Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3214 Тематичний план навчальної дисципліни Основи менеджменту, ІЗДН

Тематичний план навчальної дисципліни Основи менеджменту, ІЗДН

« Назад

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Навчальна дисципліна “Основи менеджменту”

Напрям: 6.030601 “Менеджмент”

Спеціальність: “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

“Менеджмент організацій”

“Логістика”

Курс ______2, 3______ Семестр ________4, 5, 6________________

Усього годин 243

лекцiй 12 години Диференційований залік - 5 семестр

практичних занять 12 годин Іспит - 6 семестр

Самостiйна робота 219 години

Контрольні роботи 1 контрольна робота у 5 семестрі

Курсова робота 6 семестр 

Тематичний план навчальної дисципліни Основи менеджменту

Номер п/п

Назва теми

Обсяг навчальних занять, год.

Самост. робота студента, год.

лекцiї

практичні

А. Теорія управління

1.

Основні поняття теорії управління. Розвиток науки управління

1

1

10

2.

Основи теорії організації. Системний та ситуацiйний пiдходи в менеджментi

1

1

16

Б. Основи менеджменту

3.

Функції управління

1

1

20

4.

Управлiнськi рiшення: прийняття та реалiзацiя

1

1

20

5.

Методи обґрунтування управлінських рішень

1

1

15

6.

Методи управління.

1

1

10

7.

Керівництво, влада, лідерство. Стилі керівництва.

1

1

20

8.

Менеджмент в умовах кризових ситуацій

1

1

15

9.

Управлiння конфлiктами та стресами. Робота з людьми зі складним характером

1

1

15

10.

Основні поняття інноваційного менеджменту

1

1

15

11.

Управління якістю виробничої діяльності

1

1

18

12.

Основні тенденції і концепції управління на початку ХХІ ст.

1

1

15

13.

Контрольна робота 5 семестр

-

-

10

14.

Курсова робота 6 семестр

-

-

20

В С Ь О Г О :

12

12

219

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!