Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3307 Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 8, Основи економічних теорій

Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 8, Основи економічних теорій

« Назад

Варіант 8 

Теоретичні питання

1. Сутність підприємництва. Принципи, функції та роль підприємництва у суспільстві. Види підприємницької діяльності.

2. Підприємства (фірма): сутність, функції, класифікація. Особливості підприємств як суб’єктів ринкового господарства в Україні.

3. Суть, види і джерела формування доходів населення.

4. Номінальні та реальні доходи. 

Розкрити зміст категорій і понять

Сукупний попит; сукупне пропонування; інфляція; безробіття; економічна криза, натуральне виробництво; корисність; мінова вартість; ціна; закон вартості. 

Тести

1. Роль цінового механізму в ринковій економіці полягає у:

розподілі благ та інформуванні суб`єктів ринку;

забезпеченні соціальної справедливості;

розвитку виробництва;

усі попередні відповіді правильні.

2. Термін ”недосконалий конкурент” відноситься до продавця, який:

єдиний продавець на ринку;

може вплинути на обсяги реалізації та ціни, має певну ринкову владу;

використовує неефективні засоби виробництва;

є найгіршим продавцем на ринку.

3. Яка з характеристик суперечить поняттю “ринок досконалої конкуренції”?

жоден з продавців не може впливати на ціну товарів;

вхід на ринок є вільний;

товар пропонується невеликою кількістю продавців;

на ринку пропонуються стандартні товари;

продавці не мають цінової стратегії.

4. Основна перевага цінового механізму виражається у:

ефективному розподілі ресурсів;

зменшенні нерівності в доходах;

стабілізації розвитку економіки;

наданні свободи вибору всім суб`єктам ринку.

5. Система ціноутворення, при якій лікар запрошує за відвідування 40 грн. з пенсіонерів і 60 грн. - з інших категорій пацієнтів, називається:

ціновим лідерством;

ціновою дискримінацією;

регульованими цінами;

монопольним вилученням надлишку виробника.

6. Яка з означених характеристик не відноситься до ринкової економіки?

а) конкуренція;

б) централізоване планування;

в) приватна власність;

г) свобода підприємницького вибору.

7. За наявністю багатьох недоліків у цінового ринкового механізму є одна перевага. Вона виражається:

а) в наявності особистої свободи у всіх суб’єктів ринку;

б) в стабільному розвитку економіки;

в) в рівному розподілі доходів;

г) в ефективному розподілі ресурсів.

8. Проблема «яким чином виробляти» в ринковій економіці вирішується:

а) на основі обсягу і динаміки споживчого попиту, які виражаються через кінцеві ціни на продукт;

б) через потяг виробників до отримання прибутку та до мінімізації витрат виробництва;

в) через запровадження спеціалізації виробництва на тлі застосування різних технологій;

г) через застосування на виробництві виключно нового устаткування.

9. Якою має бути мінімальна частка приватної власності, щоб господарська система певної країни могла бути визначеною, як ринкова?

а) 100 %

б) 20 %

в) 30 %

г) 70 %

10. До якого типу ринкової економіки належить сучасна економіка України?

а) до соціально-орієнтованої ринкової економіки;

б) до змішаної економіки;

в) до вільної ринкової економіки;

г) до адміністративної економіки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!