Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3220 Курсова робота з дисципліни Основи менеджменту (6 семестр), ІЗДН

Курсова робота з дисципліни Основи менеджменту (6 семестр), ІЗДН

« Назад

Курсова робота з дисципліни Основи менеджменту (6 семестр)

Правила оформлення курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту»

Зміст курсової роботи повинен бути актуальним, відповідати сучасним вимогам менеджменту. Теоретичні положення, викладені в курсовій роботі, повинні відповідати умовах управління діяльністю вітчизняних підприємств. Курсова робота повинна містити пропозиції чи приклади щодо практичного застосування розглянутих в роботі теоретичних положень менеджменту.

Робота виконується в друкованому вигляді засобами Word for Windows: на аркушах формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 12; на аркуші: верхнє та нижнє поле – 2 см, зліва поле 2,5- 3 см, праве поле 1 см., полуторний міжрядковий інтервал. Сторінки нумеруються вгорі, справа. Курсова робота повинна бути структурованою, тобто містити окремі пункти (не менше 3-х, вступ не є окремим пунктом). Структура курсової роботи:

Титульна сторінка.

Зміст

Вступ

Виклад основного матеріалу (повинен відповідати змісту роботи)

Висновки

Список літератури (не менше 20 джерел).

Обсяг курсової роботи – не менше 25 сторінок друкованого тексту.

Курсова робота здається на перевірку викладачу.

Захист курсової роботи відбувається за розкладом.

Зразок оформлення титульного листа.

Курсова робота виконуються в залежності від варіанта, який обирається студентом за табл. 2.

Таблиця 2

Останні дві цифри номера залікової книжки студента

Варіант курсової роботи

1 — 50

1 — 50

51 — 99

1 — 49 (*)

00

50

(*) Якщо останні дві цифри номера залікової книжки студента знаходяться в діапазоні 51 — 99, тоді від числа, яке вони утворюють, віднімають число 50 і отримують номер варіанта курсової роботи. Наприклад, останні дві цифри залікової книжки студента утворюють чило 87, тоді номер варіанта курсової роботи дорівнює 37 (87 – 50 = 37).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!