Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3318 Види ТО, ремонту та їхня техніко-економічна характеристика, Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

Види ТО, ремонту та їхня техніко-економічна характеристика, Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

« Назад

1. Види ТО, ремонту та їхня техніко-економічна характеристика

Технічне обслуговування рухомого складу за періодичністю, переліком і трудомісткістю виконуваних робіт поділяється на щоденне технічне обслуго­вування (ЩО), перше технічне обслуговування (ТО-1), друге технічне обслуго­вування (ТО-2) і сезонне технічне обслуговування (СО). За погодженням із головним розробником допускається обґрунтована зміна кількості видів ТО при зміні конструкції транспортних засобів та умов експлуатації. Для сучас­них автомобілів замість ТО-1 і ТО-2 проводиться одне періодичне обслугову­вання (ПО).

Щоденне технічне обслуговування охоплює контроль, спрямований на ство­рення безпеки руху, а також роботи для підтримування належного зовніш­нього вигляду, заправляння паливом, маслом і охолодною рідиною, а для дея­ких видів рухомого складу - санітарну обробку кузова, що виконується на автотранспортному підприємстві після роботи рухомого складу на лінії. Кон­троль технічного стану автомобілів перед виїздом на лінію, а також при зміні водіїв на лінії здійснюється за рахунок підготовчо-заключного часу.

Прибиральні роботи виконуються за потреби, але обов'язково пе­ред технічним обслуговуванням чи ремонтом. Оброблення кузовів автомобілів спеціального призначення здійснюється відповідно до вимог та інструкцій на 'перевезення певного виду вантажів.

Перевірка технічного стану здійснюється щоденно відповідним техніч­ним персоналом після повернення ДТЗ на місце постійної стоянки, а також водієм перед виїздом на лінію та під час зміни водіїв на лінії. Якщо ДТЗ експлуатуються без повернення наприкінці робочого дня на місце постійної стоянки, перевірка їх технічного стану проводиться водієм щодня перед по­чатком роботи.

Технічне обслуговування ДТЗ виконується у планово-обов'язковому по­рядку, включаючи визначений цим документом та інструкціями виробників перелік обов'язкових робіт. Так, наприклад, в сучасних автомобілях замість ТО-1 і ТО-2 допускається одне технічне обслуговування — періодичне (ПО), яке проводиться через встановлений нормативами пробіг.

Щоденне обслуговування, технічне обслуговування (ТО-1 і ТО-2) та сезонне технічне обслуговування ДТЗ не належать до реконструкції, модернізації, тех­нічного переоснащення та інших видів поліпшення ДТЗ.

Технічні обслуговування (ТО-1 і ТО-2) охоплюють контрольно-діагностичні, кріпильні, регулювальні, мастильні та інші роботи, спрямовані на запобігання і виявлення несправностей, зниження інтенсивності погіршання параметрів технічного стану рухомого складу, економію палива та інших експлуатацій­них матеріалів, зменшення негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище.

Перше технічне обслуговування (ТО-1) рекомендується здійснювати з пе­ріодичністю відповідно до табл.1. Орієнтовний перелік операцій ТО-1 наве­дено в додатку 1.

Таблиця 1

Періодичність технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів

 

Тип ДТЗ

 

Періодичність видів технічного обслуговування, км

км

 

ЩО

 

ТО-1

 

ТО-2

 

Автомобілі легкові, автобуси

 

Автомобілі вантажні, автобуси на базі ван­тажних автомобілів або з використанням їх базових агрегатів, автомобілі повно-приводні, причепи і напівпричепи

 

Забезпечення на­дійності автомо­білів в експлуа­таційних умовах

 

5000

 

4000

 

20000

 

16000

 

 

Тип ДТЗ

 

Періодичність видів технічного обслуговування, км

км

 

ЩО

 

ТО-1

 

ТО-2

 

Автомобілі легкові, автобуси

 

Автомобілі вантажні, автобуси на базі ван­тажних автомобілів або з використанням їх базових агрегатів, автомобілі повно-приводні, причепи і напівпричепи

 

Забезпечення на­дійності автомо­білів в експлуа­таційних умовах

 

5000

 

4000

 

20000

 

16000

 

Примітка. Якщо визначена в табл.1 періодичність обслуговування відрізняється від періодичності, визначеної документацією заводу-виробника, слід керуватися документа­цією заводу-виробника.

Друге технічне обслуговування (ТО-2) рекомендується здійснювати з періо­дичністю відповідно до табл. 1 і проводити разом з черговим ТО-1. Орієн­товний перелік операцій ТО-2 наведений в додатку 2.

Сезонне технічне обслуговування (СО), що проводиться двічі на рік, охоп­лює роботи для підготовки рухомого складу до експлуатації в холодну і теплу пору року. Як окремий плановий вид СО рекомендується проводити для ру­хомого складу, який працює в районах дуже холодного, жаркого сухого і дуже жаркого сухого клімату.

Таблиця 2

Норми пробігу до капітального ремонту автомобілів, тис. км

Рухомий склад та його основні параметри

Марки, моделі рухомого складу

Lкр

Рухомий склад та його основні параметри

Марки, моделі рухомого складу

Lкр

Рухомий склад та його основні параметри

Марки, моделі рухомого складу

Легкові автомобілі

Вантажні автомобілі загальнотранспортного призначення вантажопідйомністю, т

1

2

3

4

5

6

7

8

малого класу (робочий об'єм двигуна від 1,2 до 1,8 л, суха маса авт. від 850 до 1150 кг)

Москвич

АЗЛК-2141

150

від 0,3

ІЖ-27151

100

від 8,0

і більше

КрАЗ-255В1

+ЧМЗАП

5523А

УАЗ-452

180

ІЖ-2125

150

від 1,0

до 3,0

ЄрАЗ-762Л,

160

ВАЗ-2108

130

ЄрАЗ-762В

КрАЗ-258БІ

+ЧМЗАП

5523А

ВАЗ-2106

130

від 3,0

до 5,0

ГАЗ-3307

300

середнього класу (від 1,8 до 3,5 л від 1150 до 1500 кг)

ГАЗ-24-11

350

ГАЗ-53-12

250

ГАЗ-САЗ-3507

255

КрАЗ-255Л

ГАЗ-3102

250

КрАЗ-256Б1

від 5,0

до 8,0

ЗІЛ-431410

350

КрАЗ-6510

Автобуси

КАЗ-608 В2

+КАЗ-717

250

Татра-815С1,

Татра-815СЗ

особливо малого класу (довжина до 5,5 м)

РАФ-2203

350

КамАЗ-55102

300

ЗІЛ-441510

+ОдАЗ-93571

малого класу (від 6,0 до 7,5 м)

ПАЗ-3205

375

МАЗ-5549

320

КамАЗ-5410 +9370-01

ПАЗ-672М

350

від 8,0

і більше

КамАЗ-5320

300

КАвЗ-685

300

КамАЗ-53212

300

КамАЗ-54112 +9385

КАвЗ-3270

320

МАЗ-53371

600

великого классу

(від 10,0 до 12,0 м)

ЛіАЗ-5256

500

МАЗ-5551

320

 

 

Ікарус-250,

Ікарус-255

360

МАЗ-5429,

МАЗ-5430

+МАЗ-5232В

300

Ікарус-260,

Ікарус-263

360

МАЗ-54323

+МАЗ-9397

600

особливо великого классу

(від 16,5 до 18,0 м)

Ікарус-280,

Ікарус-283

360

МАЗ-64226 +93866

600

середнього классу

(від 8,5 до 10,0 м)

ЛАЗ-695Н

400

 

МАЗ-5335

300

 

МАЗ-5432

+МАЗ-5232В

ЛАЗ-697Н,

ЛАЗ-697Р

400

КрАЗ-255Б1

160

КрАЗ-257Б1

250

МАЗ-54326

+МАЗ-5232В

ЛАЗ-42021

500

ЗІЛ ММЗ-

4502

350

ЛАЗ-4207

600

350

 

ЛАЗ-699Р

500

КамАЗ-5511

300

Примітка. Норми пробігу до капітального ремонту: причепи і напівпричепи вантажопідйомністю до 3,0 т — 100 тис. км; двовісні причепи вантажопідйомністю до 8,0 т

— 100 тис. км; двовісні причепи вантажопідйомністю 8,0 т і більше — 200 тис. км; напівпричепи, особливо великої вантажопідйомності 8,0 і більше — 300 тис. км (МАЗ-93801), 190 тис. км (МАЗ-5232В); 320 тис. км (МАЗ-9397). 

Для решти кліматичних умов СО суміщають з ТО-2 при відповідному збільшенні трудомісткості. СО включає роботи, які наведе­но в додатку 3.

Періодичність технічного обслуговування, наведена в табл. 1, може бути зменшена власником ДТЗ до 20 % залежно від умов експлуатації ДТЗ.

ТО має забезпечити безвідмовну роботу рухомого складу в межах визначе­них періодичностей щодо дій, які входять до обов'язкового переліку операцій.

Відповідно до призначення і характеру виконуваних робіт ремонт поділя­ють на капітальний (КР) і поточний (ПР).

Ремонт охоплює контрольно-діагностичні, регулювальні, розбірні, складальні, слюсарні, механічні, мідницькі, бляхарські, ковальські, зварювальні, оббивні, електротехнічні, шиномонтажні, малярні та інші роботи. Ремонт можна ви­конувати по окремих агрегатах і вузлах, а також по автомобілю в цілому.

Капітальний ремонт рухомого складу, агрегатів і вузлів призначений для відновлення їхньої справності і близький до повного відновлення ресур­су. КР рухомого складу, агрегатів і вузлів роблять, як правило, знеособленим методом, який передбачає повне розбирання об'єкта ремонту, дефектацію, віднов­лення або заміни складових частин, складання, регулювання, випробування.

Капітальний ремонт виконується за потреби, згідно з результатами діагнос­тики технічного стану, і призначений для продовження строку експлуата­ції ДТЗ.

До капітального ремонту належать роботи, пов'язані із заміною кузова для автобусів та легкових автомобілів, рами для вантажних автомобілів або одночас­ною заміною не менше трьох базових агрегатів.

До капітального ремонту причепів належать роботи, пов'язані із заміною рами.

Технічний стан агрегатів або вузлів, що здаються в КР, і якість його вико­нання мають відповідати вимогам стандартів і нормативно-технічної доку­ментації на КР. Автомобілі і агрегати направляють у КР на підставі резуль­татів аналізу їхнього технічного стану із застосуванням засобів контролю (діагностування), з урахуванням пробігу, виконаного з початку експлуатації або після КР; сумарної вартості витрачених запасних частин від початку експлуатації та інших затрат на ПР. За термін служби повнокомплектний автомобіль проходить один КР, не рахуючи КР агрегатів і вузлів до і після КР автомобіля.

Норми пробігу до КР деяких моделей автомобілів для першої категорії умов експлуатації базових моделей і помірного кліматичного району наведе­ні в табл. 2. Для уточнення ресурсу до КР автомобілів треба користуватись чинними інструкціями автомобільних заводів і фірм.

Легкові автомобілі й автобуси направляють у КР за потреби КР кузова, а вантажні автомобілі - коли є потреба в КР рами, кабіни, а також не менш як трьох інших основних агрегатів у будь-якому поєднанні. Агрегат направля­ють у КР, якщо базова і основні деталі потребують ремонту з повним розби­ранням агрегату, а також якщо працездатність агрегату не може бути віднов­лена або її відновлення за допомогою ПР економічно недоцільне.

Передбачено обмежити КР повнокомплектних автомобілів і в перспективі зовсім виключити його (передусім це стосується вантажних автомобілів і легкових автомобілів таксі) за рахунок зміни агрегатів і вузлів, які потребу­ють КР, справними, взятими з оборотного фонду. Рекомендації про терміни виключення КР повнокомплектних автомобілів наведено в інструкціях авто­мобільних заводів з урахуванням досягнутого рівня надійності кузова, кабі­ни. рами.

Поточний ремонт (ПР) призначений для забезпечення працездатного стану рухомого складу з відновленням або заміною окремих його агрегатів, вузлів І деталей (крім базових*), які досягли граничне допустимого стану. Поточний ремонт виконується за потреби, згідно з результатами діагнос­тування технічного стану ДТЗ, або за наявності несправностей і призначений для забезпечення або відновлення його працездатності.

До поточного ремонту ДТЗ належать роботи, пов'язані з одночасною за­міною не більше двох базових агрегатів (крім кузова і рами).

Перелік базових агрегатів наводиться у додатку 4.

Будь-який ремонт агрегатів належить до поточного ремонту ДТЗ.

При ПР допускається одночасна заміна комплектом агрегатів, вузлів і деталей, близьких за ресурсом. Агрегати, вузли і деталі, що відпрацювали, направляють на спеціалізовані виробництва для відновлення їх як запасних частин і комплектування з них ремонтних комплектів**. Застосування ре­монтного комплекту має виключати додаткові втрати робочого часу на довод­ку його елементів і доставку деталей, яких не вистачає, на робоче місце. ПР має забезпечувати безвідмовну роботу відремонтованих агрегатів, вузлів і де­талей на пробіг не менш ніж до чергового ТО-2.

Щоб скоротити час простою рухомого складу, ПР виконують переважно агрегатним методом, при якому заміняють несправні або ті, що потребують КР, агрегати і вузли справними, взятими з обмінного фонду.

Склад обмінного фонду залежить від типу рухомого складу, умов роботи автотранспортних підприємств, системи керування запасами й охоплює такі основні агрегати і вузли у складеному вигляді: двигун, коробку передач, гідро­механічну передачу, задній міст, передню вісь, рульове керування, підйомний пристрій платформи, коробку відбору потужності, а також вузли відповідно до Положення.

Обмінний фонд створюють і підтримують за рахунок надходження нових і відремонтованих агрегатів та вузлів, у тому числі й оприбуткованих із спи­саних автомобілів. Відповідальність за тримання у справному стані обмінно­го фонду несе виробничо-технічна служба.

Для автотранспортних засобів, до яких ставляться підвищені вимоги безпе­ки руху (автобуси, автомобілі-таксі та ін.), рекомендують регламентувати час­тину робіт ПР (планово-запобіжний ремонт) для запобігання відмов: які впли­вають на безпеку руху; вартість усунення яких нижча від вартості ремонту за потреби, включаючи збитки від простоїв рухомого складу; які найчастіше ви­никають при використанні автомобіля в конкретних умовах експлуатації. Частина операцій планово-запобіжного ПР малої трудомісткості може викону­ватись разом із ТО. Цей вид ремонту називається супровідним. Переліки опе­рацій, періодичності і трудомісткості планово-запобіжного ремонту наведені у другій частині Положення для конкретної сім'ї рухомого складу.

Базовою деталлю агрегате вважають найскладнішу і дорогу деталь (корпус, каркас, основу, блок та ін.), до якої кріпляться всі інші деталі.

Ремонтний комплект - набори агрегатів, вузлів і деталей, потрібних для усу-вення несправностей.

Щоб забезпечити справний стан рухомого складу з періодичністю 0,5...0,6 від пробігу до КР, слід проводити ПР, який охоплює: поглиблений огляд, кон­троль (діагностування) технічного стану елементів кузова, кабіни, рами і вста­новлених на них вузлів; проведення за результатами контролю (діагносту­вання) потрібного ремонту, що передбачає відновлення (заміну) деталей і вузлів, які досягли граничного стану; герметизацію зварних швів і ущільнень; усу­нення вм'ятин і тріщин на панелях і каркасі кузова, кабіни і рами; вида­лення продуктів корозії, відновлення протикорозійного покриття кузова, ка­біни і рами; пофарбування кузова, кабіни і рами автомобіля. У помірно холод­ному, холодному і дуже холодному кліматичних районах ці роботи викону­ють перед настанням холодної пори року.

Автомобілі й агрегати, які не придатні за своїм технічним станом до по­дальшої експлуатації або КР і пройшли встановлений амортизаційний термін, підлягають списанню в установленому порядку. При цьому агрегати, вузли і деталі, які придатні для подальшого використання або підлягають КР, оприбут­ковують для поповнення обмінного фонду. Елементи автомобіля, що відпрацю­вали, направляють на спеціалізовані дільниці підприємства для відновлення.

Операції щодо заміни на ДТЗ шин та акумуляторних батарей не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів по­ліпшення ДТЗ.

Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин та порядок їх коригування залежно від умов експлуатації викладені в нормативному документі «Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин», затвердженому нака­зом по Мінтрансу України від 12 грудня 1997 р. № 420. Характеристики категорій умов експлуатації ДТЗ наведені у ГОСТ 21624-81.

Порядок технічного обслуговування ДТЗ під час їх зберігання в законсер­вованому стані викладений у «Рекомендациях по обслуживанию автомобильного транспорта, находящегося на консервации, й технологии снятия его с хранения».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!