Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3305 Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 6, Основи економічних теорій

Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 6, Основи економічних теорій

« Назад

Варіант 6 

Теоретичні питання

1.Попит та пропонування. Фактори, що впливають на попит і на пропонування товарів на ринку.

2.Ринкова рівновага. Рівноважна ціна і рівноважний обсяг товару, їх графічне відображення.

3. Макроекономічна нестабільність: інфляція та безробіття.

4. Базисна модель загальної ринкової рівноваги «Сукупний попит - Сукупне пропонування». 

Розкрити зміст категорій і понять

Конкурентна ціна; цінова дискримінація; регульовані ціни; цінова політика; базис цін, економічні цілі; економічна система; власність як економічна і правова категорія; тип власності; вид власності форма власності. 

Тести

1. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми:

має негативний нахил;

горизонтальна лінія при даному рівні ціни;

вертикальна лінія при даному обсязі пропозиції;

має позитивний нахил.

2. Зростання економічного прибутку на конкурентному ринку не сприяє:

розширенню виробництва в діючих фірмах;

приходу в галузь нових фірм;

підвищенню ринкової ціни продукту;

підвищенню цін на використовувані ресурси;

виникненню сил, що поступово зведуть цей прибуток до нуля.

3. Прикладом конкурентного ринку може бути:

ринок нафти;

ринок сільськогосподарської продукції;

ринок мобільного зв’язку;

ринок залізничних послуг.

4. Цінова дискримінація — це:

продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;

розбіжності в оплаті праці за національністю або статтю покупця;

експлуатація трудящих шляхом установлення високих цін на споживчі товари;

підвищення ціни на товар більш високої якості;

усі попередні відповіді невірні.

5. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають спільні риси:

Випускаються диференційовані товари;

На ринку оперує безліч покупців і продавців;

Кожна фірма стикається з горизонтальної кривої попиту на свій продукт;

Випускаються однорідні товари;

Ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.

6. За теорією трудової вартості ціна і вартість товару визначаються:

а) граничною корисністю блага;

б) споживчою вартістю товару;

в) суспільно-необхідними витратами праці;

г) міновою вартістю товару.

7. З позицій маржиналізму товар є:

а) неекономічне благо;

б) продукт праці, призначений для обміну;

в) економічне благо;

г) продукт, призначений для власного споживання виробника.

8. За трудовою теорією вартості, товар - це:

а) продукт, призначений для власного споживання виробника;

б) неекономічне благо;

в) продукт праці, призначений для обміну;

г) економічне благо.

9. З позицій маржиналізму вартість (цінність) товару визначається:

а) споживчою вартістю товару;

б) міновою вартістю товару;

в) граничною корисністю блага;

г) суспільно-необхідними затратами праці.

10. Який відомий економіст обґрунтував необхідність синтезу теорій трудової вартості і граничної корисності:

а) Д. Кларк;

б) С. Джевонс;

в) А. Маршалл;

г) Д. Кейнс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!