Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3203 Складання плану курсової роботи, затвердження завдання з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

Складання плану курсової роботи, затвердження завдання з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

« Назад

3. Складання плану курсової роботи, затвердження завдання

Для складання плану курсової роботи здобувачеві рекомендується: ознайомитися з проблемами, розв’язання яких передбачає тема дослідження; самостійно опрацювати відповідну наукову літературу; методичні розробки, які послідовно та логічно розкривають визначену тему.

У додатках наведено орієнтовні плани до кількох тем курсових робіт (Додаток Б).

Курсова робота має включати:

- зміст;

- вступ;

- основну частину;

- висновки та пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки (якщо це потрібно).

Можливі два варіанти структури плану курсової роботи: простий (вступ, 3–4 розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел) і складний (розгорнутий), який має підрозділи (параграфи) в питаннях основної частини. Визначення того чи іншого варіанта залежить, як правило, від теми курсової роботи.

Завдання на курсову роботу (Додаток Д) оформлюється за встановленою формою в 2-х екземплярах (2-й екземпляр зберігається на кафедрі для контролю) і доводиться здобувачам у триденний термін після підписання розпорядження завідувача кафедри. Отримання здобувачем завдання фіксується на кафедрі в Журналі обліку і рецензування курсових робіт.

Здобувач виконує курсову роботу відповідно до календарного плану (Додаток Е або Додаток Ж).

Затвердження плану курсової роботи здобувачами здійснюється протягом двох тижнів з початку семестру. Здобувачем оформлюється завдання, у якому зазначається автор, тема і план, а також термін подання курсової роботи на кафедру.

Подання виконаної роботи на кафедру відбувається згідно календарного плану у чітко встановлений термін (не пізніше, ніж за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії).

Захист курсових робіт здобувачами здійснюється згідно розкладу заліково-екзаменаційної сесії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!