Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3227 Програма та зміст виробничої практики, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

Програма та зміст виробничої практики, Фінанси і кредит, МЕГУ ім. С. Дем’янчука

« Назад

5. Програма та зміст виробничої практики

Програма практики визначає зміст виробничої практики та складається згідно характерної специфіки конкретної бази практики. За рішенням кафедри студентам, що проходять виробничу практику в самостійно підібраних місцях або які займаються науково-дослідною роботою, можуть видаватися окремі індивідуальні завдання наукового, інформаційного, практичного або прикладного характеру. Обов’язкова програма та індивідуальне завдання (за наявності такого) повинні бути відображені у звіті з виробничої практики.

При необхідності зміни тривалості практики з поважних причин рішення щодо даного питання приймається керівником від бази практики за умови згоди керівника від навчального закладу. 

5.1. Проходження практики органах Державної фіскальної служби

Загальновідомо, що фінансовий ринок та система оподаткування тісно пов’язані між собою, адже мобілізація, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів між сферами економіки та її секторами, які є необхідним для нормального її функціонування, здійснюється через систему оподаткування на примусовій основі та через фінансовий ринок на добровільних засадах. Звичайно, що чим менше фінансових ресурсів буде мобілізовано до державного бюджету через податки, тим більше коштів залишиться у розпорядженні господарюючих суб’єктів, які вони будуть розміщувати через інститути фінансового ринку. Крім того, фінансові інститути як суб’єкти господарювання теж сплачують податки до бюджету згідно чинного законодавства.

Тому місцем проходження виробничої практики студентів можуть виступати структурні підрозділи Державної фіскальної служби України. 

Орієнтовний тематичний план проходження виробничої практики в ДПІ

№ п/п

Зміст програми

1

Загальне ознайомлення зі структурою державної податкової інспекції районного (міського) рівня.

2

Ознайомлення із змінами та доповненнями до податкового законодавства.

3

Облік та роз’яснювальна робота з платниками податків.

4

Адміністрування ПДВ.

5

Адміністрування акцизного податку.

6

Адміністрування податку на прибуток підприємств.

7

Адміністрування податку на доходи фізичних осіб.

8

Адміністрування плати за землю.

9

Адміністрування екологічного податку та ресурсних податків і платежів.

10

Адміністрування місцевих податків та зборів.

11

Валютний контроль.

12

Контрольно-перевірочна робота

13

Ознайомлення з автоматизованими робочими місцями в податкових інспекціях.

 

Зміст практики в органах державної фіскальної служби України 

5.1.1. Загальне ознайомлення зі структурою ДПІ, організацією роботи та управління

Робочим місцем є юридичний відділ та відділ кадрів.

Перед початком практики студенти знайомляться з становленням та розвитком ДФС.

  На робочих місцях студенти вивчають:

 • структуру ДФС та ДПІ;

 • зміни в правовому регламентуванні встановлення і справляння податків;

 • методи підвищення кваліфікації кадрового складу;

 • головні завдання та функції ДФС;

 • організація роботи та документообороту у відділах;  

 • основні завдання і функції відділів.

На основі вивчення роботи цих відділів складається схема організаційної структури ДПІ. В подальшому практика студентів проходить по відділах (секторах) відповідно до поставлених завдань. 

5.1.2. Ознайомлення із змінами та доповненнями до діючого податкового законодавства

Студент з‘ясовує: чиїми функціями є ознайомлення працівників ДФС та платників податку із змінами та доповненнями до діючих законодавчих актів, роз’яснень ДФС України щодо податкового законодавства, інструкцій тощо.

На практиці студент вивчає:

 • організацію ознайомлення із змінами та доповненнями до діючого законодавства, новими нормативними та інструктивними документами;

 • зміни та доповнення до податкового законодавства, які були прийняті після вивчення відповідних дисциплін в університеті.

Студент на практиці бере участь:

 • у вивченні змін та доповнень до податкового законодавства у відповідних підрозділах згідно з організацією такої роботи в ДФС (самостійно, наради, семінари, планові навчання тощо). 

5.1.3. Облік та роз’яснювальна робота з платниками податків

Студент з’ясовує: функціями яких підрозділів є ведення обліку та роз’яснювальної роботи з платниками податків, які документи регламентують роботу цих підрозділів, який склад підрозділів.

На практиці студент вивчає:

 • законодавчі документи при становленні платників податку на облік;

 • присвоєння платникам податку ідентифікаційного коду;

 • основні завдання підрозділу;

 • вимоги до платників податків при поставленні на облік;

 • документацію, яка ведеться в підрозділі при поставленні на облік;

 • основні методи і регламентуючі документи при проведенні роз`яснювальної роботи;

 • умови зняття з обліку платників податків;

 • вхідні та вихідні документи;

 • звітні документи (внутрішні та зовнішні).

Студент на практиці бере участь:

 • у складанні плану роз’яснювальної роботи та проведенні її в певних випадках;

 • в оформленні документів при поставленні на облік платників податку;

 • у складанні звітних документів;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях. 

5.1.4. Адміністрування податку на додану вартість

Робочим місцем є відділ справляння непрямих податків.

Студент з’ясовує: який підрозділ займається прийомом документації, контролем за оформленням документації, адмініструванням податків та проведенням попередньої і документальної перевірок щодо податку на додану вартість.

На практиці студент вивчає:

 • структуру та призначення підрозділу ;

 • функціональні обов’язки співробітників підрозділу;

 • документальне оформлення вхідної інформації;

 • вимоги до вхідної документації;

 • планування та проведення камеральних перевірок;

 • планування та проведення попередніх перевірок;

 • методику написання протоколів, актів, довідок тощо при проведенні перевірок щодо ПДВ, вимоги до їх оформлення;

 • законодавчі акти щодо ПДВ;

 • внутрішню та зовнішню звітність підрозділу;

 • поквартальну динаміку надходження ПДВ за останні 2-3 роки в розрізі платників податків;

 • визначає, які пільги і в якому розмірі щодо ПДВ надаються платникам податку в районі чи місті.

Студент на практиці бере участь в:

 • заповненні вхідної інформації, що надходить від підприємств (декларацій щодо ПДВ);

 • складанні планів та проведенні камеральних та попередніх перевірок;

 • написанні звітної документації підрозділу;

 • проведенні роз’яснювальної та консультаційної роботи серед платників податків;

 • нарахуванні ПДВ;

 • проводить аналіз прийнятих рішень щодо порушників податкового законодавства;

 • складанні прогнозу по надходженню ПДВ до зведеного бюджету;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях. 

5.1.5. Адміністрування акцизного податку

Робочим місцем є відділ справляння непрямих податків.

Студент з’ясовує: який підрозділ займається прийомом документації, проведенням документальної та попередньої перевірок, контролю за адмініструванням акцизного податку.

На практиці студент вивчає:

 • структуру та призначення підрозділу;

 • функціональні обов’язки співробітників підрозділу ;

 • законодавчі акти про акцизний податок;

 • перелік підакцизних товарів;

 • ставки акцизного податку;

 • документацію, що надходить від платників податку та вимоги до її заповнення;

 • планування та проведення камеральних та попередніх перевірок;

 • акти, протоколи та довідки, які складаються після проведення перевірок та вимоги до їх оформлення;

 • звітність підрозділу;

 • інформаційні зв’язки з підрозділами та іншими організаціями;

 • проведення роз’яснювальної та консультаційної роботи;

 • поквартальну динаміку надходження акцизного податку за останні 2-3 роки в розрізі платників податків;

 • визначає, які пільги і в якому розмірі щодо акцизного податку надаються платникам податку в районі чи місті.

Студент на практиці бере участь у:

 • проведенні розрахунків акцизного збору відносно вітчизняних та імпортних товарів;

 • складанні вхідних документів, які надходять від платників податків;

 • складанні планів та проведенні документальних перевірок;

 • проведенні попередніх перевірок;

 • складанні актів, протоколів та довідок при проведенні документальних перевірок;

 • складанні звітної інформації підрозділу;

 • проведенні роз’яснювальної роботи серед платників податку про акцизний податок;

 • проведенні аналізу прийнятих адміністративних рішень щодо порушників податкового законодавства;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях. 

5.1.6. Адміністрування податку на прибуток підприємств

Робочим місцем є підрозділ справляння прямих податків.

Студент знайомитьсяіз структурою підрозділу, чисельністю співробітників підрозділу та їх функціональними обов’язками, змістом роботи.

На практиці студент вивчає:

 • законодавчі акти про податок на прибуток, зміни та доповнення до них;

 • застосування положень Кодексу щодо різних видів діяльності підприємств та організацій (підприємницької, банківської, страхової та інших);

 • документацію, що надходить від платників податків;

 • інструкцію по заповненню декларації та додатків до неї про податок на прибуток;

 • планування та проведення камеральних перевірок;

 • проведення попередніх перевірок;

 • документацію, яка складається співробітниками ДПІ після проведення перевірок;

 • інформаційні зв’язки підрозділу в структурі ДПІ та із зовнішніми організаціями;

 • планування та проведення роз’яснювальної та консультаційної роботи;

 • звітність підрозділу;

 • визначає, які пільги щодо податку на прибуток і в якому розмірі надані платникам податку в місті чи районі.

Студент на практиці бере участь у:

 • проведенні розрахунків податку на прибуток, що сплачують платники податку різних видів діяльності підприємств та організацій;

 • розрахунку доходів;

 • розрахунку витрат;

 • розрахунку амортизації;

 • перевірці правильності застосування пільг;

 • заповненні декларації та додатків до неї;

 • перевірці правильності заповнених декларацій;

 • складанні планів та проведенні камеральних перевірок;

 • складанні відповідних документів після проведення перевірок;

 • складанні звітної інформації;

 • проведенні роз’яснювальної роботи серед платників податків про податок на прибуток підприємств;

 • проводить аналіз прийнятих рішень щодо порушників законодавства;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях. 

5.1.7. Адміністрування податку на доходи фізичних осіб

Робочим місцем є відділ справляння податків з фізичних осіб.

Студент знайомиться із структурою, чисельністю співробітників підрозділу, їх призначенням та функціональними обов’язками.

На практиці студент вивчає:

 • законодавчі акти про оподаткування доходів фізичних осіб, зміни та доповнення до них;

 • патентування окремих видів підприємницької діяльності;

 • інструкцію по заповненню декларації та іншої вхідної документації щодо оподаткування фізичних осіб;

 • нарахування та справляння податків з фізичних осіб;

 • інформаційні зв’язки підрозділу;

 • динаміку надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету за останні 2-4 роки;

 • звітність підрозділу;

 • оподаткування громадян, що займаються підприємницькою діяльністю.

Студент на практиці бере участь в:

 • проведенні розрахунків податку на доходи фізичних осіб;

 • розрахунках оподаткування фізичних осіб - підприємців;

 • розрахунку податкової знижки по податку на доходи фізичних осіб;

 • перевірці правильності застосування пільг при оподаткуванні фізичних осіб;

 • аналізі штрафних санкцій щодо порушників законодавства;

 • перевірці правильності заповнення декларації;

 • проведенні роз’яснювальної роботи та наданні консультацій платникам податку;

 • складанні вихідної інформації, у т.ч. звітної, підрозділу;

 • проведенні аналізу втрат від надання пільг громадянам та структури пільг;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях. 

5.1.8. Адміністрування плати за землю

Робочим місцем є відділ податків з доходів фізичних осіб та відділ справляння місцевих, ресурсних та неподаткових платежів.

Студент знайомиться із структурою, чисельністю, призначенням та функціональними обов’язками співробітників підрозділу.

На практиці студент вивчає:

 • Кодекс із змінами та доповненнями про плату за землю та інші інструктивні матеріали;

 • методику розрахунку плати за землю;

 • пільги щодо податку;

 • плату за землю та орендну плату;

 • вхідну інформацію, що надходить від платників податку до підрозділу;

 • планування та проведення контролю за правильністю розрахунків, своєчасністю справляння плати за землю;

 • складання звітної документації;

 • проведення роз’яснювальної роботи серед платників податку;

 • складання протоколів та актів за результатами перевірок.

Студент на практиці бере участь в:

 • проведенні розрахунків плати за землю в залежності від площі, родючості та місцезнаходження земельної ділянки;

 • плануванні та проведенні перевірки правильності стягнення плати за землю;

 • аналізі застосування штрафних санкцій;

 • складанні звітності підрозділу;

 • проведенні роз’яснювальної та консультаційної роботи про плату за землю;

 • перевірці правильності застосування пільг при сплаті плати за землю;

 • аналізі втрат від надання пільг щодо плати за землю;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях. 

5.1.9. Адміністрування екологічного податку та ресурсних податків і платежів

Робочим місцем є відділ справляння місцевих, ресурсних та неподаткових платежів.

Студент знайомиться із структурою, чисельністю, призначенням підрозділу та функціональними обов’язками його співробітників.

На практиці студент вивчає:

 • податкове законодавство із змінами та доповненнями про збір за спеціальне використання води, лісових ресурсів, збір за користування радіочастотним ресурсним ресурсом України та екологічний податок;

 • методику розрахунку відповідних платежів та податків;

 • планування та проведення контрольних перевірок сплати;

 • застосування пільг;

 • вхідну інформацію;

 • звітну інформацію.

Студент на практиці бере участь у:

 • проведенні перевірок щодо правильності розрахунків справляння та своєчасності сплати відповідних платежів та податків;

 • складанні звітної інформації;

 • складанні документів за результатами перевірок;

 • аналізі втрат від надання пільг;

 • аналізі застосування штрафних санкцій щодо порушників законодавства;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях. 

5.1.10. Адміністрування місцевих податків та зборів

Робочим місцем є відділ адміністрування місцевих податків та зборів.

Студент знайомиться із структурою, чисельністю, призначенням та функціональними обов’язками співробітників підрозділу.

На практиці студент вивчає:

 • законодавчі акти із змінами та доповненнями про місцеві податки та збори;

 • роль місцевих податків та зборів у формуванні бюджету місцевого самоврядування;

 • місцеві податки та збори, що справляються в районі (місті);

 • планування та проведення перевірок правильності розрахунків, справляння та своєчасності сплати місцевих податків та зборів;

 • пільги щодо місцевих податків та зборів;

 • методику розрахунку місцевих податків та зборів;

 • вхідну інформацію;

 • звітну інформацію (як внутрішню, так і зовнішню);

 • динаміку надходження податків і платежів до місцевого бюджету за 2-4 роки.

Студент на практиці бере участь в:

 • плануванні та проведенні перевірок щодо правильності розрахунків, справляння та своєчасності сплати місцевих податків та зборів;

 • складанні звітної інформації;

 • складанні протоколів, актів та довідок за результатами перевірок;

 • перевірці правильності застосування пільг;

 • аналізі застосування штрафних санкцій щодо порушників законодавства;

 • аналізі втрат від надання пільг платникам податків і зборів;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях.

5.1.11. Валютний контроль

Робочим місцем є відділ, до обов’язків якого входить контроль оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та операцій з валютою.

Студент знайомиться із структурою, чисельністю, призначенням та функціональними обов’язками співробітників підрозділу.

На практиці студент вивчає:

 • законодавчі акти із змінами та доповненнями до них, нормативні документи про валютний контроль;

 • особливості оподаткування експортно-імпортних операцій;

 • планування та перевірку підприємств, які мають валютні рахунки та проводять операції з валютою;

 • контроль обмінних пунктів валюти;

 • вхідну інформацію;

 • документацію, що складається за результатами перевірок;

 • звітну документацію підрозділу.

Студент на практиці бере участь в:

 • плануванні та проведені контрольних перевірок оподаткування ЗЕД та валютних операцій платників податків;

 • складанні звітності відділу;

 • оформленні протоколів, актів перевірок, довідок за результатами перевірок;

 • аналізі застосування пільг при оподаткуванні ЗЕД;

 • аналізі застосування штрафних санкцій до порушників законодавства;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях. 

5.1.12. Контрольно-перевірочна робота

Робочим місцем є відділ, до обов’язків якого входить планування та проведення документальних перевірок, здійснення податкового аудиту тощо.

Студент з’ясовує: із структурою, чисельністю, призначенням та функціональними обов’язками співробітників підрозділу, порядком проведення документальних перевірок.

На практиці студент вивчає:

 • структуру та призначення підрозділу ;

 • функціональні обов’язки співробітників підрозділу;

 • документальне оформлення вхідної інформації;

 • вимоги до вхідної документації;

 • планування та проведення документальних перевірок;

 • планування та проведення попередніх, тематичних, планових та позапланових перевірок;

 • порядок проведення документальних перевірок;

 • методику написання протоколів, актів, довідок тощо при проведенні перевірок, вимоги до їх оформлення;

 • законодавчі акти щодо проведення перевірок;

 • внутрішню та зовнішню звітність підрозділу.

Студент на практиці бере участь:

 • у складанні планів та проведенні документальних перевірок;

 • у написанні звітної документації підрозділу;

 • проводить аналіз прийнятих рішень щодо порушників податкового законодавства;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях. 

5.1.13. Ознайомлення з автоматизованими робочими місцями (АРМ), які функціонують в ДПІ району (міста)

Робочим місцем є підрозділи, де функціонують АРМ та використовуються персональні комп’ютери (ПК).

Студент знайомиться із використанням АРМ та ПК в певних підрозділах.

На практиці студент вивчає:

 • функціональні завдання, які вирішуються з допомогою АРМ та ПК;

 • вхідну інформацію;

 • вихідну інформацію;

 • методику контролю за вирішенням завдань;

 • інструкцію по роботі з АРМ;

 • інструкцію користувача ПК при розв‘язанні певних задач;

 • ефективність використання АРМ та ПК у роботі державної податкової служби;

 • системність використання АРМ та ПК;

 • програмне забезпечення;

 • зв’язок з АРМ керівних організацій;

 • методику аналізу результатів розв’язання задач.

Студент на практиці бере участь в :

 • введені вхідної інформації;

 • розв’язанні відповідних задач на ПК та використанні АРМ;

 • аналізуванні результатів;

 • набуває навичок практичної роботи та управління відділом (сектором) на робочих місцях.

Крім наведених вище завдань щодо проходження практики, студенти знайомляться, вивчають та висвітлюють у звітах такі питання:

1. Методика відбору платників податків для документальних перевірок.

2. Організація функціональної та інформаційної взаємодії ДПІ з іншими державними органами (митний комітет, фінвідділ, казначейство тощо).

3. Організація збирання недоїмки, застосування штрафів і нарахування пені.

4. Взаємодія з податковою міліцією.

5. Проведення економічного аналізу та прогнозування.

6. Листування з платниками податків.

7. Контроль за використанням ЕККА.

8. Облік та контроль за наданням відстрочок і розстрочок за платежами.

9. Облік та контроль за відшкодуванням податків.

10. Підготовка матеріалів і пропозицій для оголошення банкрутства платника податків, ведення судових справ, розгляд скарг та претензій платників податку.

11. Складання діаграми питомої ваги кожного податку в консолідованому бюджеті міської (районної) ДПІ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!