Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3161 Питання до семінарського заняття 5, Податки, Фінанси, НУДПСУ

Питання до семінарського заняття 5, Податки, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

Питання до семінарського заняття

  1. Економічний зміст податку та його функції.

  2. Види обов’язкових платежів.

  3. Характеристика податкової системи та податкової політики України.

  4. Основні етапи становлення податкової системи.

  5. Принципи побудови податкової системи.

  6. Елементи податку.

  7. Класифікація податків в Україні.

  8. Загальнодержавні та місцеві податки

  9. Характеристика системи прямого та непрямого оподаткування в Україні. 

Завдання для перевірки знань (тести): 

1. Податки-це:

а) сукупність обов'язкових платежів, що вносяться додержавного бюджету та інших цільових фондів;

б) певна сума, яку сплачує кожен мешканець держави за її послуги;

в) дохід або майно, по відношенню до якого визначається обсяг сплати;

г) вірної відповіді немає. 

2. Податки характеризуються як:

а) збори, відрахування, платежі підприємств у міністерства;

б) форма фінансових відносин між державою і підприємства­ми, побудована на основі еквівалентності;

в) обов'язкові платежі, що сплачуються юридичними і фізич­ними особами до бюджету в розмірі і в терміни, встановлені законодавством;

г) дохід (прибуток) підприємства, що перераховується до бюд­жету. 

3. Податки виконують функції:

а) фіскальну, контрольну;

б) розподільчу, регулюючу, стимулюючу;

в) розподільчу, стимулюючу, фіскальну;

г) фіскальну, регулюючу, контрольну. 

4. Податкова політика це:

а) сукупність стягуваних платежів, а також методи і форми їх побудови;

б) сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням;

в) обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних та фізичних осіб;

г) діяльність держави в області використання податків, яка заключається у розробці концепцій їх розвитку та принципів організації.

5Які форми державного регулювання економіки називають «фіскальною політикою»:

а) бюджетно-податкову;

б) грошово-кредитну;

в) адміністративне регулювання;

г) правильної відповіді немає. 

6. Податковий механізм це:

а) сукупність стягуваних платежів, а також методи і форми їх побудови;

б) сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням;

в) обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних та фізичних осіб;

г) діяльність держави в області використання податків, яка заключається у розробці концепцій їх розвитку та принципів організації. 

7. Податкова система характеризується як:

а) сукупність податків, які встановлює держава;

б) сукупність зборів, які встановлює держава;

в) сукупність податків і зборів, які встановлює держава;

г) сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних рів­нів, а також до державних цільових фондів. 

8. Принципи оподаткування:

а) стабільність;

б) гнучкість;

в) рівність;

г) стимулювання;

д) економічність;

е) всі перелічені. 

9. Суб'єкт оподаткування:

а) це та фізична чи юридична особа, яка безпосередньо сплачує податки;

б) вказує на те, що оподатковується тим чи іншим податком у платника;

в) передбачає певну еквівалентність відносин платника з державою;

г) вірної відповіді немає. 

10. Джерело сплати податку це:

а) потік грошових надходжень за одиницю часу;

б) відомості про обсяги об'єкта оподаткування;

в) дохід платника, з якого він сплачує податок;

г) вірної відповіді немає. 

11Які види платежів належать до прямих податків:

а) акцизний податок, мито;

б) податок на прибуток підприємств, податок на доходи фі­зичних осіб;

в) ПДВ;

г) всі відповіді правильні. 

12Залежно від рівня державного управління податки поді­ляють на:

а) загальнодержавні та місцеві;

б) прямі та непрямі;

в) разові;

г) систематичні. 

13. Розмір прямих податків залежить від:

а) споживача товарів;

б) масштабів об'єкта оподаткування;

в) використання доходів;

г) вірної відповіді немає. 

14. Об'єкт оподаткування податку на прибуток підприємств:

а) прибуток;

б) обсяг продажу;

в) операції з продажу товарів (робіт, послуг), ввозу, вивозу товарів з України;

г) фіксований. 

15. Джерелом сплати податку на прибуток є;

а) дохід від реалізації продукції;

б) балансовий прибуток;

в) чистий прибуток;

г) собівартість продукції. 

16. Непрямі податки платить:

а) більше той, хто має більші доходи;

б) більше той, хто більше споживає;

в) той, у кого у власності перебуває майно;

г) вірної відповіді немає. 

17. Об'єктом оподаткування при справлянні ПДВ є:

а) прибуток від реалізації продукції;

б) собівартість продукції;

в) операції з продажу товарів (робіт, послуг) та експортно-імпортні операції;

г) вартість продукції в оптових цінах. 

18. Акцизний податок характеризується як:

а) прямий податок, що вноситься до ціни товарів;

б) податок з високорентабельних та імпортних товарів;

в) непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари, що вноситься до ціни цих товарів;

г) прямий податок з підакцизних товарів. 

19. 0б'єкт оподаткування акцизного податку:

а) прибуток;

б) оборот з продажу;

в) ціна одиниці реалізованого товару;

г) вірної відповіді немає. 

20. Об'єктом для визначення відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування є...

а) балансовий прибуток підприємства;

б) фонд споживання;

в) основна і додаткова заробітна плата;

г) сума нарахованих дивідендів;

д) витрати на оплату праці, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!