Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3254 Навчально-методичні матеріали з курсу Дослідження операцій в економіці, КНУ ім. Т. Шевченка

Навчально-методичні матеріали з курсу Дослідження операцій в економіці, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Інститут післядипломної освіти

 

Навчально-методичні матеріализ курсуДослідження операцій в економіці

для слухачів за напрямом підготовки:

6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Укладач: Г.О.Чорноус, канд.екон.наук, доцент

  

Київ - 2011

Навчально-методичні матеріали з курсу «Дослідження операцій в економіці» для слухачів за напрямом підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» (укладач: Г.О. Чорноус, канд.екон.наук, доцент).

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Курс „Дослідження операцій в економіці” містить необхідну теоретичну та методологічну базу для аналізу цілеспрямованих дій (операцій) та об’єктивної (переважно кількісної) порівняльної оцінки рішень.

Мета: формування вмінь по знаходженню оптимальних рішень економічних проблем, надання фундаментальних знань з методологій, концепцій, методів і технологій дослідження раціональної поведінки організаційно-економічних систем і кількісних методів прийняття рішень на засадах системного аналізу.

Завдання: вивчення студентами основних методів та алгоритмів оптимізації, вивчення теоретичних основ операційних досліджень з метою використання їх методики та інструментарію в дослідженні економічних об`єктів і процесів.

Предмет: методи оптимізації динамічних детермінованих і стохастичних систем, методологічні й методичні засади та інструментарій кількісного аналізу та управління організаційно-економічними системами.

Базовими дисциплінами для вивчення „Дослідження операцій в економіці” є такі дисципліни, як “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, а також “Економічна теорія”.

Знання, здобуті в результаті вивчення дослідження операцій, широко застосовуються при вивчення таких дисциплін як “Економічний аналіз”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Менеджмент” та інших дисциплін фахового та соціально-економічного циклів.

По завершенню курсу студент повинен оволодіти методами побудови оптимізаційних моделей економічних об’єктів та процесів, методами розв’язування оптимізаційних задач, повинен опанувати методологію якісного економіко-математичного аналізу прикладних оптимізаційних моделей, змістовної економічної інтерпретації результатів розв’язання, навчитися використовувати методи оптимізації для обґрунтування ефективних управлінських рішень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!