Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3303 Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 4, Основи економічних теорій

Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 4, Основи економічних теорій

« Назад

Варіант 4 

Теоретичне питання

Сутність грошей та їх властивості.

Сучасні тенденції розвитку грошової системи та сучасні види грошей.

Макроекономічна нестабільність: інфляція і безробіття.

Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції.  

Розкрити зміст категорій і понять

Функції управління; методи управління фірмою; моделі і методи прийняття рішень; стратегічне управління; цінова і нецінова конкуренція; конкурентне середовище; конкурентоспроможність; конкурентна політика, всесвітнє господарство; міжнародний поділ праці (МПП); міжнародна спеціалізація і кооперація; світовий ринок; валютний ринок; міжнародний кредит; вивіз капіталу; світова інфраструктура.

Тести

1. Граничний продукт фактора виробництва в грошовому вираженні:

дорівнює зміні загальної суми доходу при використанні додаткової одиниці фактора виробництва;

являє собою продажну ціну останньої одиниці продукту;

дорівнює зміні обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактора;

неможливо визначити в умовах ринку.

2. Фірма досягає мінімального рівня витрат, коли:

граничні продукти факторів виробництва дорівнюють їх цінам;

граничні продукти на одиницю вартості кожного з факторів виробництва однакові;

ціни усіх факторів виробництва однакові;

граничні продукти факторів виробництва дорівнюють нулю;

жодна з попередніх відповідей не є вірною.

3. Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, при якому грошове вираження граничного продукту кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, то вона:

виробляє продукт при мінімальних витратах, але не обов'язково отримує максимальний прибуток;

отримує максимальний прибуток, але не обов'язково виробляє продукцію при мінімальних витратах;

отримує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва;

не обов'язково отримує максимальний прибуток, або досягає мінімального рівня витрат;

жодна з попередніх відповідей не є вірною.

4. Яке з наступних понять є виробничім економічним ресурсом?

грошовий капітал;

засоби виробництва;

відсоток;

прибуток;

споживчі товари.

5. Пропозиція землі:

абсолютно нееластична;

характеризується одиничною еластичністю;

абсолютно еластична;

еластична;

нееластична.

6. Жоден виробничий п0роцес взагалі неможливий без:

а) капіталу;

б) праці;

в) природних ресурсів;

г) грошей;

д) капіталу, праці і природних ресурсів.

7. Економічні потреби - це:

а) бажання людини в будь чому, що забезпечує її життєдіяльність;

б) те, без чого людина існувати не може;

в) ставлення людини до умов її життєдіяльності;

г) те, що спонукає людей до господарської діяльності;

д) всі відповіді вірні.

8. Економічний інтерес - це прояв:

а) потреби людини;

б) спонукального мотиву людини до господарської діяльності;

в)усвідомленої людиною потреби;

г)усвідомленої потреби людини, який спонукає її до певної дії;

д)всякого мотиву до господарської діяльності.

9. Надмірне одержавлення власності в колишньому СРСР породжувало:

а) ігнорування особистих інтересів працівників;

б) відчуження працівників від засобів виробництва;

в) підміну загальнонародних інтересів відомчими, корпоративними;

г) невиправдане обмеження ринкового механізму державним регулюванням;

д) всі відповіді вірні.

10. Що є основою економічної системи суспільства:

а) власність взагалі;

б) власність на основні предмети споживання;

в) власність на всі засоби виробництва;

г) власність на основні засоби виробництва;

д) власність на всі предмети споживання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!