 

 

 

 

 

 

 

 

Час простою

в ТО і ПР

ДПР

дні на 1000 км

 

 

 

 

 

 

 

 

Дні прос-

тою в КР

ДКР

дні

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоміст-

кість ПР

tЩТО

люд-год

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоміст-

кість ТО-1

tТО-1

люд-год

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоміст-

кість ТО-2

tТО-2

люд-год

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоміс-

кість ПР

tПР

люд-год

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Розрахунок виробничої програми по ТО і Р РС в кількісному виразі 

2.3.1Визначення коефіцієнтів технічної готовності і випуску 

Коефіцієнт технічної готовності αТ являє собою відношення кількості технічно справного рухомого складу до загальної і знаходиться по формулі

де lс-д- середньодобовий пробіг, км;

ДПР- скоригований час простою в ТО і ПР, дні/1000 км;

ДКР- скориговані дні простою в КР, дні;

LКР- скоригований пробіг дот КР, км. 

Для автомобіля………..:

Для автомобіля ………..: 

Коефіціент випуску αВ являє собою відношення кількості днів роботи технічно справного РС до загальної кількості календарних днів:

де ДР- кількість робочих днів автомобілів;

 ДК- кількість календарних днів в році. 

Для автомобіля ………: 

Для автомобіля ………..: 

2.3.2. Визначення річного пробігу групи автомобілів. 

Загальний річний пробіг всіх автомобілів однієї технологічно сумісної групи:

де АСП - число автомобілів однієї технологічно сумісної групи. 

Для автомобіля ……..: 

Для автомобіля ……..:  

2.3.3. Визначення річної і добової програми ТО і Р РС 

Кількість КР, ТО-1, ТО-2, ЩТО за рік визначається по кожній технологічно сумісній групі РС по формулах: 

Кількість КР:

Кількість ТО-2:  (2.9)

Кількість ТО-1:  

 Кількість ЩТО: 

Для автомобіля ………:

Для автомобіля ……….:

Кількість ЩТО, ТО-1, ТО-2, за добу визначається також по кожній технологічно сумісній групі РС по формулах:

Для автомобіля ……..:

Для автомобіля ………: 

Результати розрахунків заносимо в таблицю 4 

Таблиця 4

Річна програма ТО і Р РС

Марка автомобіля

Коеф.

Річн

Пробіг км

Кількість за рік

Кількість за добу

αТ

αВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По АТП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Розрахунок виробничої програми ТО і ПР РС в трудовому виразі 

Річна трудомісткість робіт по ТО визначається на основі річної виробничої програми і скориговані трудомісткості одиниці обслуговування: 

- трудомісткість ЩТО:  (2.11) 

де КМ=0.35...0.75- коефіцієнт механізації 

- трудомісткість ТО-1:

- трудомісткість ТО-2: 

Річний об’єм робіт по ПР визначається виходячи з робочого пробігу групи автомобілів і скоригованої трудомісткості ПР на 1000 км пробігу.

Для автомобіля ……..: 

Для автомобіля ……….:

Результати визначення річних трудомісткостей заносимо в таблицю 5 

Таблиця 5

Річна програма ТО і Р РС

Марка автомобіля

Трудомісткість , люд*год

ТЩТО

ТТО-1

ТТО-2

ТПР

ТСУМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По АТП

 

 

 

 

 

2.5 Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт 

Розподіл по видах робіт проводиться окремо для ЩТО, ТО-1, ТО-2 і ПР .

Користуючись таблицями розподілу робіт ТО і ПР по процентному відношенню, знаходяться трудомісткості окремих видів робіт в межах одного виду обслуговування –ЩТО, ТО-1, ТО-2 або ПР:

де ТВ- розрахункова трудомісткість окремого виду робіт , люд*год;

ТN- річна трудомісткість даного виду ТО або ПР (по АТП), люд*год;

с- процентна доля окремого виду робіт від річної трудомісткості даного виду ТО і ПР, %.

Так як нам потрібна трудомісткість по ............... роботах , а розраховували трудомісткість по всіх автомобільних системах знаючи, що .............. роботи складають........% від всіх видів робіт, виизначаємо трудомісткість по видах ТО і ПР для електротехнічних робіт.

Результати занести в таблицю 6 

Таблиця 6

Розподіл трудомісткостей ТО і ПР по видах робіт

Вид робіт

%

Трудомісткість , люд*год

ЩТО

Прибиральні

80

 

Миючі

20

 

Всьго

100

 

ТО-1

Діагностичні

15

 

Кріпильні

50

 

Регулювльні

15

 

Змазувальні, очистні

20

 

Всього

100

 

ТО-2

Діагностичні

10

 

Кріпильні

45

 

Регулювльні

15

 

Змазувальні, очистні

10

 

Відновлювальні

15

 

Розбирально-збиральні

5

 

Всього

100

 

ПР

Діагностичні

5

 

Регулювльні

10

 

Розбирально-збиральні

35

 

Дефектація

13

 

Комплектація

10

 

Відновлювальні

17

 

Змазувальні, очистні

10

 

Вього

100

 

2.6 Розрахунок чисельності робітників 

Чисельність робітників знаходиться окремо по проектуємій дільниці. Визначається штатна і явочна кількість робітників.

Чисельність робітників залежить від об’єму робіт на дільниці іф фонду робочого часу працівника.

Фонди робочого часу явочних і штатних працівників знаходяться за формулами: 

ФЯ = (ДКВСВ)*tЗМПС*tСК ,

ФШ = (ДКВСВВІДПОВ)*tЗМПС*tСК (2.14) 

де ДК – календарні дні;

ДВ – кількість вихідних днів;

ДСВ – кількість святкових днів;

ДВІД – кількість днів відпустки;

ДПОВ – кількість пропусків по хворобі та інших поважних причинах;

ДПС – кількість передсвяткових днів;

tЗМ­ – тривалість зміни, год;

tСК – час на який скорочується зміна , в суботні та передсвяткові дні; 

Для розрахунку приймаємо:

tЗМ – 7 год при 6-денному робочому тижневі;

tСК – 1 год;

ДВІД – 18 днів;

ДПОВ – 3 дні. 

Явочна і штатна чисельність робітників:

де, Ті – річний об’єм робіт по проектованій дільниці ( ........ % від загальної суми). 

Приймаємо на дільницю таку кількість робітників:

- явочних РЯ = ;

- штатних РШ = . 

2.7 Вибір обладнання 

Все обладнання для виконання робіт по ТО та ПР в проектованій дільниці поділяємо на дві групи : технологічне обладнання (станки, стенди, прилади, діагностичне обладнання і тд.) та технологічна оснастка і інструмент (стелажі, шафи, верстаки, комплекти інструментів).

Номенклатура і кількість обладнання приймається по табелях технологічного обладнання і спеціалізованого інструменту для АТП, а також по різних довідниках обладнання для ТО і ПР системи пуску. 

Таблиця 7

Табель виробничого обладнання для дільниці по ремонту системи пуску.

 

Обладнання,

прилади,

інструменти

 

Тип

 

Кіл-сть

 

Габаритні розміри,

мм

 

Площа, м2

 

Потужність,

кВт

один.

заг.

один.

заг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумарна площа обладнання складає .........м2

Площа відділення визначається:

де - коефіцієнт ущільнення, який враховує проходи та відстані між обладнанням (приймається =3-5);

- сумарна площа під обладнання, м2.

SВІД=

Отже площа відділення складає .......... м2. 

До даного розділу додається план розміщення обладнання на відділенні АТП. 

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ 

Необхідно скласти технологічну карту ТО та таблицю неполадок. Діагностичне обладнання та його коротка характеристика.

 

4. ВАРТІСТЬ КОМПЛЕКТУЮЧИХ 

Необхідно вказати вартість комплектуючіих та адреси підприємств на яких можна їх придбати.

5. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Вимоги з охорони праці які потрібно виконувати під час виконання ТО та ремонту автомобілів та тракторів.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Додатки 

Схеми, план дільниці, специфікація до плаката.

Зразками продукції можуть бути:

  1. окремі елементи, вузли устаткування, діючі моделі та системи;

  2. вимірювальні пристрої, діагностичні та демонстраційні стенди;

  3. програми комп’ютерних систем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!