Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3232 Проходження практики в інвестиційній компанії (компанії з управління активами), Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

Проходження практики в інвестиційній компанії (компанії з управління активами), Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

« Назад

5.6. Проходження практики в інвестиційній компанії (компанії з управління активами)

Базою практики студентів є інвестиційна компанія, куди вони направляються згідно з наказом по навчальному закладу. Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається специфікою діяльності, особливостями організаційної структури, а також індивідуальним календарним планом її проходження, який складається до початку практики згідно з тематичним планом.

Працюючи у конкретному структурному підрозділі компанії, студент повинен у першу чергу ознайомитися з нормативною базою, тобто знати основні регламентуючі документи. Крім того, студент повинен знати, яку роботу чи операції здійснює цей структурний підрозділ: ознайомитися з функціональними обов’язками працівників, навчитись заповнювати відповідні документи і реєстри, ознайомившись з документальним оформленням тих чи інших операцій, знати послідовність їх руху і обробки. Заповнені документи підшиваються в окрему папку як додатки до кожної конкретної теми, перелік і послідовність яких приведений в тематичному плані. 

Орієнтовний тематичний план проходження виробничої практики в інвестиційній компанії (компанії з управління активами, далі КУА)

№ п/п

Зміст практики

1

Загальне ознайомлення з інвестиційною компанією (КУА)

2

Особливості організації та проведення торгів на фондовому ринку

3

Документальне супроводження операцій купівлі продажу цінних паперів

4

Алгоритм процедури реєстрації та ведення рахунків клієнтів

5

Ліцензування та особливості депозитарної діяльності компанії

6

Організація фінансової звітності в інвестиційній компанії

7

Особливості оподаткування інвестиційної компанії

8

Аналіз фінансового стану інвестиційної компанії (КУА)

9

Зовнішнє середовище та взаємодія інвестиційної компанії з іншими суб’єктами

Зміст практики в інвестиційній компанії (КУА) 

5.6.1. Загальне ознайомлення з інвестиційною компанією (КУА)

Робочим місцем є: адміністративний відділ (відділ кадрів / HR-відділ, секретаріат), юридичний відділ.

На базі практики студенти вивчають:

 • організаційну структуру компанії;

 • головні завдання та функції компанії;

 • порядок створення, реєстрації і ліцензування компанії;

 • нормативно-правове регламентування фінансово-господарської діяльності компанії;

 • регулювання діяльності компанії органами державної влади;

 • основні завдання і функції структурних підрозділів компанії;

 • організацію роботи та документообігу в структурних підрозділах інвестиційної компанії.

За підсумками роботи складається схема організаційної структури компанії. В подальшому практика студентів проходить по департаментах, відділах або секторах компанії. 

5.6.2. Ознайомлення з інформаційно-комп’ютерною системою та спеціалізованим програмним забезпеченням

Робочим місцем є:відділ технічної підтримки, фронт-офіс, міддл-офіс, бек-офіс, відділ продажу, аналітичний відділ, бухгалтерія.

На базі практики студенти вивчають:

 • яке конкретно спеціалізоване програмне забезпечення використовує компанія у своїй діяльності.

 • інструкцію при роботі з АРМ;

 • порядок взаємодії структурних підрозділів компанії при роботі зі спеціалізованим програмним забезпеченням;

 • ефективність використання програмного забезпечення в роботі всієї компанії. 

5.6.3. Особливості організації та проведення торгів на фондовому ринку

Робочим місцем є фронт-офіс компанії.

На базі практики студенти:

 • ознайомлюються із функціональним призначенням

 • вивчають стратегії компанії на ринку;

 • ознайомлюються з механізмом укладання угод купівлі-продажу цінних паперів;

 • вивчають особливості оформлення угод купівлі-продажу на фондовому ринку та їхнього відображення в системі електронних торгів;

 • ознайомлюються із системою моніторингу ринку цінних паперів. 

5.6.4. Документальне супроводження операцій купівлі продажу цінних паперів

Робочим місцем є: міддл-офіс компанії.

На базі практики студенти вивчають:

 • порядок здійснення брокерських і дилерських операцій на біржовому й позабіржовому ринках цінних паперів;

 • механізм прийняття й виставлення заявок клієнтів на покупку й продаж цінних паперів;

 • особливості проведення контролю за позиціями клієнтів;

 • особливості системи моніторингу ризиків, що виникаючих при укладенні угод купівлі-продажу цінних паперів на фондовому рику. 

5.6.5. Алгоритм процедури реєстрації та ведення рахунків клієнтів

Робочим місцем є: бек-офіс компанії.

На базі практики студенти вивчають:

 • порядок оформлення договорів і виконання зобов'язань, зазначених в угоді;

 • ведення внутрішнього обліку операцій із цінними паперами та грошовими засобами (власними та залученими);

 • особливості формування звітності про стан власного портфеля компанії та портфелів клієнтів;

 • порядок надання клієнтам компанії періодичної звітності про проведення за його рахунок фінансових операцій. 

5.6.6. Ліцензування та особливості депозитарної діяльності компанії

Робочим місцем є: депозитарний відділ.

На базі практики студенти вивчають:

 • порядок отримання компанією ліцензії на проведення депозитарної діяльності;

 • особливості обліку прав на цінні папери;

 • особливості обліку переходу прав на цінні папери;

 • особливості відкриття і ведення окремих для кожного депонента рахунків «депо»;

 • порядок надання клієнтові (депоненту) інформації про стан рахунків «депо», відкритих йому в депозитарії;

 • необхідність та особливості моніторингу депозитарних операцій;

 • порядок одержання доходів по цінних паперах, що зберігаються в депозитарії, і виплати їх (доходів) клієнтам. 

5.6.7. Організація фінансової звітності в інвестиційній компанії

Робочим місцем є: бухгалтерія.

На базі практики студенти:

 • визначають особливості обліку витрат і доходів в інвестиційній компанії;

 • аналізують процес складання фінансової звітності в інвестиційній компанії;

 • вивчають порядок надання необхідних документів органам податкової служби;

 • здійснюють розрахунок заробітної плати та необхідних відрахувань. 

5.6.8. Особливості оподаткування інвестиційної компанії

Робочим місцем є: бухгалтерія.

На базі практики студенти:

 • розглядають всі податки, збори й обов’язкові платежі, які сплачує компанія до бюджету та до цільових державних фондів;

 • визначають об’єкти оподаткування, ставки податку, податкові періоди, податкові пільги, звітні форми;

 • розглядають взаємозв’язок компанії з державними фінансовими інститутами щодо розрахунків за податками, обов’язковими платежами та зборами;

 • аналізують стан розрахунків фінансової установи по податкових платежах;

 • аналізують особливості прибуткового оподаткування осіб – клієнтів компанії. 

5.6.9. Аналіз фінансового стану інвестиційної компанії (КУА)

Робочим місцем є: бухгалтерія, бек-офіс.

На базі практики студенти:

 • з’ясовують яким чином здійснюється аналіз фінансового стану компанії;

 • визначають за допомогою яких нормативних документів фінансисти провадять розрахунково-аналітичні роботи;

 • аналізують загальний стан фінансової стійкості компанії;

 • вказують на недоліки в її діяльності та пропонують систему заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану компанії. 

5.6.10. Зовнішнє середовище та взаємодія інвестиційної компанії з іншими суб'єктами

На базі практики студенти аналізують взаємовідносини компанії з:

 • державними органами з приводу оподаткування, ліцензування та регламентування діяльності компанії;

 • контрагентами з приводу здійснення професійної діяльності;

 • клієнтами компанії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!