Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3179 Питання до семінарського заняття 11, Фінансовий ринок, Фінанси, НУДПСУ

Питання до семінарського заняття 11, Фінансовий ринок, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

Питання до семінарського заняття

  1. Сутність, функції та значення фінансового ринку в фінансовій системі України.

  2. Структура фінансового ринку.

  3. Характеристика окремих сегментів фінансового ринку.

  4. Загальна характеристика інструментів ринку цінних паперів.

  5. Організація біржі та біржові операції на фінансовому ринку. 

Завдання для перевірки знань (тести): 

1. Субєктами фінансового ринку є:

а) фізичні та юридичні особи;

б) держава;

в) фінансові посередники;

г) всі відповіді вірні. 

2. Грошовий ринок – це ринок, на якому:

а) здійснюються короткострокові депозитно-позичкові операції;

б) формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позичковий капітал;

в) встановлюються правові та економічні взаємовідносини між споживачами і продавцями валют;

г) об'єктом операцій є цінні папери. 

3. Ринок, на якому купуються та продаються короткострокові боргові інструменти, — це ринок:

а) грошей;

б) депозитних сертифікатів;

в) казначейських векселів;

г) федеральних фондів;

д) державних цінних паперів. 

4. Монетарні метали — це:

а) золото;

б) ювелірні вироби;

в) метали іридієво-платинової групи;

г) побутові вироби з золота;

д) золотий брухт. 

5. Ринок позичкового капіталу – це ринок, на якому:

а) здійснюються короткострокові депозитно-позичкові операції;

б) формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позичковий капітал;

в) встановлюються правові та економічні взаємовідносини між споживачами і продавцями валют;

г) об'єктом операцій є цінні папери. 

6Валюта — це:

а) особливий товар, який відіграє роль загального еквіва­лента у процесі обміну;

б) готівкова частина грошової маси, що циркулює з рук у руки у вигляді банкнот і монет;

в) один із різновидів цінних паперів;

г) всі відповіді правильні. 

7. Валюта є об’єктом купівлі-продажу на:

а) грошовому ринку;

б) ринку позичкового капіталу;

в) валютному ринку;

г) страховому ринку. 

8. Торгівля валютою відбувається на:

а) фондовій біржі;

б) валютній біржі;

в) в банку;

г) немає правильної відповіді. 

9. Первинний ринок – це:

а) випуск цінних паперів в обіг (емісія);

б) операції перепродажу цінних паперів;

в) біржовий;

г) позабіржовий. 

10. Фондова біржа є:

а) емітентом на ринку цінних паперів;

б) посередником на ринку цінних паперів;

в) інвестором на ринку цінних паперів;

г) немає правильної відповіді. 

11. Фондова біржа — це ринок, який:

а) здійснює торгівлю товарами;

б) регулярно функціонує і на якому здійснюється торгівля цінними паперами;

в) регулярно функціонує і на якому здійснюється торгівля нерухомим майном;

г) вірної відповіді немає. 

12. Дилер - це:

а) фізична або юридична особа, що здійснює біржове або торгівельне представництво;

б) біржовий посередник, що сприяє здійсненню операцій між зацікавленими сторонами;

в) професійний посередник при складанні угод на фондових, товарних і валютних біржах;

г) вірної відповіді немає. 

13. Брокер - це:

а) біржовий посередник, що сприяє здійсненню операцій між зацікавленими сторонами;

б) професійний посередник при складанні угод на фондових, товарних і валютних біржах;

в) фізична або юридична особа, що здійснює біржове або торгівельне представництво;

г) вірної відповіді немає. 

14. Маклер — це:

а) професійний посередник при складанні угод на фондових, товарних і валютних біржах;

б) біржовий посередник, що сприяє здійсненню операцій між зацікавленими сторонами;

в) фізична або юридична особа, що здійснює біржове або торгівельне представництво;

г) вірної відповіді немає. 

15. Цінні папери це:

а) грошові документи, що засвідчують майнові права або відносини позики;

б) письмове боргове зобов’язання, яке надає його власнику право вимагати від боржника сплати визначеної в ньому суми;

в) письмові посвідчення кредитних закладів про депонування коштів, що засвідчують право вкладника на одержання депозиту і відсотків по ньому;

г) вірної відповіді немає. 

16. Акція - це:

а) цінний папір, який засвідчує право власника на частку власності акціонерного товариства, грошові документи, що засвідчують майнові права або відносини позик;

б) письмове боргове зобов'язання, яке надає його власнику право вимагати від боржника сплати визначеної в ньому суми;

в) цінний папір, який засвідчує право власника на отримання його номінальної вартості у встановлений термін з сплатою фіксованого відсотка;

г) вірної відповіді немає. 

17. Облігація- це:

а) цінний папір, який засвідчує право власника на частку власності акціонерного товариства; грошові документи, що засвідчують майнові права або відносини позики;

б) письмове боргове зобов'язання, яке надає його власнику право вимагати від боржника сплати визначеної в ньому суми;

в) цінний папір, який засвідчує право власника на отримання його номінальної вартості у встановлений термін зі сплатою фіксованого відсотка;

г) вірної відповіді немає. 

18. Вексель - це:

а) цінний папір, який засвідчує право власника на частку власності акціонерного товариства;грошові документи, що засвідчують майнові права або відносини позики;

б) письмове боргове зобов'язання, яке надає його власнику право вимагати від боржника сплати визначеної в ньому суми;

в) цінний папір, який засвідчує право власника на отримання його номінальної вартості у встановлений термін зі сплатою фіксованого відсотка;

г) вірної відповіді немає.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!