Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3195 Лабораторна робота №6 на тему Регресійний аналіз даних, ЗНТУ

Лабораторна робота №6 на тему Регресійний аналіз даних, ЗНТУ

« Назад

Лабораторна робота №6 на тему Регресійний аналіз даних

6.1 Постановка завдання 

1. Побудувати лінійне рівняння регресії Y на X для запропонованих даних. Знайти точкові та інтервальні оцінки параметрів рівняння.

2. Перевірити значимість регресії та оцінити адекватність моделі.

3. Побудувати точковий та інтервальний прогноз для останнього значення x в таблиці.

4. Побудувати графік, відобразивши лінію регресії, вибіркові та прогнозні значення. 

6.2 Теоретичні відомості 

Лінійний регресійний аналіз полягає у визначені параметрів емпіричної залежності у(х) = kх + b, яка описує зв’язок між деяким числом n пар значень xi та yi, забезпечивши при цьому найменшу середньоквадратичну похибку. Параметри k та b підбираються так, щоб мінімізувати суму квадратів відхилень теоретичних значень залежної змінної y від табличних значень, тобто мінімізувати функцію 

де n - кількість табличних значень xi та yi.

Мінімум функції z знаходимо, розв’язуючи систему лінійних рівнянь: 

Розв’язком системи є вирази: 

Перший спосіб.

Занесемо табличні значення xi та yi в діапазон A2 : В21.

Для значень k та b відведемо клітини D2 та E2, а в клітині F2 розмістимо функцію z. В клітині F2 набираємо формулу {= СУММКВРАЗН(В2: В21; E2 + D2* А2 :А21)}.

В клітину С2 вводимо формулу {= $D$2 * А2 + $E$2} та копіюємо її в діапазон С3 :С21.

Далі вибираємо команду Сервис / Поиск решения та заповнюємо діалогове вікно Поиск решения. Натискаємо кнопку Выполнить. В клітинах D2 : F2з’являється результат.

Другий спосіб

Параметри k та b можна також визначити за допомогою функції НАКЛОН (SLOPE) та ОТРЕЗОК (INTERCEPT).

Функція НАКЛОН визначає коефіцієнт нахилу лінійного тренда.

Синтаксис:

НАКЛОН (відомі значення Y; відомі значення X) Функція ОТРЕЗОК визначає точку перетину лінії лінійного тренда з віссю ординат. Синтаксис:

ОТРЕЗОК (відомі значення X; відомі значення Y). В клітинах D3 та Е3 знайдені значення k та b відповідно по формулам

= НАКЛОН (В2:В21; А2:А21)

= ОТРЕЗОК (В2:В21; А2:А21) 

6.3 Індивідуальні завдання 

1. Лінійна регресія 

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

24,00

53,59

38,45

148,00

60,25

3769,53

36,08

429,76

53,35

33,12

14,89

7,73

4,45

3,92

26,45

103,01

51,47

2792,37

18,54

55,85

31,22

16,52

38,05

21,63

34,89

81,41

31,79

124,09

13,03

196,97

0,34

8,56

85,04

56,88

3,59

0,95

55,53

132,62

28,22

109,75

4,39

21,49

47,10

810,41

27,47

13,70

38,59

21,95

53,97

128,72

-1,02

-1,37

23,38

603,58

32,70

318,07

39,15

22,46

33,17

18,70

64,66

155,46

16,53

65,92

57,06

3416,21

16,66

34,82

9,49

0,22

41,95

23,97

-13,67

-40,98

52,43

201,74

54,44

3126,52

23,90

145,42

-8,65

-13,39

2,68

0,41

25,32

57,09

34,37

133,72

39,20

1643,63

35,87

416,38

39,50

22,73

43,56

24,94

51,90

123,55

46,76

180,19

0,92

-7,37

39,45

528,27

48,21

29,25

8,89

4,13

8,27

13,46

20,07

78,77

22,15

547,96

45,63

721,86

45,57

27,27

24,39

13,43

16,20

34,29

4,60

20,37

25,71

727,40

15,57

24,28

15,19

4,49

2,39

0,23

-3,81

-12,72

61,83

237,47

14,20

233,10

8,61

-15,33

-9,98

-14,39

4,08

1,25

-6,94

-23,55

39,48

152,52

18,39

382,32

31,43

265,38

18,91

7,28

8,77

4,06

10,45

19,92

25,45

99,92

44,53

2115,48

50,14

938,74

53,56

33,27

5,50

2,10

14,53

30,52

40,14

155,04

31,31

1062,93

35,01

411,39

26,93

13,30

18,40

9,84

-12,36

-37,10

-0,61

0,17

19,35

428,47

24,02

137,53

43,72

25,89

55,42

32,05

18,64

40,40

58,96

225,56

15,60

279,08

59,22

1337,07

24,29

11,32

9,52

4,51

21,92

49,00

-8,02

-27,97

63,37

4164,85

63,11

1590,47

35,42

19,66

2,98

0,59

32,70

75,54

21,50

85,21

49,88

2626,49

22,63

143,97

31,10

16,42

36,39

20,64

22,69

51,53

98,55

376,97

38,39

1577,62

51,52

1000,24

43,77

25,92

9,79

4,67

100

 

-10

 

96

 

75

 

-21

 

67

 

 

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

22,71

122,52

58,12

124,00

15,55

441,25

-8,93

-337,26

13,87

9,24

35,43

217,31

47,57

234,18

38,61

91,56

7,21

38,04

22,54

421,15

-18,97

-20,16

45,44

233,43

-9,31

-72,77

5,14

-35,56

38,95

3224,62

62,60

1522,48

-20,45

-29,94

49,40

309,53

-3,76

-38,96

80,52

225,67

28,14

1695,58

29,61

684,80

24,16

31,59

50,61

367,53

22,17

159,23

28,26

78,43

-6,80

134,22

12,30

214,81

72,27

80,33

2,80

1,98

44,78

257,17

53,61

139,54

21,79

937,04

41,18

965,75

55,78

69,54

34,50

200,17

43,35

208,45

65,64

128,06

22,08

1064,96

-8,97

-308,32

44,02

45,42

42,89

266,56

54,55

316,74

45,73

114,32

4,07

-3,47

44,63

1055,36

35,38

45,05

54,48

343,05

19,86

125,18

28,20

58,24

23,80

1334,64

68,82

1584,37

31,77

44,73

25,18

139,72

48,28

278,51

28,02

47,66

58,09

7373,03

5,77

44,95

37,53

47,64

9,40

45,55

36,27

265,26

27,55

76,16

39,32

3388,01

44,21

1044,43

10,61

25,34

76,16

466,16

46,54

267,90

44,87

111,60

8,21

87,01

5,22

30,71

54,48

67,98

52,72

331,44

11,99

97,11

42,74

124,76

23,93

1108,07

15,20

230,31

50,26

69,91

37,40

270,37

49,36

285,12

8,83

-3,73

47,39

4846,42

44,78

1059,27

12,77

17,93

42,92

266,75

22,05

118,50

16,04

49,33

31,38

2009,17

44,10

1141,52

15,36

28,03

39,96

247,25

14,65

143,39

45,42

113,35

28,30

1645,48

28,55

637,24

10,12

14,75

11,94

42,29

28,73

159,24

48,22

122,31

32,64

2325,50

17,30

314,78

49,96

52,55

88,89

570,17

14,65

63,36

49,08

165,05

29,87

1845,52

41,07

962,92

8,54

12,84

14,29

70,84

30,63

170,85

38,90

92,48

48,45

5172,90

34,94

843,41

29,88

30,45

27,58

165,52

24,62

154,20

15,68

18,17

32,90

2263,18

38,05

884,20

19,25

25,69

61,51

349,45

93

 

3

 

2

 

78

 

62

 

99

 

2. Нелінійна регресія 

X

1

2

3

4

5

6

1

-1,77683

9,223168

20,22317

31,22317

42,22317

53,22317

2

18,44257

34,44257

50,44257

66,44257

82,44257

98,44257

3

37,76474

62,76474

87,76474

112,7647

137,7647

162,7647

4

49,9835

87,9835

125,9835

163,9835

201,9835

239,9835

5

72,33133

127,3313

182,3313

237,3313

292,3313

347,3313

6

54,16412

130,1641

206,1641

282,1641

358,1641

434,1641

7

98,65819

199,6582

300,6582

401,6582

502,6582

603,6582

8

140,9502

270,9502

400,9502

530,9502

660,9502

790,9502

9

152,133

315,133

529,14

641,133

804,133

967,133

10

193,098

393,098

593,098

793,098

993,098

1193,098

11

224,0957

392,48

706,0957

947,0957

1000

1429,096

12

267,5309

553,5309

839,5309

1125,531

1411,531

1697,531

13

325,2237

660,2237

995,2237

1330,224

1665,224

2000,224

14

380,2649

768,2649

1156,265

1544,265

1932,265

2320,265

15

423,8207

868,8207

1313,821

1758,821

2203,821

2648,821

16

420

1006,321

1512,321

2018,321

2524,321

3030,321

17

566,9595

1137,96

1708,96

2279,96

2850,96

3421,96

18

641,3485

1281,349

1921,349

2561,349

3201,349

3841,349

19

709,3451

1422,345

2135,345

2848,345

3561,345

4274,345

20

786,7301

1576,73

2366,73

3156,73

3946,73

4736,73

21

867,2976

1738,298

2609,298

3480,298

4699,99

5222,298

22

969,4264

2060,38

2881,426

3837,426

4793,426

5749,426

23

1044,147

2089,147

3134,147

4179,147

5224,147

6269,147

24

1136,138

2274,138

3412,138

4550,138

5688,138

6826,138

25

1229,868

2464,868

3699,868

4934,868

6169,868

7404,868

26

1355,722

2691,722

4027,722

5363,722

6699,722

8035,722

27

1200,36

2890,657

4331,657

5772,657

7213,657

8654,657

28

1573,757

3123,757

5000,25

6223,757

7773,757

9323,757

29

1656,451

3319,451

4982,451

6645,451

8308,451

9971,451

30

1796,615

3890,36

5356,615

7136,615

8916,615

10696,61

31

1884,876

3785,876

5686,876

7587,876

9488,876

11389,88

32

2031,389

4057,389

6083,389

8109,389

10135,39

12161,39

33

2164,022

4319,022

6474,022

8629,022

10784,02

12939,02

34

2307,189

4595,189

6883,189

9171,189

11459,19

13747,19

35

2424,155

4849,155

7274,155

9699,155

12124,15

14549,15

36

2560,762

5126,762

7692,762

10258,76

12824,76

15390,76

37

2717,751

5428,751

8139,751

10850,75

13561,75

16272,75

38

3019,39

5716,187

8576,187

11436,19

14296,19

17156,19

39

3020,576

6033,576

9046,576

12059,58

15072,58

18085,58

40

3155,558

6325,558

9495,558

12665,56

15835,56

19005,56

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!