Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3306 Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 7, Основи економічних теорій

Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 7, Основи економічних теорій

« Назад

Варіант 7 

Теоретичні питання

1. Загальна характеристика ринку факторів виробництва.

2. Попит на фактори виробництва і пропозиція факторів виробництва, їх особливості.

3. Сутність і структура державного бюджету.

4. Кредитно-грошова політика в Україні. 

Розкрити зміст категорій і понять

Національна економіка; валовий внутрішній продукт (ВВП); валовий національний продукт (ВНП); чистий національний продукт (ЧНП); національний доход (НД), економічне благо; гранична корисність; крива байдужості; бюджетне обмеження; ефект доходу. 

Тести

1. З наведених видів витрат виберіть постійні та змінні:

а) на утримання управлінського апарату заводу;

б) на страхування підприємства;

в) на заробітну плату виробничому персоналу;

г) на сировину;

д) на електроенергію;

е) на напівфабрикати;

є) на охорону підприємства;

ж) амортизаційні відрахування.

2. Визначте, які з економічних витрат підприємства є зовнішними, а які внутрішніми:

а) грошові витрати постачальникам сировини;

б) грошові витрати постачальникам палива;

в) оплата транспортних послуг;

г) витрати на напівфабрикати власного виробництва;

д) видатки на електроенергію, надуну електростанцією;

е) видатки на електроенергію від власного двигуна.

3. На чому грунтується закон спадної віддачі витрат:

а) на застосуванні якісно однорідних змінних ресурсів;

б) розгляді витрат щодо певного виду ресурсу за незмінності інших ресурсів;

в) залученні нових ресурсів.

4. Чистий прибуток – це:

а) загальна сума прибутку від усіх видів діяльності;

б) різниця між бухгалтерським та нормальним прибутком;

в) кошти, що залишаються у розпорядженні після сплати податків та відрахувань;

г) винагорода за підприємницьку діяльність, складова частина витрат виробництва.

5. Виділіть види собівартості за економічним характером витрат:

а) планова;

б) бригадна, цехова;

в) виробнича;

г) повна (збутова);

д) фактична.

6. Що не простежується у фазі спаду?

а) домогосподарства купують менше споживчих товарів;

б) спадає попит на робочу силу;

в) зменшуються запаси товарів на складах;

г) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини та устаткування.

7.    Закон Оуена виражає кількісну залежність між:

а) зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття порівняно з природнім;

б) рівнем безробіття і темпами інфляції;

в) зміною обсягу національного виробництва та процентною ставкою;

г) фактичним і природним обсягами національного виробництва.

8. Яке з наведених тверджень неправильне:

а) у короткостроковому періоді зменшення сукупного поиту веде до спаду виробництва;

б) зріст сукупного попиту не спричиняє інфляційного зростання цін;

в) збурення в сукупному пропонуванні можуть спричиняти економічні коливання;

г) макроекономіка може запропонувати дієві заходи щодо нейтралізації негативних наслідків стагфляції.

9. Який рівень безробіття росте, а виробництво падає, то це викликано:

а) зсувом кривої сукупного попиту праворуч;

б) зсувом кривої сукупного попиту ліворуч;

в) зсувом кривої сукупного пропонування праворуч;

г) зсувом кривої сукупного пропонування ліворуч.

10. „Відкрита” інфляція виявляється у вигляді зростання:

а) товарного дефіциту;

б) товарного профіциту;

в) грошових цін;

г) величини заощаджень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!