Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3259 Питання для підсумкового контролю знань, Дослідження операцій в економіці, КНУ ім. Т. Шевченка

Питання для підсумкового контролю знань, Дослідження операцій в економіці, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Питання для підсумкового контролю знань

 1. Математичні методи дослідження операцій в економіці: предмет, мета, задача, базові поняття.

 2. Загальний вигляд задачі з дослідження операцій, класи задач.

 3. Основні розділи математичних методів дослідження операцій, їх коротка характеристика.

 4. Моделювання як метод дослідження операцій. Етапи дослідження операцій.

 5. Загальний вигляд задачі лінійного програмування. Основні визначення (допустимий, опорний, майже допустимий базисний, оптимальний розв'язки, оптимум). Еквівалентні форми задачі лінійного програмування.

 6. Економічні проблеми, що призводять до необхідності застосування оптимізаційних моделей. Приклади проблемних ситуацій та відповідних ним моделей.

 7. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування.

 8. Графічний метод розв`язання задачі лінійного програмування.

 9. Алгоритм симплекс-методу.

 10. Основні теореми симплекс-методу.

 11. Методи побудови початкового опорного розв’язку задачі лінійного програмування.

 12. Двоїстість в лінійному програмуванні. Пара двоїстих задач лінійного програмування. Правила побудови та зв'язок між розв'язками.

 13. Двоїстість в лінійному програмуванні. Економічна інтерпретація пари двоїстих задач лінійного програмування.

 14. Двоїстість в лінійному програмуванні. Теореми двоїстості та їх економічна інтерпретація.

 15.  Економіко-математичний аналіз прикладних задач лінійного програмування на основі теорії двоїстості.

 16. Алгоритм двоїстого симплекс-методу.

 17. Транспортна задача: постановка, умова її розв`язуваності. Відкриті та закриті транспортні задачі.

 18. Методи побудови початкового опорного розв`язку транспортної задачі. Критерій оптимальності розв`язку транспортної задачі та його економічний зміст.

 19.  Алгоритм методу потенціалів для розв`язання транспортної задачі.

 20. Дискретне програмування. Загальна задача, її різновиди та особливості.

 21. Класифікація методів дискретного програмування, їх характеристика.

 22. Загальна ідея методів відтинання для розв’язування лінійних задач цілочисельного програмування. Перший алгоритм Гоморі.

 23. Загальна ідея комбінаторних методів для розв’язування задач цілочисельного програмування. Метод «гілок» і «меж».

 24. Класичні методи нелінійної оптимізації.

 25. Методи опуклого програмування.

 26. Метод динамічного програмування.

 27. Методи врахування випадкового характеру вхідних даних у математичних моделях.

 28. Методи аналізу і оптимізації сіткового графіка.

 29. Моделювання систем масового обслуговування.

 30. Моделі управління запасами.

 31. Математичні пакети прикладних програм і розв’язування задач дослідження операцій.

 32. Сучасні табличні процесори і розв’язування задач дослідження операцій.

 33. Спеціалізовані пакети оптимізації і розв’язування задач дослідження операцій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!