Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3159 Самостійна робота студента №4, Фінанси суб’єктів господарювання, Фінанси, НУДПСУ

Самостійна робота студента №4, Фінанси суб’єктів господарювання, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

Самостійна робота студента

1. Оборотні кошти підприємства, їх економічна сутність та склад.

Основні поняття: оборотні активи, виробничі оборотні фонди та фонди обігу, кругообіг коштів, склад та структура оборотних активів, виробничі запаси. 

2. Основні засоби підприємства, їх сутність і склад.

Основні поняття: основні фонди, виробничі основні фонди, невиробничі основні фонди, амортизація. 

3. Сутність амортизаційних відрахувань.

Основні поняття: Амортизація, амортизаційні відрахування, основні фонди, балансова вартість, норма амортизації, амортизаційний фонд.

4. Складіть структурно-логічну схему доходів і видатків підприємств. 

Питання для дискусії: Які ваші пропозиції щодо поліпшення управління фінансами на підприємстві? 

Навчальні завдання індивідуальної роботи СТУДЕНТА ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА

Пропонується підготувати реферати та зробити на їх основі доповіді за такими темами:

  1. Проблеми приватизації в Україні та їх вирішення в контексті світового досвіду.

  2. Вплив галузевої специфіки та форм власності на особливості організації фінансів підприємницьких структур. 

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

РУБIЖНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 15, 16, 17, 18, 19, 20

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ: 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Рекомендована література до теми 

Закони України: 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 17

Підручники і навчальні посібники: 4, 9, 17. 22, 23, 27, 28. 31. 32

Додаткова література: 1. 2. 4. 6, 7, 8

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!