Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3200 Вимоги до оформлення звіту-щоденника, Виробництво і переробка продукції рослинництва, НМЦАО

Вимоги до оформлення звіту-щоденника, Виробництво і переробка продукції рослинництва, НМЦАО

« Назад

Вимоги до оформлення звіту-щоденника

До складання звіту-щоденника студент повинен приступити з перших днів і систематично над ним працювати на протязі всієї переддипломної практики. 

Звіт-щоденник повинен показати вміння студента чітко виконувати всі поставленні завдання, аналізувати господарську діяльність підприємства, орієнтуватись в питаннях організації виробництва, робити узагальнення і висновки. Особливу увагу при складанні звіту-щоденника необхідно приділити заходам по впровадженню нової техніки і технології, передовим методам праці, досвіду новаторів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та досягнутим при цьому результатам, а також відхиленням в технологічних процесах і заходах по їх усуненню. 

Студенти повинні виконати завдання відповідно до своєї спеціальності: 

- спеціальність 5.130107 - № 1-21, 39-42, 50-51;

- спеціальність 5.130106 - № 1-4, 12-16, 18-19, 22-31, 39-42, 50-51;

- спеціальність 5.130107.03 - № 22-31. 

Безпосередньо в щоденнику, в графі 2, докладно описується робота, яку практикант виконував на протязі для відповідно до програми практики. Наприклад, при виконанні польових робіт потрібно зазначити номер бригади, номер поля і сівозміни, назву роботи і яким агрегатом вона виконується; вказати доцільність даного агрегату, його продуктивність, організаційні основи обслуговування агрегату, якість виконаної роботи, вказати всі технологічні прийоми: норму висіву насіння, глибину заробки насіння, глибину оранки чи культивації і т.д. 

В графі 3 студент критично оцінює виконану роботу, пропонує прийоми і методи усунення недоліків. За кожен день записи в щоденнику завіряються підписом керівника практики від господарства.

Звіт-щоденник повинен бути естетично оформлений, написаний одного кольору чорнилом, розбірливим почерком українською мовою.

В кінці звіту-щоденника студентом ставиться дата і особистий підпис. 

Звіт-щоденник і виробнича характеристика завіряється підписами керівника господарства і керівника практики та скріплюється печаткою. 

Після закінчення практики звіт-щоденник в 3-х строк здається на перевірку в навчальну частину навчального закладу. Неохайно написані і недооформлені звіти-щоденники на перевірку не приймаються.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!