Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3208 Список використаних джерел з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

Список використаних джерел з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

« Назад

Список використаних джерел

 1. Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) : із змін., внесеними згідно із Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222 — IV. — Х. : Фоліо, 2007. — 160 с.

 2. Про банки та банківську діяльність : Закон України, прийнятий Верховною Радою України 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2001. — № 5 — С. 6. — 30 (з наступними змінами та доповненнями).

 3. Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів : Указ Президента України від 12 січня 2002 р. № 16/2002 // Офіційн. вісн. України. — 2002. — № 3. — С. 19.

 4. Про затвердження Програми розитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 черв. 2009 р. № 632 // Урядовий кур’єр. — 2009. — 16 лип. — С. 12.

 5. Бураковский И. В. Мировая экономика : глобальный финансовый кризис / И. В. Бураковский, А. В. Плотников. — Харьков : Фолио, 2010. — 415 с.

 6. Економiчна теорiя: полiтекономiя : пiдруч. / за ред. В. Д. Базилевича. — 7-ме вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2008. — 719 с.

 7. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 2. / за ред. С. В. Мочерного та ін. — К.: Академія, 2011. — 848 с.

 8. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. / І. В. Кривов’язюк. — К. : ЦУЛ, 2013. — 456 с.

 9. Лютий І. О. Державний кредит та боргова політика України: монографія / І. О. Лютий, Н. В. Зражевська, О. Д. Рожко; за ред. І. О. Лютого. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 352 с.

 10. Макроекономіка : навч. посіб. / П. Ю. Буряк , О. Г. Гупало, С. Я. Бугіль ; за заг. ред. проф. П. Ю. Буряка та О. Г. Гупала — К.: «Хай-Тек Прес», 2010. — 376 с.

 11. Підприємництво і загальнолюдські цінності : монографія / за ред. М. В. Стопчака — Вінниця : Власюк, 2012. — 168 с.

 12. Поліщук Н. В. Інформаційне забезпечення регулювання результатів діяльності підприємства / Н. В. Поліщук // Фінанси України. — 2010. — № 1. — С. 61—66.

 13. Управління вартістю проектів у сфері нерухомості / А. В. Ігнатенко, Р. А. Ігнатенко, В. Г. Кабанов, О. І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 7. — С. 50—57.

 14. Фролова Т. Особливості та перспективи корпоратизації підприємств / Т. Фролова, Т. Римар // Економіка України. — 2015. — № 6. — С. 39—52.

 15. Чувардинський О. Г. Формування стратегії економічної безпеки України в контексті інтеграції і глобалізації світової економіки / О. Г. Чувардицький // Економіка & держава. — 2015. — № 1. — С. 16—19.

 16. Капітальні інвестиції за січень — вересень 2015 року [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/kinv/kinv_u/kinv_u03_13.htm

 17. www.ukrstat.gov.ua — Державна служба статистики України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!