Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3257 Плани лекцій з курсу Дослідження операцій в економіці, КНУ ім. Т. Шевченка

Плани лекцій з курсу Дослідження операцій в економіці, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Плани лекцій

Лекція 1. Вступ до дослідження операцій в економіці

 1. Мета та задачі дослідження операцій в економіці.

 2. Характеристика основних розділів дослідження операцій.

 3. Етапи дослідження операцій. Поняття оптимізаційної моделі операції.

 4. Програмні засоби підтримки моделювання.

 

Лекція 2. Загальна задача лінійного програмування та методи її розв’язування

 1. Постановка та математична модель загальної задачі лінійного програмування (ЗЛП), її економічна інтерпретація.

 2. Геометрична інтерпретація ЗЛП. Графічний метод розв'язування ЗЛП.

 3. Ідея та алгоритм методу послідовного поліпшення плану (симплекс-методу) для розв'язування ЗЛП.

 4. Методи знаходження початкового опорного розв’язку ЗЛП: на основі додаткових змінних; методи штучного базису (М-метод, двоетапний метод).

 

Лекція 3. Двоїстість у лінійному програмуванні. Основи постоптимального аналізу

 1. Правила побудови двоїстих задач. Економічна інтерпретація пари двоїстих задач.

 2. Теореми двоїстості та їх економічна інтерпретація.

 3. Ідея та алгоритм двоїстого симплекс – методу.

 4. Основні підходи до постоптимального аналізу та аналізу чутливості розв’язку ЗЛП до змін вхідних даних.

 

Лекція 4. Спеціальні задачі лінійного програмування

 1. Постановка транспортної задачі лінійного програмування (ТЗ) та її математична модель.

 2. Методи знаходження початкового опорного розв’язку ТЗ.

 3. Ідея та алгоритм методу потенціалів для розв’язування ТЗ.

 4. Задача про призначення та підходи до її розв’язування.

 

Лекція 5. Задачі нелінійного програмування та методи їх розв'язування

 1. Прикладні економіко-математичні моделі нелінійного програмування, їх особливості та методи розв’язування.

 2. Приклади цілочисельних економічних задач. Методи відтинання. Перший алгоритм Гоморі.

 3. Задача опуклого програмування та методи її розв’язування.

 4. Загальне поняття про методи динамічного та стохастичного програмування.

 

Лекція 6. Спеціальні моделі дослідження операцій

 1. Призначення та сфери застосування сіткового планування та управління.

 2. Сіткова модель. Аналіз і оптимізація сіткового графіка.

 3. Моделювання систем масового обслуговування.

 4. Поняття про моделі управління запасами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!