Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3300 Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 1, Основи економічних теорій

Завдання для виконання контрольної роботи, Варіант 1, Основи економічних теорій

« Назад

Варіант 1 

Теоретичні питання

1. Економічні цілі і рушійні сили суспільства.

2. Сучасні тенденції у розвитку відносин власності.

3. Сутність підприємництва. Принципи, функції та роль підприємництва у суспільстві. Види підприємницької діяльності.

4. Підприємства (фірма): сутність, функції, класифікація. Особливості підприємств як суб’єктів ринкового господарства в Україні. 

Розкрити зміст категорій і понять

Попит; закон попиту; еластичність попиту за доходами; пропонування; еластичність пропонування за ціною, сукупний попит; сукупне пропонування; інфляція; безробіття; економічна криза. 

Тести

1. Що зумовлює або посилює інфляцію?

а) Безтоварне покриття, емісія грошей;

б) Зростання цін на товари;

в) Поглиблення ринкової системи господарювання.

2. Назвіть причини інфляції в Україні?

а) Диспропорційність національної економіки;

б) Обтяжлива політика держави;

в) Незбалансована структура.економіки.

4. За якими рівнями поділяється інфляції?

а) Галопуюча;

б) Гіперінфляція;

в) Суперінфляція.

5. За ознаками і характером прояву інфляція може бути:

а) Відкритою;

б) Закритою;

в) Прихованою.

6. Що таке „рівень життя” населення?

а) Забезпеченість населення необхідними матеріальними благами і послугами, рівень їх споживання та ступінь задоволення раціональних потреб;

б) Користування благами, які забезпечують всебічний розвиток людини;

в) Раціональне споживання за науково–обгрунтованими нормативами;

г) Усі відповіді вірні.

7. Яке твердження правильне?

а) вартість життя є грошовою оцінкою товарів та послуг, фактично спожитих у середньому домогосподарстві у продовж певного часу;

б) вартість життя є споживання мінімально припутимого за біологічними критеріями благ;

в) вартість життя – це користування благами, які забезпечують всебічний розвиток людини;

г) усі відповіді неправильні.

8. Що відображає крива Лоренца?

а) економічну нерівність населення;

б) розподіл доходів працівників різних галузей;

в) кумулятивний розподіл чисельності населення та відповідних цій чисельності доходів;

г) усі відповіді правильні.

9. Яке твердження правильне?

а) Коефіцієнт Джині варіює в інтервалі від 0 до 1;

б) Коефіцієнт Джині = 0 при повній зайнятості;

в) Коефіцієнт Джині = 1 при повній нерівності населення за доходами;

г) усі відповіді правильні.

10. Назвіть критерії та індикатори бідності.

а) коротка тривалість життя та позбавленн участі у громадському житті;

б) низька професійно–освітня підготовка;

в) відсутність економічної бази нормального житття;

г) усі відповіді правильні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!