Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3199 Зміст практики та орієнтовний розподіл часу під час проходження переддипломної практики, Виробництво і переробка продукції рослинництва, НМЦАО

Зміст практики та орієнтовний розподіл часу під час проходження переддипломної практики, Виробництво і переробка продукції рослинництва, НМЦАО

« Назад

Зміст практики та орієнтовний розподіл часупід час проходження переддипломної практики

Зміст практики

Тривалість, днів

1

2

1.Знайомство з господарством, його виробничими підрозділами, грунтово-кліматичними умовами, виробничою структурою, спеціалізацією, економічним станом і іншими питаннями виробничо-фінансової діяльності. Бесіда з керівниками і спеціалістами. Інструктаж з техніки безпеки. Вивчення посадових інструкцій для керівних працівників і спеціалістів господарства та його підрозділів

1-2

2.Робота дублером (помічника):

 

2.1.Бригадира виробничої бригади, керуючого відділенням:

________________

 

-ознайомлення з технологічними процесами в галузі рослинництва і тваринництва

4-6

-участь у складанні планів-нарядів, доведення до їх виконавців. Розстановка робочої сили і механізмів по робочих місцях, контроль за якістю і прийомом виконаних робіт

2-5

-складання первинних документів в бригаді

2

-аналіз виявлених недоліків в бригаді і розробка заходів по їх усуненню

1-2

-підготовка і проведення зборів, виробничих нарад в бригаді

1-2

2.2.Агронома відділення, господарства:

__________________________________

 

-ознайомлення з організацією агрономічної служби в господарстві, обов’язками агронома, планування його роботи

1

-організація підготовки насіння зернових культур до посіву: очистка, сушіння, сортування, протруювання. Ознайомлення зі станом насінництва в господарстві

1

-організація робіт по заготівлі, вивозу в внесення органічних та мінеральних добрив під польові і овочеві культури

1

-організація підготовки грунту, посів ярих чи озимих зернових культур

1

-організація догляду за посівами, боротьба з бур’янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур

1

-організація виконання культур технічних, протиерозійних і інших заходів по збереженню та підвищенню родючості грунту

1

-участь в проведенні апробації посівів сільськогосподарських культур

1

-участь в проведенні польових обстежень, складанні карти засміченості полів

1

1

2

-ознайомлення з технологією вирощування сільськогосподарських культур за індустріальною технологією

1

-організація підготовки до збору, збирання картоплі і закладання її на зберігання

1

-організація збирання цукрових буряків і відправка їх на цукровий завод

1

-організація збирання кукурудзи і соняшника

1

-організація збору овочів і фруктів

1

2.3.Техніка виробничого загону по захисту рослин:

_____________________________________

 

-взяти участь в складанні планів-нарядів і доведення їх до виконавців, в розстановці робочої сили та механізмів по робочих місцях

2

-взяти участь в роботах по застосуванню пестицидів і інших засобів механізації

3

-проконтролювати якість і прийом виконаної роботи

1

-складання первинної звітної документації в бригаді, загоні

2

-вивчити пестициди і інші засоби захисту, які застосовуються для боротьби з шкідниками, хворобами і бур’янами сільськогосподарських рослин в господарстві

1

-взяти участь в підготовці і проведенні зборів і нарад

1

2.4. Завідуючого складу отрутохімікатів:

_______________________________

 

-ознайомитись з правами й обов’язками комірника; з місцем зберігання пестицидів, спецодягу і засобів індивідуального захисту; правилами прийому і видачі пестицидів; технікою безпеки при роботі з пестицидами і при роботі на складі. Вивчити техніку безпеки при знезараженні тари, спецодягу і засобів індивідуального захисту. Вивчити інструкцію по наданню першої медичної допомоги при отруєнні

1

-навчитись вести шнурову книгу

 

-взяти участь в оформленні документації на прийом і видачу пестицидів. Провести інструктаж з техніки безпеки при роботі з пестицидами на складі

1

-організувати роботу по утриманню складських приміщень в належному стані

1

2.5.Агронома по захисту рослин:

______________________________

 

-взяти участь в організації виробничих процесів по оранці, боронуванню, культивації, посіву, догляду за посівами, збиранню врожаю зернових, технічних, овочевих і інших культур

5

1

2

-провести облік ураження сільськогосподарських культур основними видами шкідників і хвороб шляхом обстеження посівів та багаторічних насаджень, фітопатологічну експертизу посівного і посадкового матеріалу

3

-спостерігати за фенологією розвитку найбільш поширеного шкідника рослин і скласти на нього фенологічний календар

1

-скласти прогноз появи і розповсюдження шкідників по основних культурах господарства, визначити видовий склад шкідливих організмів шляхом проведення розкопок

2

-взяти участь в плануванні заходів по боротьбі з шкідниками, хворобами рослин і бур’янами

1

-безпосередньо брати участь в проведенні робіт по боротьбі з шкідниками, хворобами рослин і бур’янами з урахуванням економічних порогів шкідливості і розробити нормативи економічної доцільності захисних заходів

3

-вивчити систему роботи та взяти участь в складанні річних завдань для госпрозрахункових виробничих підрозділів

1

-узагальнити дані якості робіт, технічної і економічної ефективності захисних заходів з урахуванням впливу використаних пестицидів на сільськогосподарські культури

1

-взяти участь в складанні календарних (робочих) планів проведення комплексу заходів по захисту рослин в господарстві, заявки на необхідність в отрутохімікатах

1

-взяти участь в проведенні робіт по боротьбі з шкідниками, хворобами рослин і бур’янами агротехнічним, біологічним, механічним і фізичним методами

3

-разом з агрономом розробити заходи з охорони навколишнього середовища, охорони праці, взяти участь в інструктажах і контролі за вимогами правил безпеки

1

2.6.Зооветспеціаліста:

_____________________________

 

-вивчити способи зберігання кормів; організація зеленого конвеєра, аналіз забезпеченості тваринництва кормами

2

-організація робіт по підготовці кормів до згодовування, годівля і догляд за тваринами

2

-ознайомитись з організацією проведення племінної роботи і ветеринарно-профілактичних заходів

3

-ознайомлення із складом і структурою стада, продуктивністю тварин, прибутковістю тваринництва

1

-взяти участь в складанні раціонів, контролі за витраченням кормів

1

-організація прийому, вимірювання, зважування, оцінка якості, первинна обробка, збергіння і транспортування продукції тваринництва

2

1

2

-ознайомлення з веденням первинного зоотехнічного і племінного обліку на фермі

1

2.7.Економіста господарства:

____________________________

 

-ознайомлення з перспективним планом господарства, планом соціального розвитку, основними показниками виробничо-фінансового плану і річними виробничими(госпрозрахунковими) завданнями бригад, механізованих загонів, ланок

1

-ознайомлення з основними економічними показниками роботи господарства за останні 2-3 роки, роботою бюро економічного аналізу

1-2

-ознайомлення з методикою впровадження внутрішньогоподарського розрахунку на принципах самоокупності і самофінансування. Ознайомитись з організацією диспетчерської служби та засобами зв’язку в господарстві

1-2

2.8.Агротехніка-механіка

____________________________

 

-вивчити структуру інженерно-технічної служби господарства, службові обов’язки її середньої ланки. Вивчити склад МТП, його технічний стан

2

-взяти участь в коригуванні річного плану ремонтно-обслуговуючих робіт

1

-взяти участь у визначені потреб паливно-мастильних матеріалів, запасних частин

1

-вивчити систему матеріально-технічного забезпечення технічної готовності МТП

1

-взяти участь в проведенні періодичного технічного обслуговування машин і знарядь. Вивчити організацію і технологію тривалого зберігання техніки

2

-взяти участь у складанні (коригуванні) технологічних карт на вирощування основних сільськогосподарських культур

2

-вивчити основні експлуатаційні показники роботи МТП та транспортних підрозділів

1

-вивчити стан використання і обслуговування електроустановок в господарстві

2

3.Екскурсії:

 

Провести екскурсії в окремі фермерські господарства, агрофірми, науково-дослідні заклади, ремонтно-обслуговуючі підприємства АПК, виставки і т.д. Ознайомитись з матеріально-технічною базою, організацією і технологією виробництва продукції тваринництва і рослинництва. Звернути увагу на передову технологію, економіку, досягнення науки і передової практики.

 

1

2

4.Узагальнення матеріалів та оформлення звіту-щоденника:

 

Звіт-щоденник по практиці складається і оформляється на протязі всього періоду проходження практики у повній відповідності з програмою, вимогами і вказівками керівників практики. До звіту додаються індивідуальні завдання, видані викладачами навчального закладу

1-2

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!