Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3228 Проходження практики в органах Державної казначейської служби України, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

Проходження практики в органах Державної казначейської служби України, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

« Назад

5.2. Проходження практики в органах Державної казначейської служби України

Фінансовий ринок та бюджет, як відомо, не функціонують ізольовано, а доповнюють один одного, оскільки саме за допомогою бюджету та фінансового ринку відбувається перерозподіл ВВП держави. Тільки через бюджет здійснюється мобілізація, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів на обов’язкових засадах, а через фінансовий ринок фінансові ресурси акумулюються та перерозподіляються на добровільній основі.

Державна казначейська служба виконує функції банківської установи, оскільки здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також управляє наявними фінансовими ресурсами бюджетів різних рівнів. Крім того, саме Державна казначейська служба спільно з Міністерством фінансів України здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства, виконує погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті.

Також Державна казначейська служба тісно співпрацює з Міжнародними фінансовими організаціями.

Орієнтовний тематичний план переддипломної практики в органах Державної казначейської служби України

п/п

Зміст практики

1.

Знайомство з роботою ГУ Державної казначейської служби України по керівництву територіальними органами Держказначейства

2.

Ознайомлення з порядком контролю за надходженням і використанням коштів Держбюджету

3.

Вивчення прогнозування та касового планування коштів Держбюджету.

4.

З`ясування порядку ведення бухгалтерського обліку та руху коштів Держбюджету за рахунками відділень Державного казначейства.

5.

Ознайомлення з процесом збирання, контролю, зведення та подання вищим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан використання показників Державного бюджету відповідних регіонів.

6.

Вивчення організації роботи по виконанню Державного бюджету за видатками

7.

Ознайомлення з порядком фінансування розпорядників коштів органами Державної казначейської служби України

8.

З’ясування порядку оплати витрат розпорядників коштів

9.

Ознайомлення з обліком і звітністю по операціях касового виконання Державного бюджету за видатками

10.

Вивчення функцій установ банків при казначейській формі виконання Держбюджету за видатками

11.

Ознайомлення з організацією роботи по складанню проектів місцевих бюджетів.

12.

Ознайомлення з роботою по забезпеченню перевірки правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних закладів.

Зміст практики в органах Державної казначейської служби України 

5.2.1. Ознайомлення з роботою ГУ Державного казначейства по керівництву територіальними органами Держказначейства

Робочим місцем є районний (міський) відділ казначейства.

Студент на практиці вивчає:

 • структуру Держказначейства;

 • головні завдання та функції Державного казначейства;

 • організацію роботи та документооборот у відділах;

 • основні завдання і функції відділів;

 • студент дає пропозиції щодо покращення структури Держказначейства. 

5.2.3. Контроль Державного казначейства за надходженням і використанням коштів Державного бюджету

Робочим місцем є районний (міський) відділ казначейства.

Студент на практиці вивчає:

 • порядок контролю за надходженням і використанням коштів Державного бюджету;

 • порядок обліку розпорядників коштів, яким виділяються асигнування із Державного бюджету, державних позабюджетних фондів;

 • порядок відкриття реєстраційних рахунків розпорядників коштів органами Державного казначейства.

Студент на практиці бере участь у заповненні первинних документів та форм обліку надходжень і використання коштів.

Студент у звіті пропонує заходи щодо покращення контролю за надходженням і використанням коштів Державного бюджету. 

5.2.4.  Прогнозування та касове планування коштів Держбюджету

Студент на практиці вивчає:

 • методи прогнозування та касового планування коштів Держбюджету;

 • порядок повернення за рахунок Державного бюджету зайвих або стягнених податків, зборів та обов`язкових платежів;

 • порядок повернення бюджетного відшкодування.

Студент на практиці бере участь у заповненні документів, які супроводжують роботу касового планування коштів Держбюджету. 

5.2.5. Порядок ведення бухгалтерського обліку руху коштів Державного бюджету за рахунками відділень Державного казначейства

Студент на практиці вивчає: нормативні документи, які регламентують ведення бухгалтерського обліку руху коштів Державного бюджету.

Студент на практиці бере участь: у заповненні первинних документів по веденню бухгалтерського обліку руху коштів Держбюджету. 

5.2.6. Збирання, контроль, зведення та подання вищим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників Державного бюджету регіоном

Студент на практиці вивчає:

 • фінансову звітність про стан виконання показників Державного бюджету регіоном;

 • порядок контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання Держбюджету;

 • порядок взаємодії Державного казначейства та його територіальних органів з міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, НБУ, установами інших банків, Державною фіскальною службою, місцевими фінансовими органами, Державною фінансовою інспекцією України. 

5.2.7. Організація роботи по виконанню Державного бюджету за видатками

Робочим місцем є районний (міський) відділ казначейства.

Студент на практиці вивчає:

 • порядок доведення даних про територіальне розташування мережі установ, підприємств і організацій;

 • порядок доведення обсягів асигнувань та кошторисів видатків;

 • порядок обліку змін, що виникають у процесі виконання Державного бюджету України;

 • у звіті студент дає пропозиції по удосконаленню роботи по виконанню Державного бюджету. 

5.2.8. Фінансування розпорядників коштів органами Державного казначейства України

Студент на практиці вивчає:

 • порядок фінансування за відомчою структурою;

 • порядок фінансування через органи Державного казначейства;

 • порядок проведення фінансування в ГУ Державного казначейства;

 • організацію фінансування в територіальних органах Державного казначейства. 

5.2.9. Порядок оплати витрат розпорядників коштів

Студент на практиці вивчає:

 • порядок оплати рахунків;

 • порядок видачі готівки.

Студент на практиці бере участь у заповненні первинних документів при оплаті рахунків і видачі готівки, у звіті дає пропозиції по удосконаленню порядку оплати витрат розпорядників коштів. 

5.2.10. Облік і звітність за операціями касового виконання Державного бюджету

Студент на практиці вивчає:

 • порядок обліку операцій фінансування;

 • порядок обліку операцій по оплаті витрат розпорядників коштів.

Студент на практиці бере участь у заповненні регістрів бухгалтерського обліку операцій фінансування. 

5.2.11. Функції установ банків при казначейській формі виконання Державного бюджету за видатками

Студент на практиці вивчає порядок виконання Державного бюджету через банківські установи.

У звіті розробляються пропозиції по удосконаленню проходження бюджетних коштів через банківську систему. 

5.2.12. Організація роботи по складанню проектів місцевих бюджетів

Робочим місцем є фінвідділ району (міста).

Студент на практиці знайомиться:

 • із структурою фінвідділу району (міста);

 • із функціональними обов`язками працівників фінвідділу і його структурних підрозділів.

Студент на практиці вивчає:

 • порядок складання проектів місцевих бюджетів;

 • порядок розподілу доходів і видатків місцевого бюджету між бюджетами різних рівнів та укріплення доходної бази кожного із бюджетів;

 • порядок розпису доходів і видатків місцевого бюджету;

 • порядок контролю за виконанням бюджетів нижчого рівня.

Студент на практиці бере участь у заповненні документів по складанню проектів місцевих бюджетів. 

5.2.13. Робота фінвідділу по забезпеченню перевірки правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних закладів

Студент на практиці вивчає:

 • порядок і методику контролю за правильністю та економним витрачанням коштів на утримання апарату управління і дотриманням граничних асигнувань, встановлених на такі цілі;

 • порядок і методику розробки проекту зведеного балансу фінансових ресурсів.

Студент на практиці бере участь у проведенні контролю за правильністю витрачання коштів бюджетних закладів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!