Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3155 Питання до семінарського заняття 3, Фінансова система, Фінанси, НУДПСУ

Питання до семінарського заняття 3, Фінансова система, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

Питання до семінарського заняття

  1. Теоретичні аспекти побудови фінансової системи.

  2. Принципи побудови фінансової системи України.

  3. Сутність та значення фінансової системи в умовах становлення ринкових відносин.

  4. Внутрішня структура фінансової системи України, характеристика її сфер і ланок.

  5. Склад і напрями діяльності органів та інститутів фінансової системи.

  6. Сутність фінансової кризи, ознаки, причини та шляхи подолання, її вплив на економіку держави. 

Завдання для перевірки знань (тести): 

1. Фінансова система це:

а) контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави;

б) сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

в) сукупність відносно відокремлених форм фінансових відносин;

г) грошово-кредитний механізм. 

2. Принципи побудови фінансової системи:

а) єдність і функціональне призначення;

б) єдність і централізм;

в) комерційний розрахунок і функціональне призначення;

г) централізм і функціональне призначення. 

3. За внутрішньою будовою фінансова система є:

а) сукупністю фінансових органів і інститутів;

б) сукупністю відносно відокремлених взаємопов'язаних фі­нансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу і перерозподілу ВВП;

в) конкретними видами фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні підприємств;

г) системою замкнутих перерозподільчих відносин. 

4. У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин:

а) державні фінанси і фінансовий ринок;

б) фінанси суб'єктів господарювання і державні фінанси, фінанси суб'єктів господарювання, фінансовий ринок;

в) макро- і мікроекономіка. 

5. Яка організаційна структура фінансової системи:

а) сукупність органів фінансового управління та інститутів;

б) сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні суб'єктів господарювання;

в) сукупність фінансово-кредитних установ;

г) апарат управління фінансовою діяльністю підприємства. 

6. Фінансові ресурси визначаються як:

а) економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу гро­шових доходів суб'єктів господарювання;

б) товарно-матеріальні цінності, що використовуються підпри­ємством у процесі господарської діяльності;

в) основні і оборотні фонди суб'єкта господарювання;

г) нагромадження і доходи, що формуються в процесі розподі­лу та перерозподілу ВВП і НД. 

7. Централізовані фінансові ресурси - це фінансові ресурси, які знаходяться :

а) у державному бюджеті;

б) в місцевих бюджетах;

в) у суб'єктів економічної діяльності та у населення;

г) в Державному бюджеті та позабюджетних фондах. 

8. Централізовані фінансові ресурси використовуються на:

а) фінансування потреб розширеного відтворення;

б) фінансування державних органів влади та управління;

в) фінансування суспільних функцій і завдань;

г) фінансування загальнодержавних заходів у сфері еконо­мічної й політичної діяльності. 

9. Децентралізовані фінансові ресурси – це фінансові ресурси, які знаходяться:

а) у Державному бюджеті;

б) в місцевих бюджетах;

в) у суб'єктів економічної діяльності та у населення;

г) вірної відповіді немає. 

10. Державні фінанси це:

а) система грошових фондів, які знаходяться в руках держави та призначені для фінансового забезпечення функцій їй притаманних;

б) система грошових фондів, які забезпечують процес виробництва;

в) грошові фонди, які формуються у жителів країни з доходів, отриманих на основі їх трудової та господарської діяльності;

г) вірної відповіді немає. 

11. Бюджет держави є складовою ланкою:

а) загальнодержавних фінансів;

б) місцевих фінансів;

в) державних фінансів;

г) міжнародних фінансів. 

12. Позабюджетні фонди-фінансові ресурси, які:

а) знаходяться у державному бюджеті;

б) знаходиться в місцевих бюджетах;

в) не входять до складу Державного бюджету:

г) вірної відповіді немає. 

13. Фінансовий ринок як забезпечуюча сфера фінансової системи поділяється на такі ланки:

а) державні цільові фонди і страхування;

б) ринок грошей і ринок капіталів;

в) фінанси державного сектора і державний кредит.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!