Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3202 Вибір і затвердження теми курсової роботи з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

Вибір і затвердження теми курсової роботи з курсу Мікроекономіка, КНТЕУ

« Назад

2. Вибір і затвердження теми

Тематика курсових робіт з дисципліни «Мікроекономіка» затверджується щорічно до 15 вересня на засіданні кафедри після перегляду, оновлення та схвалення тематики керівником бакалаврської програми. Разом з цим визначаються викладачі, які будуть керівниками курсових робіт у поточному навчальному році.

Тематика курсових робіт має відповідати навчальним завданням дисципліни, пов'язуватися з практичними реаліями сучасності та передбачати можливість проведення наукового дослідження за даним науковим спрямуванням.

Виконання здобувачем курсової роботи починається з визначення її теми. Основні критерії вибору теми – актуальність, перспективність, відповідність профілю навчання здобувача. Ознайомлення із тематикою курсових робіт здобувачами здійснюється на початку семестру, в якому вона виконується. Орієнтовна тематика курсових робіт наводиться у додатку А. Кожний здобувач обирає тему курсового дослідження самостійно з-поміж запропонованих. Вибір теми курсової роботи здобувач здійснює на початку вивчення дисципліни протягом перших трьох тижнів семестру.

Для затвердження обраної теми курсової роботи староста академічної групи подає завідувачу кафедри відповідні письмові заяви (Додаток Г). Затвердження тем курсових робіт здійснюється у встановленому в інституті порядку. У разі несвоєчасного подання студентом заяви щодо затвердження бажаної теми курсової роботи, тема визначається завідувачем кафедри.

Затвердження тем, призначення наукових керівників, визначення термінів виконання та подачі курсових робіт на кафедру здійснюється розпорядженням завідувача кафедри, яке видається не пізніше початку 4-го тижня семестру.

Зміна теми курсової роботи (у разі необхідності) здійснюєтеся з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою здобувача та погодженням наукового керівника не пізніше, ніж за місяць до закінчення строку виконання курсової роботи. Виконання робіт на одну й ту ж тему кількома здобувачами однієї академічної групи не дозволяється.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!