Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3219 Програма підготовки до заліку в 5-му семестрі з дисципліни Основи менеджменту, ІЗДН

Програма підготовки до заліку в 5-му семестрі з дисципліни Основи менеджменту, ІЗДН

« Назад

Програма підготовки до заліку в 5-му семестріз дисципліни Основи менеджменту

Напрям: 6.030601“Менеджмент”

Спеціальності: “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

“Менеджмент організацій”

“Логістика”

  1. Розвиток науки управління. Школа наукового управління. Концепція бюрократичної організації. Класична або адміністративна школа управління. Гуманістичний менеджмент: школа людських відносин, концепція людських ресурсів, школа поведінкових наук, або біхевіористська школа. Наукові підходи в менеджменті.

  2. Основні поняття теорії управління. Система управління. Закони управління Принципи управління.

  3. Основи теорії організації. Системний та ситуацiйний пiдходи в менеджментi. Організація як система. Модель внутрiшнього середовища організації. Зовнішні чинники прямої та непрямої дії, що впливають на діяльність організації. Системний підхід в менеджменті. Методологія ситуаційного підходу в менеджменті. Менеджмент змін.

  4. Функції управління. Процесний підхід в менеджменті. Планування, організація, мотивація і контроль як функції управління. Стратегічне планування діяльності організації. Стратегії росту в в стратегічному плануванні діяльності організації. Стратегії скорочення в стратегічному плануванні діяльності організації. Делегування повноважень та відповідальності в менеджменті. Види повноважень. Проектування організаційних структур управління. Механістичні організаційні структури управління. Адаптивні організаційні структури управління. Змістовні та процесуальні теорії мотивації.

  5. Управлiнськi рiшення: прийняття та реалiзацiя. Управлінське рішення як засіб вирішення проблем. Класифікація управлінських рішень. Циклограма підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень.Чинники, що впливають на прийняття рішень. Загальні вимоги до якості управлінських рішень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!