Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3197 Звіт-щоденник про проходження виробничої переддипломної практики з курсу Виробництво і переробка продукції рослинництва, НМЦАО

Звіт-щоденник про проходження виробничої переддипломної практики з курсу Виробництво і переробка продукції рослинництва, НМЦАО

« Назад

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ 

 

Звіт-щоденник про проходження виробничої переддипломної практики з курсу Виробництво і переробка продукції рослинництва та Організація і технологія ведення фермерського господарства

СТУДЕНТА_______________

(прізвище, імя, по батькові)

________________________

________________________

(назва навчального закладу)

  

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

Практична підготовка студентів, згідно з статтею 33 Закону України «Про освіту», є обов’язковим компонентом вищої освіти, складовою частиною навчального процесу і ставить за мету оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці, формування професійних вмінь, навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних ринкових відносинах, виховання в майбутніх спеціалістів потреби систематично оновлювати свої знання та твердо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів організовується у відповідності з діючими навчальними планами і включає слідуючі етапи:

  • навчальну практику для одержання професійних навичок і робочої професії;

  • технологічну практику;

  • переддипломну практику.

Переддипломна практика – заключна ланка практичної підготовки, основним завданням якої є практична підготовка до самостійної роботи на посадах молодшого спеціаліста, поглиблення та закріплення теоретичних знань та практичних навичок по спеціальності, уміння працювати з фактичним матеріалом про діяльність підприємства і використовувати його для виконання кваліфікаційного завдання, збір матеріалу для курсової роботи.

Переддипломна практика проводиться в держгоспі-технікумі, КСП, держгоспах, фермерських господарствах області і, як правило, по місцю майбутньої роботи молодшого спеціаліста.

Щоденно керівництво за місцем проходження практики здійснюється одним із агрономів господарства чи фермером шляхом перевірки і оцінки якості роботи практиканта і виявлення рівня набутих ним практичних навичок. Керівники підприємства зобов’язані створити всі необхідні умови практиканту для виконання ним програми практики, постійно здійснювати контроль за його роботою, ознайомити з правилами техніки безпеки і виробничої санітарії, забезпечити житлом. Використання практиканта на робочих місцях не пов’язаних з програмою практики не допускається.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють викладачі агрономічних дисциплін навчального закладу. Вони періодично перевіряють хід практики, беруть участь у переміщенні студентів-практикантів по робочих місцях, надають методичну допомогу у підготовці документації.

Перебуваючи на переддипломній практиці, студент зобов’язаний: працювати дублером на робочих місцях, передбачених програмою практики; дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і вимог трудового розпорядку; виконувати завдання, передбачені програмою практики; робити постійно і охайно записи у звіті-щоденнику; брати активну участь у суспільно-корисній роботі колективу.

По закінченню практики студент представляє в навчальний заклад:

  • звіт-щоденник з докладним описом виконаних робіт і завдань;

  • виробничу характеристику;

  • завдання викладачів, у вигляді додатків до звіту-щоденника.

Студенти, які не виконали програму переддипломної практики або одержали незадовільну оцінку на практичному заліку, до здачі державних екзаменів не допускаються. Їм видається академічна довідка по закінченню теоретичного курсу навчання, яка служить документом для прийняття на роботу. Лише не раніше ніж через 10 місяців роботи по спеціальності і пред’явленні позитивної характеристики з місця роботи студенту дозволяється повторно здати практичний залік. Якщо він при цьому отримав негативну оцінку за практику, то відраховується з навчального закладу. 

У період переддипломної практики, працюючи на посадах з виплатою заробітної плати, за студентами зберігається право на одержання стипендії на загальних підставах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!