Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3315 Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету Будова та експлуатація автомобілів та тракторів, НВПЕТ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум 

 

Методичні рекомендації до виконання курсового проектуз предмету Будова та експлуатація автомобілів та тракторів

для студентів спеціальності 5.05070205 “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”

  

м. Новоград-Волинський 2016

 

Автор: Пекарський Броніслав Генріхович, викладач-методист Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму

 

ЗМІСТ 

Вступ..4

Перелік скорочень...5

СИСТЕМА ТО ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ..6

1 Види ТО, ремонту та їхня техніко-економічна характеристика.....9

2 Норми трудомісткості ТО та ремонту...14

3 Коригування нормативів...........17

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.....22

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ....33

1 Оформлення розрахунків....33

2 Оформлення таблиць....36

3 Оформлення рисунків...37

Список літератури ....38

Додатки.......39

Зразок виконання курсового проекту …44

  

ВСТУП 

Студенти спеціальності 5.05070205 “Електроустаткування автомобілів і тракторів” виконують курсовий проект після вивчення предмету “Двигуни автомобілів та тракторів”, та “Будова та експлуатація автомобілів та тракторів” метою якої є отримання навиків самостійної роботи з технічною літературою та посібниками для отримання необхідної інформації.

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студен­тами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Індивідуальні завдання (реферати, розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами. Комплексне індивідуальне завдання це значить окрема робота різнобічного підходу з однією метою.

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати за­вданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. За­вдання навчальної дисципліни визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Практичні потреби конкретного фаху визначаються планами роботи лабораторій і кабінетів.

Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання визначається вищим навчальним закладом. Студенту надається право обрати тему індивідуального проекту (роботи), визначену кафедрами (предметними чи цикловими комісіями), або запропонувати свою з обгрунтуванням доцільності її розробки. Індивідуальні завдання видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним за­кладом.

Технічне завдання проекту чи роботи визначається випускаючими кафедрами (предметними або цикловими комісіями) або пропонується студентом протягом трьох перших занять з даної навчальної дисципліни. Технічне завдання має містити титульний лист чи лист погодження звіту чи пояснювальної записки, а на звороті бібліографічні дані і місце тексту анотації чи реферату, попередній зміст з полем для відміток про виконання і список літератури. Факт визначення технічного завдання фіксується підписом студента, викладача і голови предметної комісії на титульному листі або листку погодження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!