Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3194 Лабораторна робота №5 на тему Перевірка гіпотези про однорідність двох вибірок, ЗНТУ

Лабораторна робота №5 на тему Перевірка гіпотези про однорідність двох вибірок, ЗНТУ

« Назад

Лабораторна робота №5 на тему Перевірка гіпотези про однорідність двох вибірок

5.1 Постановка завдання 

Перевірити гіпотезу однорідності двох незалежних вибірок:

1) для повних вибірок, використовуючи граничні розподіли відповідних статистик за допомогою:

- критерію однорідності  Пірсона;

- критерію однорідності Колмогорова – Смирнова;

- рангових критеріїв однорідності;

2) для часткових вибірок (взявши 4 перших значення з першої вибірки та 6 - з другої), використовуючи точні розподіли відповідних статистик рангового критерію однорідності;

3) для множинних вибірок за критерієм Краскела – Уолліса. 

5.2 Теоретичні відомості 

Критерій однорідності КолмогороваСмирнова.

Критерій побудований на емпіричній функції розподілу.

Розглянемо випадок двох одномірних вибірок: , . Нехай хi, уi – варіаційні ряди, які збудовані з елементів першої та другої вибірок, їх емпіричні функції розподілу , . Вводимо наступну статистику: . Якщо гіпотеза H0 істинна, розподіл статистики  залежить тільки від об’єму вибірки і не залежить від виду функцій.

Якщо, то  заперечується, в іншому випадку – приймається.

Критерій однорідності.

Використовується для згрупованих, дискретних та неперервних випадкових величин.

Нехай є  вибірок об’єму  та дані кожної вибірки згруповані в s груп (інтервалів). Кількість елементів j -ої вибірки, які попали в і -ту групу позначимо .

Статистикою критерію є величина.

В окремому випадку при  статистику  можна записати у вигляді: , де  – кількість елементів першої та другої вибірок, які потрапили в i -ту групу.

У випадку вірності  статистика  має розподіл близький до  з  ступенями свободи. Якщо , то  заперечується.

Рангові критерії. Критерій Уілкоксона / Манна – Уітні.

Критерій використовується для зрівняння двох незалежних вибірок об’єму n1 та n2, та перевіряється : вибірки отримані з однієї генеральної сукупності та мають рівні середні та медіани.

Алгоритм перевірки гіпотези.

Статистика W критерію визначається наступним чином. Поставимо n1 + n2 значень об’єднаної вибірки в порядку зростання у вигляді варіаційного ряду. Кожному елементу ряду поставимо у відповідність його номер в ряду – ранг. Якщо декілька елементів ряду співпадають за величиною, то кожному з них дається ранг, рівний середньому арифметичному їх номерів. Останній елемент в ранжировці об’єднаної вибірки повинен мати ранг n1 + n2 .

Нехай T1 – сума рангів першої вибірки, T2 – сума рангів другої вибірки. Обчислимо значення U1 та U2:     

Перевірка U1 + U2= n1n2.

  1. Для малих вибірок: вибіркове значення UB = min (U1, U2), для двобічної альтернативної гіпотези критична область – верхня 2,5% область розподілу Манна – Уітні з параметрами n1 та n2 , ;

  2. Для великих вибірок (ni ≥ 8): вибіркове значення  двобічна критична область є , де  ‑ квантиль стандартного нормального розподілу рівня γ.

Критерій КраскелаУолліса.

Якщо кількість вибірок l > 2, то використовують критерій Краскела – Уолліса. Загальне число випробувань  об’єднують та ранжирують. Статистика критерію Краскела – Уолліса,

де Ti – сума рангів і -тої вибірки.

Критична область критерію – правобічна, тому гіпотеза заперечується, якщо , де  – квантиль розподілу Краскела – Уолліса рівня γ. При  величина H приблизно розподілена за законом  з  ступенями свободи; тоді Н0 про рівність законів розподілу приймається, якщо. 

5.3 Індивідуальні завдання 

Для критерію однорідності  Пірсона першу вибірку взяти з попередньої роботи згідно свого варіанту, другу вибірку згенерувати в Excel з тими ж параметрами та об’ємом m = 150. 

Вибірки для критеріїв однорідності Колмогорова – Смирнова та Уілкоксона / Манна – Уітні: 

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

X1

Х2

X1

Х2

X1

Х2

X1

Х2

X1

Х2

296

328

3,4

10,2

29

27

85,0

97,9

43,7

11,7

281

320

7,9

3,3

38

36

89,9

105,4

40,2

18,0

304

294

10,3

8,7

30

34

105,6

112,5

24,3

57,2

319

308

5,9

8,3

40

28

108,1

96,2

7,0

21,6

317

315

1,9

6,1

22

32

110,4

106,3

12,1

42,7

325

307

6,9

4,5

25

24

110,5

106,4

36,9

26,0

268

290

8,3

7,9

25

28

100,4

98,8

18,0

57,6

297

286

10,9

0,0

33

39

107,5

95,7

6,8

43,9

316

317

2,5

9,7

31

36

111,4

97,6

22,1

35,5

284

298

3,7

4,9

24

34

104,7

98,9

21,3

18,2

290

281

5,1

5,9

31

19

91,2

82,9

43,1

18,5

275

286

5,9

8,9

24

33

103,9

96,1

31,0

19,8

273

319

6,3

0,7

33

38

99,6

82,3

49,2

19,1

286

312

1,7

8,0

36

26

106,6

107,6

47,8

13,4

289

322

4,2

2,3

30

12

92,2

88,3

20,1

16,8

269

314

6,0

6,6

34

30

97,9

98,9

40,2

8,9

292

278

3,0

11,3

36

36

94,4

124,1

18,5

52,8

294

302

6,2

6,3

19

32

110,0

106,8

44,7

48,2

302

314

4,8

8,9

30

35

99,0

87,3

27,5

47,6

295

287

9,5

10,8

17

24

100,8

104,5

36,5

40,0

295

303

 

9,6

 

33

104,3

105,2

 

39,7

295

285

 

9,3

 

34

97,0

96,1

 

55,2

319

295

 

3,4

 

25

89,4

90,5

 

39,4

299

315

 

9,6

 

22

111,6

92,9

 

41,3

297

290

 

8,7

 

28

98,5

116,4

 

3,4

 

 

 

5,6

 

26

 

 

 

29,3

 

 

 

4,6

 

40

 

 

 

19,4

 

 

 

7,7

 

33

 

 

 

43,1

 

 

 

1,0

 

31

 

 

 

27,0

 

 

 

3,9

 

28

 

 

 

8,3

 

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

X1

Х2

X1

Х2

X1

Х2

X1

Х2

X1

Х2

2,39

1,14

10,5

10,2

7

7

4,3

6,2

9,1

9,1

1,87

1,09

9,2

11,5

12

5

10,3

5,2

10,8

9,3

2,28

4,66

8,9

15,0

13

18

2,8

4,4

10,3

8,1

3,42

1,68

13,4

9,8

9

9

3,6

9,5

9,3

9,5

3,48

2,55

10,4

10,0

8

10

2,2

2,0

10,8

9,2

3,65

5,74

11,3

13,3

5

6

4,7

6,5

8,7

10,8

2,36

1,08

8,4

11,2

9

7

3,3

9,0

7,4

9,1

0,32

2,23

9,0

8,3

7

13

4,8

8,4

9,2

7,8

1,42

4,41

12,0

10,3

4

6

4,2

5,0

9,6

7,0

3,83

4,72

9,0

6,4

9

7

3,3

5,0

10,0

8,7

4,85

5,14

10,2

11,5

11

10

3,0

6,1

9,1

7,5

3,47

3,08

13,3

14,2

9

11

2,7

7,4

9,4

10,9

0,86

4,94

10,9

9,2

14

11

10,9

7,9

9,6

7,9

1,48

5,47

9,5

9,3

14

8

5,3

8,8

9,9

9,2

1,15

3,26

5,4

9,6

2

13

4,3

5,9

10,2

8,9

0,47

3,44

12,6

14,0

9

14

2,1

4,8

10,4

9,5

1,28

2,03

8,0

9,2

9

4

3,3

3,5

9,9

6,9

3,79

0,63

11,5

11,8

13

11

5,2

8,9

10,1

8,4

0,20

1,54

11,4

8,0

8

4

5,8

6,2

9,9

8,9

0,45

0,18

12,6

10,9

16

6

5,6

1,4

7,8

8,3

4,78

4,64

13,1

10,7

11

12

 

2,7

10,6

9,5

3,45

3,73

9,9

10,3

13

13

 

9,2

9,2

8,8

4,45

3,16

9,0

5,0

13

8

 

7,9

10,7

9,2

1,98

5,30

11,9

16,0

10

9

 

10,9

10,6

8,3

0,48

5,01

10,3

10,4

13

14

 

4,2

10,2

8,5

 

 

 

 

 

 

 

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,7

 

 

Вибірки для критерію Краскела – Уолліса: 

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

x1

x2

x3

x4

x1

x2

x3

x4

x1

x2

x3

x4

8,50

16,76

14,28

2,13

3,45

21,92

5,77

13,54

6,44

7,05

10,32

12,90

3,61

9,79

8,27

8,71

14,30

17,77

19,98

23,49

6,72

2,50

-2,40

15,98

11,22

20,93

14,65

10,98

18,72

29,45

17,07

6,35

-2,30

0,87

13,46

18,55

16,38

6,74

14,77

7,22

16,30

9,46

1,73

17,46

8,06

8,62

17,21

5,59

15,99

7,61

13,29

8,01

11,95

12,72

6,86

20,24

4,81

7,61

1,34

2,74

18,67

8,69

9,45

7,13

12,90

11,59

16,85

15,00

5,93

16,18

11,33

11,34

-0,92

6,50

12,44

11,55

7,47

6,29

19,94

23,41

7,94

-4,85

-1,42

1,78

8,83

8,38

5,71

6,55

14,98

20,52

12,59

24,14

2,30

15,96

19,88

9,07

 

12,72

12,23

12,22

8,43

15,95

 

4,57

10,81

14,68

15,76

 

 

14,87

 

8,20

7,14

3,52

 

 

 

16,38

 

 

 

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

x1

x2

x3

x4

x1

x2

x3

x4

x1

x2

x3

x4

5,94

26,86

5,45

10,90

18,92

17,24

21,06

24,29

20,56

30,35

14,28

21,72

9,69

13,36

17,48

19,70

24,99

18,26

6,23

14,28

14,35

11,34

13,90

27,64

-2,18

8,20

2,23

-0,42

9,78

11,32

10,34

8,47

5,87

5,87

13,00

12,25

12,65

9,10

16,05

22,26

24,27

10,37

4,41

13,77

7,56

14,43

17,54

36,50

10,01

12,12

5,08

10,94

7,50

13,21

6,86

7,30

37,57

16,66

32,91

16,25

13,47

16,83

2,32

23,04

14,11

7,69

12,95

12,85

9,70

-3,51

17,99

-1,59

19,92

-7,12

21,80

14,08

27,13

16,71

5,52

4,68

19,01

30,53

14,47

3,53

23,58

3,34

25,06

-2,02

-0,65

15,57

6,43

4,33

12,71

31,68

24,88

7,22

 

17,46

9,53

 

 

19,99

 

22,05

27,85

 

 

0,60

 

-6,83

 

 

 

 

 

12,67

29,22

 

 

 

 

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

x1

x2

x3

x4

x1

x2

x3

x4

x1

x2

x3

x4

5,09

15,39

-9,31

-5,49

-5,39

28,66

11,63

7,57

9,40

18,67

3,83

1,06

1,11

-5,41

5,48

0,36

2,36

24,90

-10,92

-1,91

-7,72

15,60

9,42

32,80

4,84

11,64

12,94

2,33

12,44

-7,40

-0,11

5,86

26,36

21,55

11,20

7,43

11,62

12,91

-2,53

-17,25

7,31

2,89

-1,30

-0,48

-2,50

30,20

21,10

19,16

0,12

-0,71

-9,47

5,24

10,41

17,01

35,70

1,35

26,82

29,07

-2,73

27,47

10,63

17,47

1,04

13,85

22,74

21,46

5,00

20,45

-8,34

19,08

37,54

14,94

-13,38

-2,68

-10,96

-0,52

12,70

35,01

6,35

6,37

15,79

-2,99

20,27

10,91

-3,72

7,74

12,14

-8,66

6,64

9,40

28,43

2,28

-6,79

27,99

-1,34

8,38

-5,45

 

14,08

5,36

7,31

35,39

 

8,61

15,42

 

18,39

0,77

 

 

-0,88

 

 

 

 

3,05

-2,38

 

 

20,28

 

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

x1

x2

x3

x4

x1

x2

x3

x4

x1

x2

x3

x4

24,52

11,76

1,79

19,87

8,46

6,44

5,40

-3,05

32,21

-3,14

23,93

20,38

16,12

-16,26

22,11

-19,10

6,89

7,43

17,75

-3,57

25,72

11,96

10,21

19,05

3,88

11,60

14,05

-12,71

4,70

10,72

-2,17

6,21

-1,67

10,34

-3,36

-10,89

13,42

3,83

3,93

14,66

10,73

4,84

4,28

-11,51

-3,30

16,55

-0,56

-16,42

5,63

-13,54

23,90

13,66

11,97

12,48

-3,61

27,43

-2,65

-6,91

8,12

-8,21

-8,40

-7,30

-4,66

7,87

9,22

9,42

11,50

-14,40

11,80

3,32

-1,84

10,87

23,27

32,32

22,43

-5,73

4,61

9,95

11,21

-9,34

6,92

1,41

18,44

9,99

13,77

19,40

-2,50

-11,88

10,80

9,30

-22,70

23,88

4,46

5,58

7,12

-6,12

3,24

 

5,33

 

 

12,06

18,86

 

 

24,42

 

6,72

-3,28

 

 

 

 

9,66

-17,36

 

 

22,07

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!